INTER BIKE II

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
39 mesecev
Začetek: 26.09.17
Konec: 31.12.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.054.517,70€
Prispevek ESRR:
896.340,05€

The project in numbers

Trajanje: 
39 mesecev
Start / End: 
26.09.17 to 31.12.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1054517.70€
Prispevek ESRR: 
896340.05€

INTER BIKE II

Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Namen projekta je bil vzpostaviti pogoje za pogostejšo uporabo kolesa in spodbujati k opuščanju voženj z avtomobilom. To so omogočile multimodalne storitve, investicija v kolesarsko infrastrukturo, nova spletna platforma www.bike-alpeadria.eu, spletna stran www.adriabike.eu, postavljena signalizacija ob kolesarskih poteh, izobraževalni in promocijski dogodki.  Z oblikovanjem čezmejnega projektnega odbora se želi okrepiti čezmejno sodelovanje na področjih razvoja mobilnosti in turizma.

Povzetek projekta: 

Projekt Inter Bike II je bil namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Partnerji so vpeljali vzdolž kolesarske povezave Adriabike, ki povezuje Alpe z Jadranskim morjem, tri poskusne multimodalne storitve prevoza koles z avtobusom in ladjo. Koprska in tržiška občina sta poleti 2018 in 2019 poskusno organizirali čezmejno avtobusno povezavo za prevoz koles med Koprom, Trstom, Tržičem, Krminom in Gradežem. Liniji sta povezali kolesarski povezavi Adriabike in Alpe Adria od Salzburga do Gradeža. Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta je avgusta in septembra 2019 poskusno vpeljala ladijsko povezavo za prevoz koles po reki Lemene, konec leta 2019 pa še med priljubljenim letoviščem Bibione in naravnim rezervatom Vallevecchia (Caorle) v Beneški laguni. Ladja je v okviru projekta plula do konca leta 2020, nadaljnje vožnje pa bo financirala Občina San Michele al Tagliamento, saj je interes zanje velik. Izdelava ladje za 7 oseb in koles je bila sofinancirana s sredstvi projekta.

 

V okviru projekta je nastala nova spletna platforma www.bike-alpeadria.eu, ki združuje daljinske in nekatere lokalne kolesarske povezave na čezmejnem območju Zahodne Slovenije oblikovane pri preteklih čezmejnih projektih. Platforma ponuja ljubiteljem kolesarjenja predloge za kolesarske izlete, informacije o težavnosti poti in znamenitostih ob njih. Partnerstvo se je posvečalo tudi nadaljnji promociji kolesarske trase Adriabike, oblikovane v prvem projektu Inter Bike (www.adriabike.eu). Informacije o trasi so bile objavljene na priljubljenih kolesarskih spletnih kanalih.

 

Pripravljen je bil nov promocijski material: zemljevid kolesarskih poti GiraLemene, letak o lokacijah električnih polnilnih postajah za kolesa ob kolesarskih poteh v Vzhodnem Venetu, ponatisnjena je bila Kolesarska karta slovenske Istre. Občina Tržič je ob zaključku projekta izdala promocijsko publikacijo o zanimivostih ob kolesarskih poteh na svojem območju.

 

Partnerji so organizirali izobraževanja turističnih deležnikov o pomenu povezovanja, seznanjali so jih z novimi multimodalnimi storitvami. Lokalna administracija je na srečanjih predstavila načrte o prihodnji ureditvi javnega potniškega prometa, seznanila se je s tehnologijo električne mobilnosti.  

 

Del projektnih aktivnosti je bil namenjen označevanju. Po Izoli in njenem zaledju je bilo postavljenih 90 novih kažipotov in kažipotnih tabel za kolesarje. Ob reki Lemene so bile postavljene informativne table o trasah GiraLemene in Adriabike, v delu Beneške lagune pa označbe za nočno plovbo.

 

Mestna občina Koper je jeseni 2020 zaključila gradnjo novega odseka kolesarske poti v Hrvatinih v smeri proti Italiji. Pot se navezuje na Adriabike. Občina Tržič je naročila izdelavo študije izvedljivosti za umestitev nove kolesarske poti v mestu.

 

V občinah Caorle, San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria in Portogruaro so bile postavljene štiri nove polnilne postaje za električna kolesa, skiroje, prikolice in telefone.

 

Partnerstvo namerava obenem spodbuditi sodelovanje med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri urejanju prostora, načrtovanju prometa, spodbujanju trajnostne mobilnosti in

Glavni rezultati: 
 • 3 multimodalne storitve za prevoz koles:
  • čezmejni avtobus na relaciji Koper-Trst-Tržič-Gradež (z navezavo na Krmin): vozil je poleti 2018 in 2019,

1_kolobus_2018_2.jpg

2_2019_06_04_InterBike2_BiciBus_6 2019-1_1.jpg

 

  • ladijske ekskurzije za kolesarje po reki Lemene: potekale so avgusta in septembra 2019,

2019_08_13_IB2_WP3.1.1_kolo-ladja_Lemene_Caorle-Concordia_NOVICA_SLO_21-08-2019-1_1.jpg

  • nova ladijska povezava med Bibionejem in naravnim rezervatom Vallevecchio, ki je omogočila prečkanje dela Beneške lagune: vozila je v letu 2020,
  • ladja, ki vozi med Bibionejem in Vallevecchio je bila izdelana v okviru projekta,

4_slika_ladja_0_0.jpg

 

 

 • promocijski material:
  • zemljevid kolesarskih poti GiraLemene (it, slo, ang, nem),

5_Giralemene_0_0_0.jpg

  • letak o lokacijah električnih polnilnih postajah za kolesa ob kolesarskih poteh v Vhodnem Venetu (it, slo, ang),

6_panello-giralemene_0_0_0.jpg

  • ponatis Kolesarske karte slovenske Istre (slo, it, ang),

SLO Istria Cycling map-1_1_0.jpgSLO Istria Cycling map-2_0.jpg

  • promocijska brošura kolesarskih poti v Občini Tržič,

 

 

 • oblikovana čezmejna skupina za sodelovanje na področjih trajnostne mobilnosti in turizma,

 

 • izdelana študija izvedljivosti za umestitev nove kolesarske poti v Tržiču,

 

 • postavljenih 91 kažipotov in kažipotnih tabel za kolesarje ter 3 informativne table o kolesarskih poteh v izolski občini,

 

 • postavljeni 2 informativni tabli o kolesarski trasi Adriabike in 11 informativnih tabel o kolesarski trasi GiraLemene na območju Vzhodnega Veneta,

 

 • v Beneški laguni je bilo postavljenih 12 označb za nočno plovbo,

 

 • občine Caorle, San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria in Portogruaro so pridobile 4 nove postaje za polnjenje ekoles,

 

 • zgrajenih 385 m osvetljene kolesarske steze v Hrvatinih v Mestni občini Koper.

Partner

Vodilni partner

Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Mestna občina Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Comune di Monfalcone

Gorizia
ITA

Projektni partner št.3

GAL Venezia Orientale

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
INTERBIKE2_SLO_2.pdf
( 727 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:55 )
POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V IZBORU ZA NAJBOLJŠE 3 FOTOGRAFIJEPOGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V IZBORU ZA NAJBOLJŠE 3 FOTOGRAFIJE
Inter Bike II selezione foto - izbor slike.pdf
( 289 bytov, published on 13 Avgust, 2018 - 13:30 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Namen projekta je bil vzpostaviti pogoje za pogostejšo uporabo kolesa in spodbujati k opuščanju voženj z avtomobilom. To so omogočile multimodalne storitve, investicija v kolesarsko infrastrukturo, nova spletna platforma www.bike-alpeadria.eu, spletna stran www.adriabike.eu, postavljena signalizacija ob kolesarskih poteh, izobraževalni in promocijski dogodki.  Z oblikovanjem čezmejnega projektnega odbora se želi okrepiti čezmejno sodelovanje na področjih razvoja mobilnosti in turizma.

 

Kontakti

Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria

00386 (0) 56637580
Ulica 15. maja 19, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Kunst Larisa

Mestna občina Koper

00386 (0) 56646254
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Štrkalj Ivana

Comune di Monfalcone

0039 0481494111
Piazza della Repubblica 8, 34074 Monfalcone, Italia
Orescanin Rada

GAL Venezia Orientale

0039 0421394202
Via Cimetta 1, 30026 Portogruano, Italia
Gozzo Cinzia

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

00386 (0) 53653600
Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Habjan Štolfa Brigita