Agenda

Programski Dogodek

Workshop FINANČNO UPRAVLJANJE SOFINANCIRANIH PROJEKTOV

Delavnica je namenjena vodilnim in projektnim partnerjem sofinanciranih projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Agenda