zadnja novica

15.06.2016Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov

LOGO INTERREG ITA-SLO 2014-2020 WITH ERDF

Objavljen v Uradnem listu Avtonomne  dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) dne 15. junija 2016,  številka 24 (v italijanskem jeziku).

Delovno srečanje o aplikaciji za oddajo e-prijavnice s prijavitelji, ki so prevzeli vlogo vodilnih partnerjev

Obveščamo vas, da se bo v sklopu s Programom Interreg Italia-Slovenija 2014-2020 organiziralo
-     delovno srečanje (v italijanskem jeziku) s prikazom vnašanja v aplikacijo za oddajo e-prijavnice. Srečanje za italijanske VP, ki pripravljajo projekte v okviru prvega sklopa razpisov Interreg Italija-Slovenija, bo potekalo v četrtek, 1. septembra 2016 ob 10.00 uri v Trstu na sedežu Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine v ulici Udine 9 in
-     delovno srečanje (v slovenskem jeziku) s prikazom vnašanja v aplikacijo za oddajo e-prijavnice. Srečanje za slovenske VP , ki pripravljajo projekte v okviru prvega sklopa razpisov Interreg Italija- Slovenija bo potekalo v petek, 2. septembra 2016 ob 10.00 uri v Regionalni pisarni SVRK (Štanjel 1a, kvadratni stolp).
Za srečanje je obvezna prijava na elektronski naslov jts.itaslo@regione.fvg.it (za srečanje v Trstu) in it-si.svrk@gov.si (za srečanje v Štanjelu), v kateri navedite naslednje podatke: ime in priimek, organizacija, akronim projekta, pri katerem imate vlogo vodilnega partnerja in prednostna os/specifični cilj, na katerega nameravate oddati vašo vlogo.
Zaradi organizacijskih razlogov bodo dovoljene prijave le enega udeleženca na projekt oziroma  prosimo, da prijavite le po enega predstavnika vodilnega partnerja.


Dokumentacija – za partnerje izven programskega območja


FAQ Razpisi 2016 - 26.08.2016

RAZPISI:

Javni razpis za standardne  projekte št. 1/2016 1b

Javni razpis za standardne  projekte št. 2/2016 4e

Javni razpis za standardne  projekte št. 3/2016 6c, 6d, 6f

Javni razpis za standardne  projekte št. 4/2016 11 ETS


RAZPISNA DOKUMENTACIJA :

I.     Merila izbora / Criteri di selezione

II.     Priročnik za ocenjevanje / Manuale di valutazione

III.     Smernice za uporabo e-vloge (Verzija 01/2016 - Zadnja posodobitev: 21.06.2016)
      Smernice za uporabo e-vloge - Nova verzija 8.8.2016

IV.     Priročnik o upravičenosti izdatkov/ Manuale sull'ammissibilità delle spese/ Manual on eligibility of expenditures

V.     Vzorec Partnerske pogodbe .doc; .pdf

VI.     Predloga Izjave vodilnega partnerja (VP) .doc; .pdf
         Predloga Izjave vodilnega partnerja (VP) nova verzija 9.8.2016.  .doc .pdf. Za ZDRUŽENJA PODJETIJ/ CILJNEGA ZAČASNEGA ZDRUŽENJA/MREŽE PODJETIJ .doc .pdf.

VII.     Predloga Izjave  projektnega partnerja (PP) .doc: .pdf
        Predloga Izjave  projektnega partnerja (PP) nova verzija 9.8.2016. .doc .pdf. Za ZDRUŽENJA PODJETIJ/ CILJNEGA ZAČASNEGA ZDRUŽENJA/MREŽE PODJETIJ. .doc .pdf.

VIII. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju


Delovna verzija vloge, ki je namenjena lažjemu izpolnjevanju e-vloge

Off-line obrazec e-prijavnice

Za pravilno predložitev vloge morajo VPji predhodno narediti prijavo v sistem »FVG prijava« na naslednji povezavi:
> za slovenske prijavitelje:
istanze-web.regione.fvg.it/FEGC/AreaRiservata/Home.aspx?LANG=SLO
> za italijanske prijavitelje
istanze-web.regione.fvg.it/FEGC/AreaRiservata/Home.aspx?LANG=ITA

Objavljanje v teku.

razpisi

novice

  • 14.06.2016 INFO DAY – Republika Slovenija - 14. julij 2016
    >>>
  • 14.06.2016 LOCAL EVENT – Dežela Veneto - 29. junij 2016
    >>>
  • 13.06.2016 PRVI RAZPISI ZA STANDARDNE PROJEKTE: OBVESTILO
    >>>
  • druge novice