INTER BIKE II

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
39 mesecev
Začetek: 26.09.17
Konec: 25.10.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.054.517,70€
Prispevek ESRR:
896.340,05€

The project in numbers

Trajanje: 
39 mesecev
Start / End: 
26.09.17 to 25.10.20
Project progress: 
92%
Budget: 
1054517.70€
Prispevek ESRR: 
896340.05€

INTER BIKE II

Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Spodbujati uporabo trajnostnih oblik prevoza ob čezmejni kolesarski trasi Adriabike. Cilj projekta udejanja namere in zaveze o izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti in zmanjšanja prometne obremenjenosti, zapisane v strateških razvojnih dokumentih lokalnih skupnosti in dežel s projektnega območja. Cilj projekta sledi tudi glavnim ciljem SEAP-a (trajnostnega energetskega akcijskega načrta) v prizadevanju za zmanjšanje emisij CO2 in rabe energije v prometu.

Povzetek projekta: 

Projekt Inter Bike II je namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Partnerji vpeljujejo vzdolž kolesarske povezave Adriabike, ki povezuje Alpe z Jadranskim morjem, poskusne multimodalne linije prevoza koles z avtobusom. Te so bile v Furlaniji-Julijski krajini vzpostavljene leta 2014 v okviru preteklega, strateškega projekta. Koprska in tržiška občina sta poleti 2018 poskusno organizirali čezmejno avtobusno povezavo za prevoz koles med Koprom, Trstom, Tržičem, Krminom in Gradežem. Liniji sta povezali kolesarski povezavi Adriabike in Alpe Adria od Salzburga do Gradeža. Avtobus med Koprom in Gradežem je ponovno vozil tudi poleti 2019. Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta je avgusta in septembra 2019 poskusno vpeljala ladijsko povezavo za prevoz koles po reki Lemene, pred iztekom leta pa še med priljubljenima letoviščema Bibione in Caorle v Beneški laguni. Ladja bo plula do konca aprila 2020. Projekt predvideva tudi izvedbo investicije. Mestna občina Koper bo uredila nov odsek kolesarske poti ob mejnem pasu v Hrvatinih v začetku leta 2020. Pot se bo navezala na Adriabike.

Partnerstvo namerava obenem spodbuditi sodelovanje med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri urejanju prostora, načrtovanju prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. V ta namen bo ustanovljen čezmejni odbor oz. skupina, v kateri bodo predstavniki odločevalske in izvedbene ravni. Tudi na področju razvoja kolesarskega turizma se še naprej spodbuja sodelovanje med ponudniki in izboljševanje kakovosti ponudbe za kolesarske turiste z izobraževanji, s čimer so partnerji začeli pri Inter Bikeu v preteklem programskem obdobju. Inter Bike II, katerega skupna vrednost znaša milijon evrov, se bo zaključil oktobra 2020.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta je poskusna vpeljava ene avtobusne linije in dveh ladijskih za prevoz koles. Avtobus s prikolico za kolesa je vozil v letih 2018 in 2019 med Koprom in Gradežem z navezavo na Krmin, stičišča s kolesarsko traso Alpe Adria. Prve poskusne vožnje ladje so potekale po reki Lemene v deželi Veneto v letu 2019. Do aprila 2020 bo plula druga ladja po Beneški laguni med Bibionejem in Caorlami.

Mestna občina Koper bo v Hrvatinih uredila 380 m kolesarske steze. V izolski občini so bili postavljeni kažipoti po kolesarskih poteh, v kanalu Lovi v Beneški laguni pa svetlobne označbe za nočno plovbo. 

Pomemben rezultat projekta je spletna platforma, na kateri bodo zbrane daljinske in nekatere lokalne kolesarske povezave zahodne Slovenije. Namen je združiti informacije o kolesarskih povezavah na enem mestu, zato da bodo uporabnikom bolj dostopne in da bi celotno območje promovirali kot eno kolesarsko destinacijo.

Na strateški ravni se vzpostavlja čezmejna skupina, ki si bo izmenjevala informacije o prostorskem načrtovanju, razvoju trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma. Lokalne in regionalne oblasti se želi spodbuditi k sodelovanju pri prihodnjem razvojnem načrtovanju na čezmejnem območju.

Partner

Vodilni partner

Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Mestna občina Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Comune di Monfalcone

Gorizia
ITA

Projektni partner št.3

GAL Venezia Orientale

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
INTERBIKE2_SLO_2.pdf
( 727 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:55 )
POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA  V IZBORU ZA NAJBOLJŠE 3 FOTOGRAFIJEPOGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V IZBORU ZA NAJBOLJŠE 3 FOTOGRAFIJE
Inter Bike II selezione foto - izbor slike.pdf
( 289 bytov, published on 13 Avgust, 2018 - 13:30 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt želi vzpostaviti pogoje za pogostejšo uporabo kolesa in spodbujati k opuščanju voženj z avtomobilom. To bodo omogočile multimodalne storitve, investicija v kolesarsko infrastrukturo in izboljšanje kakovosti storitev za kolesarje. Okrepiti se namerava čezmejno sodelovanje na področju razvoja mobilnosti in turizma z oblikovanjem čezmejnega projektnega odbora, v katerem bodo predstavniki politične in izvajalske ravni.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (februar 2020)

Ladja za prevoz koles, ki vozi vsako nedeljo med Bibionejem in Caorlami v Beneški laguni, bo obratovala do konca aprila 2020. Marca 2020 bo predstavljena platforma kolesarskih povezav v zahodni Sloveniji. Sklicano bo prvo srečanje čezmejne skupine, ki bo opredelila možnosti prihodnjega sodelovanja na področjih prostorskega načrtovanja, razvoja trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma. V Hrvatini bo zgrajen nov odsek kolesarske steze. Vzdolž reke Lemene in poti Adriabike v Venetu bodo postavljene električne polnilne postaje. Veliko pozornosti bo namenjene tudi promociji projekta. 

Kontakti

Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria

00386 (0) 56637580
Ulica 15. maja 19, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Kunst Larisa

Mestna občina Koper

00386 (0) 56646254
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Štrkalj Ivana

Comune di Monfalcone

0039 0481494111
Piazza della Repubblica 8, 34074 Monfalcone, Italia
Orescanin Rada

GAL Venezia Orientale

0039 0421394202
Via Cimetta 1, 30026 Portogruano, Italia
Gozzo Cinzia

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

00386 (0) 53653600
Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Habjan Štolfa Brigita