CLEAN BERTH

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
881.842,06€
Prispevek ESRR:
749.565,75€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 31.08.22
Project progress: 
90%
Budget: 
881842.06€
Prispevek ESRR: 
749565.75€

CLEAN BERTH

Čezmejno medinstitucionalno sodelovanje za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovisti pristanišč
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je povečati institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja in izdelati nove osnove za usklajeno in stalno upravljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, na čezmejni ravni, s skupno zasnovanimi in usklajenimi akcijskimi načrti ter z dolgoročno strategijo, da bo zagotovila varnost in konkurenčnost pristanišč.

Povzetek projekta: 

Pristanišča programskega območja še nimajo skupnega modela okoljskega načrtovanja in strategije učinkovite rabe energije in se pri sprejemanjem strategij in ukrepov na omenjenih področjih ne usklajujejo, kar vodi do neskladnosti na področju okoljevarstva. S projektom CLEAN BERTH se želi okrepiti čezmejno medinstitucionalno sodelovanje za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkoviti pristanišč. Izdelan bo čezmejni načrt za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, prilagojen vsakemu pristanišču z ad hoc načrtom (DS3.1); ta bo preizkušen z dejanskimi pilotnimi aktivnostmi, ki bodo zagotavljale otipljive rezultate (DS3.2). Na osnovi izsledkov DS3.1 in DS3.2 bodo pristanišča programskega območja podpisala protokol za izvajanje skupne čezmejne strategije, kar bo zagotavljajo usklajevanje srednjeročnih in dolgoročnih politik (DS3.3). Od tega bodo imeli neposredne koristi občani, ki živijo v bližini pristanišč. Na področju varovanja okolja in učinkovite rabe energije, doslej še noben projekt ni zbral vseh pristanišč programskega območja, s ciljemi iskanja skupne rešitve za skupne težave, in še nikoli prej ni prišlo do skupne čezmejne strategije.

Glavni rezultati: 

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je povečati sodelovanje in institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja. Ključna tema je zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč s pomočjo skupno zasnovanih akcijskih načrtov in strategij. Projekt zagotavlja dolgoročno sodelovanje pristanišč. V okviru projekta CLEAN BERTH naj bi dosegli naslednje specifične rezultate: 1) Izboljšanje kompetenc pristanišč pri skupnem načrtovanju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti v pristaniščih kot ključni pogoj za zagotavljanje osnove za dolgoročno spremembo. Izmenjava izkušenj in primerjalna analiza dobrih praks bosta za zaposlene pristanišč zelo koristni, saj bosta nudili trdno osnovno znanje za izboljšanje kompetenc pri načrtovanju. 2) Usklajevanje politik in aktivnosti za izboljšanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč na čezmejni ravni. Izdelava skupnega načrta za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti in njegova prilagoditev vsakemu pristanišču. Pposkusno izvajanje slednjega s konkretnimi pilotnimi aktivnostmi so osnova za standardizacijo ukrepov varstva okolja in za zagotavljanje okoljske trajnosti in konkurenčnosti pristanišč programskega okolja. 3) Institucionalizacija čezmejnega upravljanja okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti. S podpisom skupnega protokola za ustanovitev čezmejne medinstitucionalne platforme se vsa pristanišča programskega območja zavežejo. Pristanišča bodo dolgoročno izvajala skupno strategijo za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti tudi po zaključku projekta.

Partner

Vodilni partner

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli

Udine

Projektni partner št.2

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

Brochure - SIBrochure - SI
brochure clean berth_SI_FINAL.pdf
( 2 byta, published on 5 Marec, 2021 - 10:07 )
Newsletter #1 - SINewsletter #1 - SI
CLEAN_BERTH_newsletter1_SI.pdf
( 853 bytov, published on 5 Marec, 2021 - 10:07 )
Poročilo o sedanjem stanjuPoročilo o sedanjem stanju
D.3.1.2.1_Poročilo o sedanjem stanju.pdf
( 1 byte, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče TrstNačrt Pristanišče Trst
D.3.1.3.2_NAČRT AdSP-MAO TRST.pdf
( 1 byte, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče TržičNačrt Pristanišče Tržič
D.3.1.3.3_NAČRT AdSP-MAO MONFALCONE-TRŽIČ.pdf
( 1 byte, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče NogaroNačrt Pristanišče Nogaro
D.3.1.3.4_Načrt_Porto_Nogaro.pdf
( 1 byte, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče BenetkeNačrt Pristanišče Benetke
D 3.1.3.5 _Načrt Pristanišče Benetke.pdf
( 586 bytov, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče ChioggiaNačrt Pristanišče Chioggia
D3.1.3.6 NAČRT PRISTANIŠČE CHIOGGIA.pdf
( 586 bytov, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Luka KoperNačrt Luka Koper
D.3.1.3.7_NAČRT LUKA KOPER.pdf
( 916 bytov, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Čezmejni akcijski načrtČezmejni akcijski načrt
D.3.1.3.8_ČEZMEJNI AKCIJSKI NAČRT.pdf
( 708 bytov, published on 14 Februar, 2022 - 12:14 )
Poročilo o dobrih praksahPoročilo o dobrih praksah
D.3.1.2.2_POROČILO BEST_PRACTICE.pdf
( 741 bytov, published on 28 Februar, 2022 - 15:46 )
Newsletter #2 SLONewsletter #2 SLO
CLEAN_BERTH_newsletter2_SI.pdf
( 852 bytov, published on 6 Maj, 2022 - 11:10 )
Newsletter #3 SLONewsletter #3 SLO
CLEAN BERTH_NEWSLETTER 3_SLO.pdf
( 837 bytov, published on 23 Maj, 2022 - 12:16 )
ČEZMEJNA STRATEGIJAČEZMEJNA STRATEGIJA
D.3.3.2.1_ČEZMEJNA STRATEGIJA.pdf
( 1 byte, published on 30 Maj, 2022 - 10:17 )
Skupni protokol za stalno čezmejno sodelovanje na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti Skupni protokol za stalno čezmejno sodelovanje na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti
D.3.3.2.2_CLEAN BERTH_PROTOCOLLO-PROTOKOL_signed.pdf
( 3 byti, published on 14 Junij, 2022 - 17:07 )
Newsletter #4 SLONewsletter #4 SLO
CLEAN_BERTH_newsletter4_SI.pdf
( 766 bytov, published on 21 Junij, 2022 - 13:07 )
ADSPMAO PILOTNI UKREPADSPMAO PILOTNI UKREP
D.3.2.2.1_ADSPMAO_PILOTNI UKREP_SL.pdf
( 2 byta, published on 28 Junij, 2022 - 12:06 )
COSEF PILOTNI UKREP 1COSEF PILOTNI UKREP 1
D.3.2.2.3_COSEF_PILOTNI UKREP 1_SLO DEF.pdf
( 2 byta, published on 28 Junij, 2022 - 12:06 )
COSEF PILOTNI UKREP 2COSEF PILOTNI UKREP 2
D.3.2.2.3_COSEF_PILOTNI UKREP 2_SLO_def.pdf
( 4 byti, published on 28 Junij, 2022 - 12:06 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je povečati institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja in izdelati nove osnove za usklajeno in stalno upravljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, na čezmejni ravni, s skupno zasnovanimi in usklajenimi akcijskimi načrti ter z dolgoročno strategijo, da bo zagotovila varnost in konkurenčnost pristanišč.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Projekt se je začel 1. 3. 2020. Projektni partnerji so prispevali k analizi trenutnega stanja pristanišč programskega območja. Kot prva aktivnost je bil izdelan popis izpustov TGP. Popis emisij predstavlja pomembno orodje, ki ga lahko uporabimo tudi za primerjavo količin izpustov med terminali ali med pristanišči, kar omogoča identifikacijo kritičnosti ter učinkovitejše odločanje o prioritetnih naložbah ali uvedbi tehnoloških inovacij za zmanjšanje emisij.

Na podlagi izračuna ogljičnega odtisa vsakega pristanišča so bile v naslendji fazi opredeljene dobre prakse na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti. Skupno poročilo o trenutnem stanju je posameznim pristaniščem omogočilo izdelavo individualnih akcijskih načrtov okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti, ki so bili nato združeni v en sam čezmejni akcijski načrt za krepitev okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč. Cilj je doseči postopno zmanjševanje emisijskih faktorjev na območju pristanišča.

V skupnem čezmejnem akcijskem načrtu so identificirane strategije in dejavnosti, ki jih bodo pristanišča izvajala za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in na področju energetske učinkovitosti v desetletnem obdobju. Ukrepi naslavljajo različna področja vpliva pristaniške dejavnosti na okolje, od izpustov, ki nastanejo pri administrativnem upravljanju pristanišča, do izpustov, ki nastanejo pri operativnem izvajanju pristaniške storitve na celotni logistični verigi pristanišč.

Trenutno pristanišča CLEAN BERTH izvajajo pilotne ukrepe, zaključek projekta pa je predviden 31. 8. 2022.

Posodobljeno 1. 3. 2022

Kontakti

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

0039 040 6732617
Via Karl Ludwig von Bruck 3 34144 Trieste (TS) Italia
Cozzi Alberto

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli

0039 0432 506285
Via Cussignacco, 5 – 33100 Udine
Gianluca De Cecco

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

0039 041 5334243
Santa Marta – Fabbricato 13 30123 Venezia (VE) Italia
Orlandi James

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.

00386 5 66 56 644
Vojkovo nabrezje 38 6000 Koper Slovenija
Richter Roberto

Univerza na Primorskem

00386 5 6177054
Titov trg 4 6000 Koper Slovenija
Paliska Dejan