Agenda

Projektni Dogodek

ARTE - Regenerativna Medicina Ter Zdravljenje Artroze, 9 Maj 2019, Sala Polifunzionale ASUIUD, Via Pozzuolo 330, Udine

Regenerativna medicina je trenutno v polnem razvoju in postaja na globalni ravni vse bolj razširjena. V okviru seminarja bi želeli približati inovativne oblike zdravljenja zdravnikom.

Projektni Dogodek

Second Grevislin Project meeting in Staranzano (GO)

V okviru strateškega projekta GREVISLIN (Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah) se bodo 9. maja 2019 projektni partnerji sestali v Staranzanu v Italiji. Na 2. srečanju bo potekal sestanek nadzornega odbora ter celotne projektne skupine, ki izvaja aktivnosti projekta. V popoldanskem času se bodo partnerji udeležili študijskega obiska Naravnega rezervata ob izlivu Soče. 
 

 

Projektni Dogodek

MEMORI-net - 5. PROJEKTNO SREČANJE

Četertek 9. maja 2019, v Vipavi (Slovenija), konzorcij MEMORI-net bo organiziral 5. projektno srečanje, ki je namenjeno partnerjem.

Dnevni red vključuje:

  • pozdrav prisotnih
  • informacije o končnem finančnem poročilu
  • predstavitev trenutnega stanja o klinični študiji
  • predstavitev trenutnega stanja o prvi hipotezi protokola za vrednotenje in za rehabilitacijo, ki naj bi bila predlagana prisotjnim organom
Praznik

Dan Evrope

Agenda