BEE-DIVERSITY

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
31 mesecev
Začetek: 01.02.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
695.650,00€
Prispevek ESRR:
591.302,50€

The project in numbers

Trajanje: 
31 mesecev
Start / End: 
01.02.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
695650.00€
Prispevek ESRR: 
591302.50€

BEE-DIVERSITY

Izboljšanje biotske raznolikosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem dejavnosti čebel
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Bee-diversity ustvarja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in spremljanje biotske raznovrstnosti v sofinanciranih habitatih, ki omogoča trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Ta sistem bo sestavljen iz protokolov in skupnega modela, ki ga bo mogoče prenesti v druga območja v Evropi. Projekt prvič vključuje spremljanje zdravstvenega stanja območij s pomočjo opraševalcev v procesu nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih rastlin.

Povzetek projekta: 

Projekt Bee-Diversity uvaja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in monitoriranje biotske raznovrstnosti v projekt vključenih habitatov, kateri naj bi zagotovil izboljšanje ter trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Navedeni sistem se bo izvajal v 10 študijah primerov na skupaj 8000 ha površin na območju Slovenije in Italije, z oblikovanjem protokolov in skupnega modela, ki bo prenosljiv v Evropo tudi po formalnem zaključku projekta. Pri projektu Bee-Diversity gre za prvi primer dopolnitve monitoriranja zdravstvenega stanja območij z opraševalci (čebelami) z inovativnim sistemom IKT in spletno aplikacijo za zbiranje, upravljanje in grupiranje podatkov skozi proces nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih zelnatih rastlin. Dejavnosti se bodo izvajale na območjih Nature 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov ter upravljavskih podjetij in deležnikov (kmetovalcev, čebelarjev, tehnikov itd.). Preko spletne aplikacije bo projekt pristojnim subjektom na različne načine posredoval tehnične podatke, prebivalstvu pa splošne informacije za njihovo osveščanje. Poleg tega so v okviru projekta Bee-Diversity predvidene aktivnosti usposabljanja in osveščanja za podjetja, deležnike in tehnike. Njihov namen je posredovanje oz. razširjanje pripravljenih protokolov in prilagoditev le-teh za potrebe spletne aplikacije.

Glavni rezultati: 

Temeljni rezultat projekta je realizacija protokolov in sistema za inovativno upravljanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti. S protokoli in akcijskimi načrti za trajnostno upravljanje biotske raznovrstnosti stalnih travnikov, s postopki za zbiranje in razširjanje semen avtohtonih divjih zelnatih rastlin ter z zbiranjem dobrih praks ohranjanja in izboljšanja biotske raznovrstnosti pridemo do razvoja modela celostnega upravljanja ekosistemov in se tako čebelarjem, kmetovalcem in zainteresiranim stranem omogoči, da razvijejo okoljsko in ekonomsko vzdržne metode. Navedeni sistem se bo izvajal v 10 študijah primerov na skupaj 8000 ha površin na območju Slovenije in Italije s ciljem oblikovanja protokolov in skupnega okoljskega modela, ki bo prenosljiv v Evropo tudi po formalnem zaključku projekta. Pri projektu Bee-Diversity gre za inovativen sistem povezovanja panjev/čebelnjakov prek programske opreme IKT za spodbujanje monitoringa kakovosti okolja in biotske raznovrstnosti s pomočjo čebel, ki so ključni dejavnik ohranjanja t.i. samonikle flore: gre za inovativen sistem IKT in spletno aplikacijo za zbiranje, upravljanje in grupiranje podatkov skozi proces nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih zelnatih rastlin. Poleg tega Projekt BEE-DIVERSITY deluje na območjih Nature 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov, upravljavskih podjetij in deležnikov (kmetovalcev, čebelarjev, tehnikov itd.): preko spletne aplikacije bo projekt na različne načine pristojnim subjektom posredoval tehnične informacije, prebivalstvu pa splošne informacije s ciljem osveščanja. Nazadnje bo projekt pripomogel k obnovitvi lokalne rastlinske biotske raznovrstnosti in pravilnemu upravljanju le-te, zagotovil bo boljše varovanje ekosistemskih storitev, lociranih na naravno in okoljsko pomembnih območjih.

Partner

Vodilni partner

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore primario - Veneto Agricoltura

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Polo Tecnologico Alto Adriatico

Pordenone
ITA

Projektni partner št.2

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali

Udine
ITA

Projektni partner št.3

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

Gorenjska
SLO

Projektni partner št.4

Univerza v Ljubljani (Biotehniška Fakulteta)

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

BEE-DIVERSITY_Poster_A3.pdf
( 1 byte, published on 17 Maj, 2021 - 12:07 )
BEE-DIVERSITY_Rollup.pdf
( 2 byta, published on 17 Maj, 2021 - 12:07 )
01 Interreg_BEEDIVERSITY_newsletter SLO.pdf
( 2 byta, published on 17 Maj, 2021 - 12:07 )
02 Interreg_BEEDIVERSITY_newsletter SLO.pdf
( 3 byti, published on 30 Junij, 2021 - 19:01 )
03 Interreg_BEEDIVERSITY_newsletter SLO.pdf
( 3 byti, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
04 Interreg_BEEDIVERSITY_newsletter SLO.pdf
( 3 byti, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
Depliant_10x21.pdf
( 927 bytov, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
Leaflet_A4.pdf
( 4 byti, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
Layman report.pdf
( 2 byta, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
Handbook Best Practices.pdf
( 3 byti, published on 7 September, 2022 - 11:27 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Bee-diversity ustvarja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in spremljanje biotske raznovrstnosti v sofinanciranih habitatih, ki omogoča trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Ta sistem bo sestavljen iz protokolov in skupnega modela, ki ga bo mogoče prenesti v druga območja v Evropi. Projekt prvič vključuje spremljanje zdravstvenega stanja območij s pomočjo opraševalcev v procesu nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih rastlin.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 01.02.2020

Kontakti

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore primario - Veneto Agricoltura

0039049 8293879
Viale dell'Università 14 35020 Legnaro (PD) Italia
Furlan Lorenzo, D'Orazio Alessandra

Polo Tecnologico Alto Adriatico

00390434 504413
Via Roveredo 20/B 33170 Pordenone (PN) Italia
Santaliana Diego

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali

0039432558189
Via Palladio 8 33100 Udine (UD) Italia
Bovolenta Stefano

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

00386 4 281 7239
Cesta Staneta Žagarja 37 4000 Kranj Slovenija
Cvenkel Helena

Univerza v Ljubljani (Biotehniška Fakulteta)

00386 13203374
Kongresni trg 12 1000 Ljubljana Slovenija
Božič Janko