Agenda

Rok

Rok razpisa št. 7/2019

14. januarja 2019 je bil objavljen Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte, ki bo zapadel 15. marca 2019. Projektni predlogi bodo ocenjeni po postopkih predvidenih v Priročniku za ocenjevanje.

Agenda