CAB

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 02.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 8
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.306.082,72€
Prispevek ESRR:
1.110.170,31€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
02.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
70%
Budget: 
1306082.72€
Prispevek ESRR: 
1110170.31€

CAB

Čezmejni pospeševalnik podjetij za Strategije pametne specializacije
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja preko mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi mo mi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.

Povzetek projekta: 

CAB (Crossborder Acceleration Bridge) se spopada s skupnim izzivom programskega območja, ki zadeva potrebo po učinkovitejšem prenosu tehnologij in rezultatov raziskav podjetjem s ciljem izboljšanja zmogljivosti inovacij na programskem območju - pri čemer se bo še posebno osredotočil na sektorje S3 - ter tako povečal skupno konkurenčnost in okrepil sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega čezmejnega ekosistema. Cilj projekta CAB je namreč ustvariti mrežo slovenskih in italijanskih subjektov, ki bodo oblikovali, testirali in začeli dolgoročno uporabljati novo čezmejno storitev za pospeševanje podjetij, ki bo zmogla promovirati investiranje v razvoj inovativnih izdelkov/storitev in prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja. S projektom želimo doseòi spremembo in sicer da bi ve MSP izkoristilo priložnosti sodelovanja s centri za RR ter z novo storitvijo povečale obseg poslovanja na mednarodnem trgu. Glavni neposredni u inki projekta so 3: 1) 6 čezmejnih raziskovalnih aktivnosti na temo pospeševanja podjetij; 2)sodelovanje MSP-jev z raziskovalnimi ustanovami in 3) testna uvedba modela za pospeševanje podjetništva za skupno 20 podjetij. Uporabljen pristop zagotavlja konkreten učinek v smislu razvoja neizraženega potenciala start-up podjetij in MSP-jev v sektorjih S3, ki izkorišča nove tehnologije, tehnološko diverzifikacij obstoječih specializacij ter razvoj novih podjetniških dejavnosti. CA se še posebej odlikuje po čezmejnem pristopu, uporabljenem pri načrtovanju orodij za podporo podjetjem, saj izkorišča posebnosti obeh trgov: slovenski trg ponuja idealno testno okolje za zgodnjo fazo njihovega razvoja, veliki italijanski trg pa omogoča potencial z njihovo rast.

Glavni rezultati: 

Prvi rezultat je povečano sodelovanje med ključnimi akterji inovativnega ekosistema programskega območja (univerze, centri za raziskave in razvoj, podjetja, organizacije za podporo podjetjem v sektorjih, opredeljenih v treh regijah S3, FJK, Veneto, Slovenija) v obliki oblikovanja trajne čezmejne mreže, ki bo vzpostavila inovativne storitve za pospeševanje podjetništva CAB, namenjene MSP. Model, ki ga predlaga CAB, bo PP in drugim udeležencem programa ponudil možnost, da delujejo v sklopu skupnega medregijskega sistema za oblikovanje in razvoj podjetij z visoko dodano vrednostjo na tem območju. Sposobnost podjetij, da poslujejo v dveh jezikih, dveh kulturah in dveh poslovnih okoljih, predstavlja konkurenčno prednost, ki odpira razsežnosti ne le v smislu čezmejnega obsega, temve tudi v mednarodnem pogledu v sklopu EU in v svetovnem merilu. Skupne dejavnosti bodo omogočile utrditev sodelovanja med ključnimi subjekti v čezmejnem območju po eni strani, po drugi strani pa bodo ponudile nove možnosti za match making med mladimi podjetniki, vlagatelji in podjetji tako na medregijski ravni kot znotraj regije same. Drugi rezultat projekta je okrepljen razvoj proizvodnih sistemov, ki so značilni za programsko območje ter omogoča odkrivanje novih virov kot dodatek k državnim in regionalnim financiranjem, kakor tudi zasebnim vlaganjem. Izbor podjetij, ki bodo sodelovala pri projektnih dejavnostih, bo osredotočeno na produktivna podjetja, ki poslujejo v ključnih sektorjih, opredeljenih v 3 S3 (FJK: živilska industrija, strojna industrija in stanovanjski sistemi, pomorske tehnologije, pametno zdravje, kultura, ustvarjalnost in turizem; Veneto: pametna kmetijska živila, trajnostno naravnano življenje, pametna proizvodnja in ustvarjalne industrije; Slovenija: zdravo bivalno in delovno okolje, naravni in tradicionalni viri za prihodnost, industrija). Povezava s S3 zagotavlja konkuren no prednost za območje izvajanja programa ter tako povečuje razvoj produktivnih sistemov, ki so značilni za programsko območje ter omogova odkrivanje novih virov kot dodatek k državnim in regionalnim financiranjem, kakor tudi zasebnim vlaganjem.

Partner

Vodilni partner

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

Udine
ITA

Projektni partner št.1

Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Università Ca’ Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Gospodarska zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.6

SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.7

Gruppo Euris S.p.A.

Trieste
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
CAB_SLO_1.pdf
( 505 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:36 )
1° CALL_selected startups.pdf
( 83 bytov, published on 14 September, 2018 - 10:14 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja preko mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

Partnerji CAB so sodelovali v raziskovalnih dejavnostih na temo pospeševanja poslovanja, da bi opredelili značilnosti načrtovanega čezmejnega pospeševalnika, ki ga bo izvedla mreža italijanskih in slovenskih subjektov. Model bo testiran v okviru pilota z 10 start-up-i in 10 MSP-ji. Opredeljene so bile storitve, ki jih bodo ponudile 3 CAB točke, ter razpisna dokumentacija za izbor podjetij za pilot.

Kontakti

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

0039 0432629911
Via Jacopo Linussio 51, 33100 Udine, Italia
Pozzar Francesca

Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC

00386 (0) 40580890
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Aleš Pustovrh

Università Ca’ Foscari Venezia

0039 0412348337
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia
Prof. Bagnoli Carlo

Univerza na Primorskem

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Kosančič Mihaela

Univerza v Trstu

0039 0405582543
Piazzale Europa 1, 34123, Trieste, Italia
Tracogna Andrea

Gospodarska zbornica Slovenije

00386 (0) 15898000
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana Slovenija
Staša Baloh Plahutnik

SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi

00386 (0) 15611606
Brnčičeva ulica 5 1000 Ljubljana, Slovenija
Arso Savanovi

Gruppo Euris S.p.A.

0039 04089801
Via Caboto 19/1, 34147 Trieste, Italia
Vanzo Alessandro

Novice

Novice
Jan 22 2020
Novice
Sep 17 2019
Novice
Aug 28 2019
Dogodki
Jul 17 2019
Novice
Jul 08 2019
Dogodki
Aug 01 2018

Strani