CB_WBL

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
22 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.07.19
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
804.427,70€
Prispevek ESRR:
683.763,54€

The project in numbers

Trajanje: 
22 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.07.19
Project progress: 
100%
Budget: 
804427.70€
Prispevek ESRR: 
683763.54€

CB_WBL

Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Okrepiti sodelovanje med ponudniki javnih storitev izobrazevanja in podjetji programskega območja v praktičnem usposabljanju z delom s pomočjo inovativnih postopkov in enotnih standardov za izvedbo čezmejnih mobilnosti. Projekt ponuja skupne rešitve za skupne izzive in priložnosti, z ukrepi, ki ciljajo na krepitev zmoglivosti institucionalnega sodelovanja.

Povzetek projekta: 

Kljub temu da so na voljo evropska ogrodja in instrumenti, kot so EQF in ECVET, ki omogočajo primerljivost in prenos učnih izidov, s čimer naj bi bilo olajšano sodelovanje med akterji poklicnega izobraževanja različnih nacionalnih sistemov, to dejstvo samo po sebi ni privedlo do večjega čezmejnega sodelovanja v poklicnem izobraževanju na programskem območju med slovenskimi in italijanskimi akterji. Skupni izziv je zato ponuditi, kar akterji poklicnega izobraževanja na čezmejnem območju še potrebujejo, da se učinkovito povežejo in postanejo skupno konkurenčni v širšem evropskem in mednarodnem okolju. Kar potrebujejo, sta v prvi vrsti občutek za čezmejno sodelovanje ključnih oseb (in seveda izboljšanje njihovih kompetenc povezanih s tem); nadalje - okvirni dogovor odgovornih oblasti za poklicno izobraževanje in zastopnikov delodajalcev o čezmejnem upravljanju in pospeševanju učne mobilnosti; nazadnje pa še rešitve in podporna orodja prilagojena slovensko-italijanskemu obmejnemu območju, ki naj pripomorejo k učinkoviti povezavi in skupnemu nastopanju tudi v drugih okoljih. Pričakovana sprememba, ki jo želimo doseči, je umestitev institucionalnega omizja, ki bo razvilo, spodbujalo in spremljalo čezmejno sodelovanje v poklicnem izobraževanju s poudarkom zlasti na na delu temelječem učenju; ob tem pa ponudil akterjem tega sodelovanja pripomočke in podporna orodja, ki jim bodo omogočila, da se ne pretirano obremenjujejo s formalnimi aspekti sodelovanja, ampak se raje osredotočijo na učne rezultate načrtovanih mobilnosti. Ciljna situacija, ki se bo vzpostavila po zaslugi učinkov projekta, bo šolam, izobraževalnim ustanovam in MSP programskega območja omogočila, da se učinkovito povežejo, uspešno sodelujejo v projektih učne mobilnosti in skupno zastavijo strateška partnerstva z akterji drugih območji (npr. Alpska in Jadransko-jonska makroregija).

Glavni rezultati: 

Rezultat, ki ga želi doseči projekt, je 10-odstotno povečanje čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom, ki vključuje akterje programskega območja, torej ponudnike javnih storitev izobraževanja in podjetja, z obeh strani meje. Rezultat projekta je povezan s kazalnikom rezultata osi programa, saj predpostavlja povečano čezmejno sodelovanje med državljani (dijaki, družinami) in institucijami (šolami) programskega območja v glavnem preko vzpostavitve novih kanalov komuniciranja in sodelovanja med zainteresiranimi organizacijami (šole, podjetja). Prispevek kazalniku rezultata osi, ki pri zainteresiranih straneh meri dojemajo obsega čezmejnega sodelovanja in njegovo kakovost, bo pomemben, saj bo v aktivnosti in neposredne učinke projekta na široko zaobjel ponudnike javnih storitev PSI in gospodarske subjekte (MSP, podjetja). Glede na značilnosti ciljnih skupin lahko projekt prispeva izboljšanju dojemanja čezmejnega sodelovanja med mladimi, za katere je raziskava Eurobarometer (september 2015) pokazala, da so manj vključeni v čezmejno sodelovanje kot starejši. Predlagan kazalnik rezultata želi izmeriti vpliv projekta na posredne koristnike. Iskani podatek: udeleženci mobilnosti - dijaki, diplomanti (največ eno leto po zaključku študija), operaterji PSI -, ki se je začela v letu, za katero se ugotavlja stanje. Vir podatkov: nacionalni agenciji programa Erasmus+.Način zajetja: iz baze podatkov projektov tranznacionalnih učnih mobilnosti PSI ISFOL se izločijo organizacije italijanskega dela programskega območja, ki pošiljajo v organizacije na slovenski strani programskega območja;podobno, le zrcalno, se zajame iz baze CMEPIUS v Sloveniji. Izhodiščna vrednost in osnova za meritev letnega prirastka bo podatek za leto 2016, ki bo pridobljen v okviru projektnih aktivnosti. Po l. 2017 bo za meritve poskrbelo institucionalno omizje za soočenje predvideno s protokolom o soglasnosti.

Partner

Vodilni partner

Zadružni center za socialno dejavnost - Centro cooperativo di attività sociali - Cooperativa sociale - Società cooperativa

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Gospodarska zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Šolski center Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.4

ECIPA SOCIETA' CONSORTILE a R.L.

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
CB_WBL_SLO.pdf
( 482 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:50 )
Promocijski letak CB_WBLPromocijski letak CB_WBL
letak_a5_v3.pdf
( 292 bytov, published on 20 Marec, 2019 - 13:51 )
Promocijski plakat CB_WBLPromocijski plakat CB_WBL
PROMO_Poster CB_WBL.pdf
( 833 bytov, published on 19 Februar, 2020 - 16:36 )
Čezmejna delavnica Nova Gorica_AGENDAČezmejna delavnica Nova Gorica_AGENDA
Čezmejna delavnica_Nova Gorica_AGENDA.pdf
( 437 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Nova Gorica_PPT_Praktično usposabljanje z delom PUD v tujini_Irena ČetinaČezmejna delavnica Nova Gorica_PPT_Praktično usposabljanje z delom PUD v tujini_Irena Četina
Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Praktično usposabljanje z delom – PUD – v tujini_Irena Četina.pdf
( 2 byta, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Nova Gorica_PPT_Raziskava o mobilnosti med SL in IT_Teja Žagar, Vedran JakačičČezmejna delavnica Nova Gorica_PPT_Raziskava o mobilnosti med SL in IT_Teja Žagar, Vedran Jakačič
Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Raziskava o mobilnosti med SL in IT_Teja Žagar, Vedran Jakačič.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Nova Gorica_PPT_School centre-company collaboration_Tanja KrapežČezmejna delavnica Nova Gorica_PPT_School centre-company collaboration_Tanja Krapež
Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Nova Gorica_PPT_School centre-company collaboration_Tanja Krapež.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Nova Gorica_PPT_UIL Novi pristopi k poučevanju in sodelovanju s podjetji_Milan PodbrščekČezmejna delavnica Nova Gorica_PPT_UIL Novi pristopi k poučevanju in sodelovanju s podjetji_Milan Podbršček
Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Nova Gorica_PPT_UIL Novi pristopi k poučevanju in sodelovanju s podjetji_Milan Podbršček.pdf
( 2 byta, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Videm_AGENDAČezmejna delavnica Videm_AGENDA
Čezmejna delavnica_Videm_AGENDA.pdf
( 434 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Videm_PPT_Apprendistato formativo duale_Giovanni FrancoisČezmejna delavnica Videm_PPT_Apprendistato formativo duale_Giovanni Francois
Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Apprendistato formativo duale_Giovanni Francois.pdf
( 694 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Videm_PPT_Buone Prassi di ASL_Oliviero Barbieri, Cecilia RizzottiČezmejna delavnica Videm_PPT_Buone Prassi di ASL_Oliviero Barbieri, Cecilia Rizzotti
Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Buone Prassi di ASL_Oliviero Barbieri, Cecilia Rizzotti.pdf
( 767 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Videm_PPT_I nuovi istituti professionali_Giovanni FrancoisČezmejna delavnica Videm_PPT_I nuovi istituti professionali_Giovanni Francois
Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_I nuovi istituti professionali_Giovanni Francois.pdf
( 747 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Videm_PPT_Raziskava o mobilnosti med SI in IT_Teja Žagar, Vedran Jakačič.pdfČezmejna delavnica Videm_PPT_Raziskava o mobilnosti med SI in IT_Teja Žagar, Vedran Jakačič.pdf
Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Raziskava o mobilnosti med SI in IT_Teja Žagar, Vedran Jakačič.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna delavnica Videm_Uvodna predstavitev_Branko JazbecČezmejna delavnica Videm_Uvodna predstavitev_Branko Jazbec
Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Uvodna predstavitev_Branko Jazbec.pdf
( 41 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupna čezmejna delavnica Goriška Brda_AGENDASkupna čezmejna delavnica Goriška Brda_AGENDA
Skupna čezmejna delavnica_Goriška Brda_AGENDA.pdf
( 317 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupna čezmejna delavnica Goriška Brda_Uvodna predstavitev_Branko JazbecSkupna čezmejna delavnica Goriška Brda_Uvodna predstavitev_Branko Jazbec
Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_Uvodna predstavitev_Branko Jazbec.pdf
( 38 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_ECVET_Chiara SalatinSkupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_ECVET_Chiara Salatin
Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_ECVET_Chiara Salatin.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_ECVET_Darko MaliSkupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_ECVET_Darko Mali
Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_ECVET_Darko Mali.pdf
( 3 byti, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_Mercato del lavoro_Alessandro RussoSkupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_Mercato del lavoro_Alessandro Russo
Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_Mercato-del-lavoro_Alessandro Russo.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_Protokol_Darko MaliSkupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_Protokol_Darko Mali
Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_Protokol_Darko Mali.pdf
( 150 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_Trg dela_Kladis Kravos, Jana KrušičSkupna čezmejna delavnica Goriška Brda_PPT_Trg dela_Kladis Kravos, Jana Krušič
Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_Trg-dela_Kladis Kravos, Jana Krušič.pdf
( 893 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejni tečaj Nova Gorica_AGENDAČezmejni tečaj Nova Gorica_AGENDA
Čezmejni tečaj Nova Gorica_AGENDA.pdf
( 417 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejni tečaj Nova Gorica_PPT_Il sistema italiano di ASL e prassi regionali_Fabio BanaliČezmejni tečaj Nova Gorica_PPT_Il sistema italiano di ASL e prassi regionali_Fabio Banali
Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Il sistema italiano di ASL e prassi regionali_Fabio Banali.pdf
( 2 byta, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejni tečaj Nova Gorica_PPT_Predstavitev organizacijskih vidikov čezmejnega PUD_Teja ŽagarČezmejni tečaj Nova Gorica_PPT_Predstavitev organizacijskih vidikov čezmejnega PUD_Teja Žagar
Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Predstavitev organizacijskih vidikov čezmejnega PUD_Teja Žagar.pdf
( 660 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejni tečaj Nova Gorica_PPT_Primerjava programov mehatronike na čezmejnem območju_Mitja Stefancic, Vedran JakačičČezmejni tečaj Nova Gorica_PPT_Primerjava programov mehatronike na čezmejnem območju_Mitja Stefancic, Vedran Jakačič
Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Primerjava programov mehatronike na čezmejnem območju_Mitja Stefancic, Vedran Jakačič.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejna tečaja Videm in Zagraj_AGENDAČezmejna tečaja Videm in Zagraj_AGENDA
Čezmejna tečaja_Videm_Zagraj_AGENDA.pdf
( 440 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejni tečaj Videm_PPT_Uvodna predstavitev_Branko JazbecČezmejni tečaj Videm_PPT_Uvodna predstavitev_Branko Jazbec
Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Uvodna predstavitev_Branko Jazbec.pdf
( 63 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejni tečaj Videm_PPT_ASL in VENETO-il ruolo della bilateralità_Elisabetta Poppi, Emmanuele CecchettiČezmejni tečaj Videm_PPT_ASL in VENETO-il ruolo della bilateralità_Elisabetta Poppi, Emmanuele Cecchetti
Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Videm-Udine_PPT_ASL in VENETO-il ruolo della bilateralità_Elisabetta Poppi, Emmanuele Cecchetti.pdf
( 542 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejni tečaj Videm_PPT_Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the apprenticeship system_Barbara KranjcČezmejni tečaj Videm_PPT_Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the apprenticeship system_Barbara Kranjc
Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the apprenticeship system_Barbara Kranjc.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Čezmejni tečaj Videm_PPT_Il sistema italiano di Alternanza Scuola Lavoro e prassi regionali_Fabio BanaliČezmejni tečaj Videm_PPT_Il sistema italiano di Alternanza Scuola Lavoro e prassi regionali_Fabio Banali
Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Il sistema italiano di Alternanza Scuola Lavoro e prassi regionali_Fabio Banali.pdf
( 2 byta, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupni čezmejni tečaj Zagraj_AGENDASkupni čezmejni tečaj Zagraj_AGENDA
Skupni čezmejni tečaj Zagraj_AGENDA.pdf
( 323 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Dalla co-progettazione alla co-valutazione_Fabio BanaliSkupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Dalla co-progettazione alla co-valutazione_Fabio Banali
Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Dalla co-progettazione alla co-valutazione_Fabio Banali.pdf
( 2 byta, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Design thinking_Primož MahneSkupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Design thinking_Primož Mahne
Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Design thinking_Primož Mahne.pdf
( 6 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Organizacija čezmejne mobilnosti_Teja ŽagarSkupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Organizacija čezmejne mobilnosti_Teja Žagar
Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Organizacija čezmejne mobilnosti_Teja Žagar.pdf
( 4 byti, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Progettazione delle unità di apprendimento e loro valutazione_Fabio BanaliSkupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Progettazione delle unità di apprendimento e loro valutazione_Fabio Banali
Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Progettazione delle unità di apprendimento e loro valutazione_Fabio Banali.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Sistemi na delu temelječega učenja- Izsledki primerjalne analize_Mitja Stefancic,Vedran JakačičSkupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Sistemi na delu temelječega učenja- Izsledki primerjalne analize_Mitja Stefancic,Vedran Jakačič
Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Sistemi na delu temelječega učenja- Izsledki primerjalne analize_Mitja Stefancic, Vedra.pdf
( 2 byta, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
Skupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Branko JazbecSkupni čezmejni tečaj Zagraj_PPT_Branko Jazbec
Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Branko Jazbec.pdf
( 61 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
PRIMERJALNA ANALIZA_ORGANIZACIJA UČNE MOBILNOSTI V SLOVENIJI IN ITALIJIPRIMERJALNA ANALIZA_ORGANIZACIJA UČNE MOBILNOSTI V SLOVENIJI IN ITALIJI
CB_WBL_Primerjalna analiza_Organizacija učne mobilnosti v Sloveniji in Italiji.pdf
( 2 byta, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
PRIMERJALNA ANALIZA_POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI IN ITALIJIPRIMERJALNA ANALIZA_POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI IN ITALIJI
CB_WBL_Primerjalna analiza_Poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji in Italiji.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
SPORAZUM O ČEZMEJNEM SODELOVANJU MED DELEŽNIKI POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SLOVENIJE IN ITALIJESPORAZUM O ČEZMEJNEM SODELOVANJU MED DELEŽNIKI POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SLOVENIJE IN ITALIJE
CB_WBL SPORAZUM O ČEZMEJNEM SODELOVANJU.pdf
( 484 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
DIGITALNA PLATFORMA INPRAXI.INFO_Service BlueprintDIGITALNA PLATFORMA INPRAXI.INFO_Service Blueprint
CB WBL INPRAXI_Service Blueprint.pdf
( 435 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
DIGITALNA PLATFORMA INPRAXI.INFO_PlakatDIGITALNA PLATFORMA INPRAXI.INFO_Plakat
INPRAXI_plakat.pdf
( 6 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )
DIGITALNA PLATFORMA INPRAXI.INFO_ZloženkaDIGITALNA PLATFORMA INPRAXI.INFO_Zloženka
INPRAXI_zloženka.pdf
( 798 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 11:53 )

Cilji in aktivnosti

IZVAJANJE, CILJI IN AKTIVNOSTI

Ob koncu julija 2019 se je uspešno zaključil projekt CB_WBL – Slovensko-italijansko zavezništvo za praktično usposabljanje z delom.

Namen projekta, sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, je bil okrepiti sodelovanje med ponudniki javnih storitev izobraževanja in podjetji programskega območja v praktičnem usposabljanju z delom s pomočjo inovativnih postopkov in enotnih standardov za izvedbo čezmejnih mobilnosti. Ciljna situacija, vzpostavljena na podlagi predvidenih učinkov projekta, je izobraževalnim ustanovam in MSP programskega območja omogočiti, da se učinkovito povežejo, uspešno sodelujejo v projektih učne mobilnosti in skupno zastavijo partnerstva tudi z akterji z drugih območij.

Šesterico partnerjev so tvorili: Zadružni center za socialno dejavnost (VP), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (PP2), Gospodarska zbornica Slovenije (PP3), Šolski center Nova Gorica (PP4), ECIPA Soc.Cons. a R.L. iz Benetk (PP6) ter pridruženi partner Deželni šolski urad Furlanije Julijske krajine (PP5).

Projektne aktivnosti CB_WBL so se pričele 19/10/2017 s sklicem Umestitvene seje skupnega odbora projekta, ki se je odvil na sedežu Deželnega šoskega urada FJK. Tam so partnerji sprejeli potrebne dokumente in opredelili odgovornosti ter skupno definirali načrt za učinkovito izvedbo potrebnih aktivnosti.

Poleg izvedbe rednih aktivnosti, ki zajemajo upravljanje in koordinacijo projekta, med pomembnejše aktivnosti (in učinke), ki jih je projektna ekipa organizirala in koordinirala, izpostavljamo:

Čezmejne delavnice v Novi Gorici, Vidmu in Goriških Brdih na temo »Razvoj sodelovalnih zmogljivosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju«. Usposabljanje je bilo namenjeno šolskim delavcem in predstavnikom sveta dela italijanskega in slovenskega dela programskega območja. Aktivnost, ki je skupno trajala tri dni, je udeležencem najprej nudila vpogled v izobraževalni sistem ter usposabljanje dijakov v podjetjih na sosednjem območju, nakar so bile na skupni delavnici poglobljene teme trga dela, še zlasti zaposlovanje diplomantov ter uporabe evropskih ogrodij in sistemov, kakršna sta EQF in ECVET, ki omogočata dialog ter lahko olajšata čezmejno sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Usposabljanje se je zaključilo s polnim uspehom, saj je dosežen in presežen ciljni kazalnik.

- Sklenitev Sporazuma o čezmejnem sodelovanju med deležniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja Slovenije in Italije ter v ta namen organizirana medijska konferenca ob slavnostnem podpisu, ki se jo je udeležilo več predstavnikov medijev, podpisnikov in deležnikov. Sporazum izpostavlja področja, na katerih se podpisniki zavezujejo sodelovati pri razvoju specifičnega segmenta poklicnega in strokovnega izobraževanja, t. i. praktičnega usposabljanja z delom. Sklenitev sporazuma med slovenskimi in italijanskimi institucijami, predstavlja pomemben mejnik pri pospeševanju čezmejnega praktičnega usposabljanja, ki zahteva transnacionalno povezovanje in sodelovanje med izobraževanjem in gospodarstvom. 

- Čezmejni tečaji v Novi Gorici, Vidmu in Zagraju na temo »Čezmejno praktično usposabljanje z delom«. Udeleženci srečanj (izvedenci, predavatelji in deležniki iz Slovenije, dežel FJK in Veneto) so soglašali z ugotovitvijo, da je lahko kakovostna izvedba čezmejnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja koristna predvsem za mlade, saj jim omogoča poleg osvajanja strokovnih veščin tudi pridobivanje tako imenovanih »mehkih kompetenc«, ki jim bodo v življenju vseskozi koristne. Poleg seznanive z normativnimi okvirji z bistvenih področij organiziranja čezmejne praske, z identifikacijo učnih izidov, z metodo preverjanja/ocenjevanja/vrednotenja ter s samo organizacijo prakse, so se tečajniki seznanili tudi s ponujenimi rešitvami in orodji, ki lahko olajšajo upravljanje čezmejne delovne prakse in spremljanje dijakov.

- Srečanja ekspertov PSI in predstavnikov gospodarstva za izdelavo primerjalnih analiz ter Rešitev in orodij: Osrednja raziskovalna dejavnost projekta je šla skozi oblikovanje skupin ekspertov s področja PSI in gospodarstva. Na delu so bile tri skupine ekspertov, od katerih je bil namen dveh izdelava dveh primerjalnih analiz, in sicer za oblikovanje konkretnih rešitev, pričakovanih učnih izidov z uporabo obstoječih evropskih inštrumentov (EQF, ECVET, EQAVET, Europass), za oblikovanje enotnih postopkov organizacije učne mobilnosti, skupaj z zmanjševanjem administrativnih ovir ter usposabljanjem mentorjev. Tretja skupina je na podlagi primerjalnih analiz prve in druge skupine, pripomogla k izdelavi rešitev in orodij s poudarkom na inovativnosti orodij za interaktivno povezovanje podjetij in dijakov pa tudi koordinatorjev mobilnosti na šolah in mentorjev v podjetjih na čezmejnem območju. Izsledki tako analiz, kakor tudi rešitev in orodij so bistveno pripomogli k snovanju načrta za digitalno platformo INPRAXI.INFO. 

- Digitalna platforma INPRAXI.INFO: inovativno orodje, kjer lahko dijaki brskajo po prostih praksah in preglejujejo vsebine ter kontaktirajo mentorje v podjetjih za dodatne informacije, podjetja se lahko povežejo z mladimi in objavljajo proste prakse, vso to interakcijo pa spremljajo koordinatorji mobilnosti. Preverite stran preko domene: www.inpraxi.info . Za promocijo platforme in prejetje povratnih informacij s strani uporabnikov smo organizirali ali se vključili v več dogodkov na Programskem območju: Trst, Gorica, Nova Gorica, Koper, Benetke.

Projekt je dosegel vse predvidene rezultate in neposredne učinke, ki bodo prispevali k kazalnikom učinka Programa. Vendar se naša zgodba tukaj ne zaključi. V namen ohranjanja in trajnosti projektnih rezultatov je projektna ekipa že pripravila strategijo trajnosti, ki predivdeva nadaljno organiziranje dogodkov, vzdrževanje platforme INPRAXI.INFO ter preko Trajne mreže sodelovanja, ki jo tvorijo podpisniki sporazuma, letno morebitno obogatitev in posodabljanje projektnih rezultatov.

Ob zaključku, se projektna ekipa projekta CB_WBL iskreno zahvaljuje vsem, ki so pripomogli k doseganju rezultatov, zlasti pa: udeležencem dogodkov, zunanjim sodelavcem, članom skupin ekspertov, podpisnikom sporazuma ter programskim strukturam, ki so bdele nad našim delom in bile vedno na razpolago za pomoč ter strokovne nasvete.

Vsebine, fotografije ter več informacij o projektu CB_WBL lahko najdete v drugih razledkih spletne strani.

Vabljeni k ogledu!

 

Kontakti

Zadružni center za socialno dejavnost - Centro cooperativo di attività sociali - Cooperativa sociale - Società cooperativa

0039 040573141
Via della Ginnastica 72, 34142 Trieste, Italia
Jazbec Branko

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

00386 (0) 125864200
Kajuhova ulica 32, 1000 Ljubljana, Slovenija
Mali Darko

Gospodarska zbornica Slovenije

00386 (0) 15898000
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana Slovenija
Žiga Lampe

Šolski center Nova Gorica

00386 (0) 56205700
Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Hodak Adrijana

ECIPA SOCIETA' CONSORTILE a R.L.

39 041928638
Marghera, Via della Pila 3B, 30175 Venezia, Italia
Povolato Matteo