INTERBIKE2

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 26.09.17
Konec: 10.03.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.004.517,70€
Prispevek ESRR:
853.340,05€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
26.09.17 to 10.03.20
Project progress: 
63%
Budget: 
1004517.70€
Prispevek ESRR: 
853340.05€

INTERBIKE2

Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Spodbujati uporabo trajnostnih oblik prevoza ob čezmejni kolesarski trasi Adriabike. Cilj projekta udejanja namere in zaveze o izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti in zmanjšanja prometne nobremenjenosti, zapisane v strateških razvojnih dokumentih lokalnih skupnosti in dežel s projektnega območja. Cilj projekta sledi tudi glavnim ciljem SEAP-a v prizadevanju za zmanjšanje emisij CO2 in rabe energije v prometu.

Povzetek projekta: 

Projekt želi prispevati k zmanjšanju količin toplogrednih plinov, ki jih proizvaja promet, s spodbujanjem kolesarjenja kot oblike trajnostega prevoza na Goriškem, v Obalno-kraški regiji, Furlaniji- Julijski krajini (FJK) in Venetu. K temu bosta pripomogla poskusna uvedba štirih multimodalnih storitev prevoza koles z avtobusi in ladjami v FJK, Obalno-kraški regiji in Venetu ter osveščanje javnosti. Skladno s splošnim ciljem projekta se bo spodbujalo uporabo trajnostnih oblik prevoza ob čezmejni kolesarski trasi Adriabike, ki povezuje Kranjsko Goro z Ravenno. Vzpostavljena je bila v okviru strateškega čezmejnega projekta Inter Bike, katerega nadgradnja je ta projekt. Inter Bike II predvideva poskusno izvedbo čezmejnih multimodalnih storitev prevoza koles z avtobusi med Cormonsom in Koprom ter v zaledju Kopra, pa tudi prevoza koles z ladjo ob Beneški obali. Storitve bodo okrepile čezmejno mobilnost turističnih kolesarjev ter povezanost urbanih središ in podeželja, kar bo pomembno za lokalno prebivalstvo. K slednjemu bo prispevala tudi ureditev kolesarske infrastrukture na cesti v Hrvatinih. Projekt vzpostavlja zametek za čezmejno načrtovanje povezanega razvoja kolesarstva in ostalih oblik trajnostne mobilnosti z vzpostavitvijo čezmejnega projektnega odbora za trajnostno mobilnost in trajnostni turizem. Spodbudil bo sodelovanje med lokalnimi oblastmi in ostalimi deležniki pri pripravi in izvedbi nizkoogljičnih strategij ter pri pristopanju ob in h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Prek odbora ter z izobraževalnimi dogodki in osveščanjem se bo zagotavljalo vključevanje ciljnih skupin v načrtovanje trajnostne mobilnosti in trajnostnega turizma.

Glavni rezultati: 

Vzpostavljeno sodelovanje med lokalnimi oblastmi in ostalimi deležniki na čezmejnem območju pri uvajanju in promociji trajnostne mobilnosti. Sodelovanje bo vzpostavljeno s čezmejnim projektnim odborom, v katerem bodo predstavniki partnerjev in ostalih deležnikov, dejavnih na področjih trajnostne mobilnosti in kolesarstva. Odbor bo vzpostavil medregijsko in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in deležniki na projektnem območju pri pripravi in izvedbi nizkoogljičnih strategij s poudarkom na trajnostni mobilnosti, v kontekstu varovanja okolja, prostorskega načrtovanja in razvoja trajnostnega turizma. Odbor bo lokalne oblasti na projektnem območju spodbujal k pristopu k pobudi Konvencija županov ter k pripravi SEAP-ov, pri čemer jim bo nudil podporo izhajajo iz okoljskih usmeritev v regionalnih razvojnih programih. Spremljal bo izvajanje v okoljskih strategijah predvidenih ukrepov. Nekateri izmed slednjih bodo realizirani pri tem projektu z uvedbo novih oblik multimodalnega prevoza in nadgradnjo obstoječe čezmejne kolesarske mreže. Čezmejni projektni odbor bo zametek čezmejnega foruma za trajnostno mobilnost, katerega oblikovanje je predvideno v prihodnosti. Glavna naloga foruma bo povezovanje lokalnih in regionalnih oblasti na čezmejnem območju z namenom usklajevanja prometnih politik obeh držav.

Partner

Vodilni partner

Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Mestna občina Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Comune di Monfalcone

Gorizia
ITA

Projektni partner št.3

GAL Venezia Orientale

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
INTERBIKE2_SLO_2.pdf
( 727 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:55 )
POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA  V IZBORU ZA NAJBOLJŠE 3 FOTOGRAFIJEPOGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V IZBORU ZA NAJBOLJŠE 3 FOTOGRAFIJE
Inter Bike II selezione foto - izbor slike.pdf
( 289 bytov, published on 13 Avgust, 2018 - 13:30 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt želi vzpostaviti pogoje za pogostejšo uporabo kolesa in spodbujati k opuščanju voženj z avtomobilom. To bodo omogočile multimodalne storitve, investicija v kolesarsko infrastrukturo in izboljšanje kakovosti storitev za kolesarje. Okrepiti se namerava čezmejno sodelovanje na področju razvoja mobilnosti in turizma z oblikovanjem čezmejnega projektnega odbora, v katerem bodo predstavniki politične in izvajalske ravni.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (december 2018)

Poleti 2018 je bila poskusno vpeljana avtobusna povezava za prevoz koles med Koprom, Trstom, Tržičem, Gradežem in Krminom, ki se je navezala na kolesarsko povezavo Alpe Adria od Salzburga do Gradeža. Avtobusna linija bo ponovno začela voziti spomladi 2019, ko se bodo začele tudi poskusne vožnje ladje za prevoz koles po Beneški laguni. Nova ladja je bila izdelana v okviru projekta. V laguni so postavljene nove označbe za nočno plovbo, ki so prav tako eden od rezultatov projekta. Zimski čas pa bo namenjen seznanjanju ponudnikov s standardi kolesarske turistične ponudbe.

Kontakti

Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria

00386 (0) 56637580
Ulica 15. maja 19, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Kunst Larisa

Mestna občina Koper

00386 (0) 56646254
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Štrkalj Ivana

Comune di Monfalcone

0039 0481494111
Piazza della Repubblica 8, 34074 Monfalcone, Italia
Gregoretti Lucio

GAL Venezia Orientale

0039 0421394202
Via Cimetta 1, 30026 Portogruano, Italia
Gozzo Cinzia

Razvojna agencija ROD Ajdovščina

00386 (0) 53653600
Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Habjan Štolfa Brigita