CONSTRAIN

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 28.02.22
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
875.365,00€
Prispevek ESRR:
744.060,25€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 28.02.22
Project progress: 
65%
Budget: 
875365.00€
Prispevek ESRR: 
744060.25€

CONSTRAIN

Razširjanje in uporaba inovativnih strategij za potresno zaščito zidanih stavb
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni splošni cilj projekta je izdelava, disimilacija in uporaba inovativnih strategij za seizmično zaščito
obstoječih zidanih stavb. Ta cilj je skladen prednostno naložbo 1.b.

Povzetek projekta: 

Potresna zaščita zgradb, varnosti ljudi in omejitev materialne škode so ključni izzivi na predlaganem
programskem območju. Za soočenje s temi izzivi se predlaga vzpostavitev sinergije znanj in spretnosti
partnerjev iz področja proizvodnega sektorja (vključena so štiri podjetja iz proizvodnega sektorja) in
raziskovalne sfere (vključeni sta dve raziskovalni inštituciji). Cilj projekta je spodbujanje inovacij na področju
potresne utrditve in sanacije stavb z upoštevanjem trajnostne rabe virov in razširjanje pridobljenega znanja
za izboljšanje konkurenčnosti izvajalskih podjetij. Projekt se osredotoča na obstoječe zidane stavbe, ki so
bolj potresno ranljive od drugih tipov stavb. Na podlagi dosedanjih izkušenj posameznih izvajalcev se
načrtuje skupna študija obstoječih sanacijskih ukrepov in ukrepov za utrditev, ki bo podlaga za razvoj
inovativnih strategij utrjevanja in saniranja stavb. Nove strategije bodo temeljile na uporabi sodobnih
vlaknastih kompozitnih materialov za izvedbo horizontalnih zidnih vezi in armiranih ometov le po zunanjih
straneh nosilnih zidov stavb. Za potrditev učinkovitosti predlaganih sanacijskih strategij, ki so boljše v smislu
manjše uporabe materialov in nevšečnosti za stanovalce, bo načrtovana, izvedena in preizkušana testna
stavba v naravnem merilu. Izvedli se bodo tudi testi posameznih konstrukcijskih elementov.

Glavni rezultati: 

Pri projektu bodo doseženi naslednji rezultati:
• skupna študija partnerjev o obstoječih strategijah utrjevanja s primeri iz prakse;
• razvoj inovativnih strategij za zmanjšanje potresnega tveganja zidanih stavb manjšimi posegi v nosilno konstrukcijo
in hitro izvedbo;
• podatkovna baza metod utrjevanja z razčlenitvijo njihovih lastnosti (postopki načrtovanja, metode izvedbe,
učinkovitost, velikost posega v nosilno konstrukcijo, čas, stroški in omejitve uporabe);
• Izvedba preiskave na zgradbi v naravnem merilu, s katero se bo, skupaj z drugimi dodatnimi preiskavami, razvilo in
preverilo učinkotost inovativne metodologije;
• razvoj analitičnih modelov in postopkov za projektiranje;
• projektna poročila in gradivo za diseminacijo;
Rezultati in izsledki projekta izpolnjujejo cilje projekta in bodo koristili mnogim prejemnikom, opredeljenim v
programskih dokumentih:
- nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem ter nosilcem političnih odločitev (za boljše upravljanje javnih
sredstev);
- izobraževalnim in drugim ustanovam za usposabljanje, ki bodo lahko nova znanja vključila v svoje izobraževalne
programe in jih predala svojim študentom;
- strokovnim združenjem (gradbenih inženirjev in tehnikov ter arhitektov);
- podjetjem in malim in srednje velikim podjetjem v gradbenem sektorju (s širjenjem njihovih znanj in novimi
zaposlitvenimi možnostmi);
- javnim organom, ki se ukvarjajo z naravnimi tveganji, energijo, zdravjem in socialno vključenostjo;
- civilni zaščiti in organizacijam, ki se ukvarjajo z naravnimi nesrečami in drugimi okoljskimi tveganji;
- ljudem, ki živijo na območjih, kjer obstaja nevarnost naravnih nesreč.

Partner

Vodilni partner

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Fibrenet S.p.a.

Udine
ITA

Projektni partner št.2

Veneziana Restauri Costruzioni Srl

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Igmat d.d, Inštitut za gradbene materiale

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vdzrževanje in gradnjo cest d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

CONSTRAIN.jpg
( 700 bytov, published on 27 Avgust, 2020 - 13:27 )
POSTER SLO/ITAPOSTER SLO/ITA
POSTER-CONSTRAIN-2020.pdf
( 2 byta, published on 16 September, 2020 - 10:56 )
TISKOVNO SPOROČILO SLO/ITATISKOVNO SPOROČILO SLO/ITA
COMUNICATO-STAMPA-01-ITA-SLO.pdf
( 479 bytov, published on 16 September, 2020 - 10:56 )
TISKOVNO SPOROČILO SLO/ITA - 02TISKOVNO SPOROČILO SLO/ITA - 02
COMUNICATO-STAMPA-02-ITA-SLO.pdf
( 907 bytov, published on 7 December, 2020 - 12:39 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni splošni cilj projekta je izdelava, disimilacija in uporaba inovativnih strategij za seizmično zaščito
obstoječih zidanih stavb. Ta cilj je skladen prednostno naložbo 1.b.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1.3.2020 .

Kontakti

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura

0039 040 5584840
Via Alfonso Valerio 6 33127 Trieste (TS) Italia
Gattesco Natalino

Fibrenet S.p.a.

0039 0432 600918
Via Jacopo Stellini 3 - ZIU 33050 Pavia di Udine (UD) Italia
Zampa Andrea

Veneziana Restauri Costruzioni Srl

0039 0421 71098
Via dell'Industria 9 30020 Gruaro (VE) Italia
Dall'Acqua Marco

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)

00386 31 377 246
Kongresni trg 12 54162 Ljubljana Slovenija
Gams Matija

Igmat d.d, Inštitut za gradbene materiale

00386 1 586 2630
Polje 351c 1260 Ljubljana - Polje Slovenija
Trtnik Gregor

Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vdzrževanje in gradnjo cest d.o.o.

00386 5 3384800
Industrijska cesta 2, Kromberk, Mesna obcina 5000 Nova Gorica Slovenija
Crv Teja