Agenda

Projektni Dogodek

Dan odprtih vrat nevrološke dejavnosti Splošne Bolnišnice Izole - Dogodek za bolniki, sorodniki in skrbniki

V soboto 19. januarja 2019 na Splošni bolnišnici Izoli, konzorcij MEMORI-net organizira dogodek, namenjen bolnikom, sorodnikom in skrbnikom ter je osredotočen na nevroloških dejannosti rehabilitacje.

Program dogodka je:

8.30-9.00 VAJE ZA DOBER ZAČETEK DNEVA
9.00-9.15 REGISTRACIJA IN SPREJEM UDELEŽENCEV
9.15-9.25 NAGOVOR VODJE PROJEKTA MEMORI-net
doc. Bojan Rojc, dr. med., spec.
9.25-9.40 O MOŽGANSKI KAPI
prof. dr. Anton Grad, dr. med., spec.
9.40-11.00 FIZIOTERAPIJA: VAJE PO SKUPINAH
11.00-11.20 DO USPEŠNE REHABILITACIJE S POMOČJO TABLIČNEGA RAČUNALNIKA
11.20-11.40 DISKUSIJA IN OSEBNE IZKUŠNJE SVOJCEV
11.40-13.00 DRUŽENJE S POGOSTITVIJO

 

Več informacij: http://memorinet.eu/index.php/sl/events-and-news-2/134-19-january-2019-dan-odprtih-vrat-nevroloske-dejavnosti-patients-relatives-and-caregives-events-sl

Agenda