Agenda

Projektni Dogodek

ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA GREVISLIN

Rezervirajte termin 14.2.2022 – ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA GREVISLIN, preko spleta (platforma ZOOM)
Dogodek bo potekal v slovenskem in italijanskem jeziku, zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Projektni Dogodek

CONSTRAIN:TEHNIČNI SEMINAR Za študente Višje strokovne šole EDC Kranj Kranj – 27. januar 2022 UTRJEVANJE OBSTOJEČIH ZIDANIH STAVB

Namen seminarja je predstaviti glavne probleme pri utrjevanju obstoječih zidanih stavb. Prikakazali bodo ključni razlogi za poškodbe, načini in tehnike utrjevanja ter izkušnje iz prakse. doc. dr. Gregor Trtnik IGMAT d.d. Predstavitev projekta in splošni opis potresov ter potresnega odziva zidanih stavb. Prikazane bodo osnovne informacije o projektu. Sledil bo uvod v problematiko s splošno predstavitvijo potresov in potresnega odziva zidanih stavb. Razloženi bodo tipične poškodbe nosilne konstrukcije obstoječih zidanih konstrukcij pri potresih. doc. dr. Matija Gams UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Utrjevanje zidanih konstrukcij. Predstavljeni bodo različni materiali in tehnike za utrjevanje zidanih stavb. Prikazan bo razvoj nove metode utrjevanja v projektu CONSTRAIN ter rezultati laboratorijskih raziskav učinkovitosti potresnega utrjevanja zidovja. Igor Mozetič, univ. dipl. inž. grad. KOLEKTOR CPG, d.o.o. Izkušnje z utrjevanjem zidov v praksi in posebni detajli. Predstavljena bo nova metoda utrjevanja s poudarkom na praktični izvedbi ter izkušnjah pri gradnji. Predstavljeni bodo tudi načini preizkušanja, ki smo jih uporabili v projektu.

Programski Dogodek

CONSTRAIN:TEHNIČNI SEMINAR GRADBENA ŠOLA TRSTA - SPLETNI DOGODEK 21. februar 2022 ure 14:30 - 16:30 OJAČITEV OBSTOJEČIH GRADBENIH OBJEKTOV

Namen tehničnega seminarja je študente uvesti z glavnimi temami v zvezi s strukturno okrepitvijo obstoječih masonih stavb, ki izpostavljajo kritična vprašanja, ukrepe in intervencijske tehnike.

Prof. Ing. Natalino Gattesco Università degli Studi di Trieste: Prikazane in razpravljane bodo glavne strukturne kritičnosti obstoječih stavb, s poudarkom na njihovih vzrokih

Dr. Ing. Allen Dudine Fibre Net S.p.a., Udine:  Glavne tehnike ojačevanja za obstoječe gradbene stavbe, povezane z različnimi kritičnimi vprašanji, na katere se 

Geom. Marco Dall’Acqua Veneziana Restauri Costruzioni: Primeri intervencije okrepitve so osredotočeni na posebnosti, povezane z operacijami na gradbišču.

Agenda