Agenda

Projektni Dogodek

Skupni webinar 6 projektov s 3.prednostne osi: “Upravljanje, izboljšanje in ohranjanje ekosistemov in habitatov”

Projekt ENGREEN je eden od šestih projektov, ki so prejeli dodatna sredstva za pilotne aktivnosti v okviru 3. prednostne osi razpisa št. 7/2019. Dodelitev dodatnih sredstev med drugim predvideva »Skupne promocijske aktivnosti«, kar v tem primerupomeni ,da bodo partnerji projektov skupaj organizirali vsaj en promocijski webinar, da bi izboljšali prepoznavnost rezultatov projektov in Programa.

Skupni webinar z naslovom "Upravljanje, krepitev in ohranjanje ekosistemov in habitatov" bo potekal 10. junija 2022, od 9.45 - 12.00 ure, in bo na simpatičen način predstavil, kaj je doseglo 6 projektov Prednostne osi 3 Programa Interreg V-A Italija Slovenija: Aquavitis, Bee diversity, Eko-smart, Engreen, Green Hull in Tretamara. Govorimo o ekosistemskih storitvah, biotski raznovrstnosti, vrstah, ki jih ogrožajo podnebne spremembe, pomenu zelenih infrastruktur in celo o biološkem čiščenju ladijskih trupov. Ne spreglejte!

Vpis:

https://forms.gle/UhjmyJcThJooRMkRA

Agenda