CrossCare

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
18 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.05.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.196.360,26€
Prispevek ESRR:
1.016.906,22€

The project in numbers

Trajanje: 
18 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.05.19
Project progress: 
100%
Budget: 
1196360.26€
Prispevek ESRR: 
1016906.22€

CrossCare

Čezmejni celostni pristop k oskrbi starih
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev socialno-zdravstvenih služb za oskrbo starih (javnih in zasebnih) na programskem območju, z namenom oblikovanja skupnih rešitev za skupne izzive staranja prebivalstva, na podlagi čezmejnega modela za celostno obravnavo starih, ki bi postal konkurenčen z ekonomskega vidika in ključni element socialne kohezije.

Povzetek projekta: 

Projekt CrossCare se spopada s skupnimi izzivi programskega območja, povezanimi s staranjem prebivalstva in z njegovimi gospodarskimi in družbenimi posledicami ter neravnovesje storitev, povezanih s socialno vključenostjo in s sistemi socialne varnosti na čezmejnem območju. Splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja javnih organov in ključnih akterjev socialno-zdravstvenih služb za oskrbo starih, tako javnih kot zasebnih na programskem območju oblikovanje skupnih rešitev z skupne izzive staranja prebivalstva. Cilj projekta bo dosežen preko podpisa čezmejnega sporazuma, ki ga bodo podpisali na območju pristojni javni organi in kateri bo razvil skupen model za celostno in posamezniku prilagojeno obravnavo starih. Glavni neposredni učinki projekta so: čezmejni sporazum, skupni čezmejni model celostne in posamezniku prilagojene obravnave starih, specifini tečaji za skupno usposabljanje socialnih in zdravstvenih delavcev. Subjekti, ki bodo imeli od projekta korist, so nacionalni, deželni in lokalni javni organi, socialno-zdravstveni delavci in še posebej stari, ki bodo tako pridobili prilagojeno oskrbo kar bo privedlo do izboljšanja blaginje, kakovosti življenja in socialne vključenosti slednjih. Čezmejni pristop bo prek krepitve odnosov med javnimi organi socialno-zdravstvenega podroČja in izmenjave dobrih praks med ključnimi akterji omogočal usklajevanje politik in poveČanje znanja, potrebnega za skupno učinkovito naČrtovanje in izvajanje celostnega modela. Predviden je inovativen pristop k celostni in posamezniku prilagojeni obravnavi starih in njihovih družin, pri čemer bodo v ospredje postavljene potrebe posameznika, in bodo posledično preseženi trenutni sistemi, ki predvidevajo le nudenje standardiziranih storitev.

Glavni rezultati: 

Projekt CrossCare bo na programskem obmojču spodbudil večjo intenzivnost čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami, ki so pristojne za izvajanje socialnih in zdravstvenih storitev za stare. Prvi glavni rezultat bo okrepljena zmogljivost na področju čezmejnega sodelovanja in upravljanja socialnih in zdravstvenih javnih organov in drugih deležnikov, ki so pristojni za izvajanje storitev za stare. Rezultat bomo dosegli s krepitvijo odnosov na čezmejni institucionalni ravni, ki jih zagotavljajo partnerstvo in pridruženi partnerji. Pri projektu je namreč predvideno sodelovanje tudi različnih političnih odločevalcev s področja socialnega varstva in zdravstva na programskem območju, ki bodo skupno oblikovali čezmejni sporazum, s katerim se bo okrepila institucionalna in administrativna zmogljivost socialnih in zdravstvenih služb. Poleg tega bomo vzpostavili nove oblike trajnega komuniciranja in sodelovanja med projektnimi partnerji, ki so ključni deležniki za izvajanje oskrbe starih na čezmejnem območju. Drugi glavni rezultat bo okrepljena zmogljivost za upravljanje socialnih in zdravstvenih služb in povezanih deležnikov z oblikovanjem enotnega celostnega čezmejnega modela za izvajanje spremljevalnih programov za stare ter z usklajevanjem sistemov čezmejnega poklicnega izobraževanja socialnih in zdravstvenih delavcev, nove figure care managerja in družin starih občanov. Model sloni na konceptu aktivnega staranja in na metodi welfare community, ki bo zagotovila ekonomsko vzdržnost po eni strani in oblikovanje slovensko-italijanske strategije za celostno usklajevanje upravljanja oskrbe starih na drugi.

Partner

Spodaj so navedene reference Vodilnega partnerja in 5 projektnih partnerjev.

Cooperativa Itaca Cooperativa sociale onlus
Orietta Antonini
T. +39 0434 504000
@
[email protected]
Anna   La Diega
@ [email protected]
Luca Spagnol
@ [email protected]
Andrea Zanolla
T. +39 320 7456802
Fax +390434504100
@ [email protected]
Fabio Della Pietra
@ [email protected]
Raffaella Cavallo
T. +39 338 2973286
@ [email protected]

Partner
1. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS
Fabio   Bonetta           fb
@ [email protected]
Francesco Mosetti
T. +39 348 8761261
@ [email protected]
Daniela Pignolo
T. +39 327 7723443
@ [email protected]
Carlo Breda   
@ [email protected]              
Pierpaolo Gregori     
@ [email protected]                   

2. Residenza per anziani Giuseppe Francescon
Salvador Anna
T. +39 3668242300
@ [email protected]
Paolo   Giacopello
T. +39 328 1027636
@ [email protected]
Daniele Dal Ben        
@ [email protected]
Chiara  Perazzolo
T. +39 340 5579561
@ [email protected]                      

           

3. Obalni dom upokojencev Koper
Neva Tomazic
@ [email protected]
Marina Ogrin
T. +38 6 (0)5 66 59 711         +38 6 30 710 007
@ [email protected]
Snezana Jerman        
[email protected]
Jana Hrescak
T. +386 41 665 495
@ [email protected]                    

4. DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d
Miha Kranjc  
T. +386 82002415      +386 30690224         
@ [email protected]        

5. IRSSV Inštitut Rs Za Socialno Varstvo
Nejc Vidrih         
@ [email protected]
T. +386 1 2000 255
Polona  Dremelj
T. +386 1 2000 261        
@ [email protected]
Urban    Boljka   
@ [email protected]

 

Projekt vključuje tudi naslednje pridružene partnerje

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Marcolongo Adriano
T. +39 040 3771111
@ [email protected]
Massimiliano Mahnich
@
[email protected]
T. +39 040 3775579

Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali
Pinzauti Antonella
T. 003904127 91420
@ [email protected]  
Palanta Claudia
T. 003904127 91407
@ [email protected]

Città di Sacile
Ceraolo Roberto
T. 003904347 87111
@ [email protected] 
Salton Maurizia
T. 003904347 36384
@ [email protected] 

Ambito Distrettuale 6.1 (Servizio Sociale)
Lisetto Miralda
T. 0039 04347 87220
@
[email protected]  

 

AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA NR. 5 DI PORDENONE AAS5
Simon Giorgio
T. 0039 04343 69111
@
[email protected]  
Carniello Siro
T. 0039 34722 28686
@
[email protected]

 

Azienda Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”
Bramezza Carlo
T. 0039 04212 28017
@
[email protected]  
Filippi Mauro
T. 0039 04212 28021
@
[email protected]

 

Zdravstven i dom Koper
Ravnikar Matevž
T. 0038 65664 7100
T. 0038 65664 7225
@
[email protected]  
@
Mate[email protected]

 

MINISTRS TVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALN E ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Kopa Mrak Anja
T. 0038 61369 770
@
[email protected]  
Kenda Aleš
T. 0038 61369 7786
@
[email protected]  

 

MINISTRS TVO ZAZDRAVJE JA
Milojka Kolar Celarc
T. 0038 61478 6001
@
[email protected]  
Buzeti Tatjana
T. 0038 61478 6099
@
[email protected]  

Vodilni partner

Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus

Pordenone
ITA

Projektni partner št.1

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

INŠTITUT RS ZA SOCIALNO VARSTVO

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
CrossCare_SLO.pdf
( 466 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:53 )
Brochure CrossCareBrochure CrossCare
Brochure CrossCare.pdf
( 317 bytov, published on 22 Oktober, 2018 - 10:29 )
Roll Up CrossCareRoll Up CrossCare
Roll Up CrossCare.jpg
( 5 bytov, published on 22 Oktober, 2018 - 10:29 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

V okviru projekta CrossCare sodelujejo na institucionalni ravni območne službe, ki se ukvarjajo z negovanjem starejših občanov in načrtujejo skupne rešitve s pomočjo čezmejnega modela za pomoč starejšim, da bi bile kos skupnemu izzivu oziroma staranju občanov. Namen modela je doreči nov poklicni lik "care managerja", vzpostaviti  “Točke za nudenje storitev starejšim občanom” v domovih za starejše in opredeliti službo za oskrbo na domu, kot ključni element v strategijah aktivnega staranja.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

Začetne aktivnosti so bile osredotočene na pripravo uvodne konference, organizacijo delovnih srečanj znanstvenega odbora in ad hoc sestankov  na temo IKT. Pripravljen je bil prvi osnutek čezmejnega protokola. Točke za nudenje storitev starejšim občanom pa so bile odprte v domovih za starejše. izvedeni so bili tečaji “Gentlecare” in “Validation” za zaposlene negovalce v domovih ter usposabljanje, namenjeno novemu poklicnemu liku "care manager".

Kontakti

Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus

0039 0434504000
Vicolo Selvatico 16, 33170 Pordenone, Italia
Andrea Zanolla

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

0039 0403736210
Via Giovanni Pascoli 31, 34123 Trieste, Italia
Bonetta Fabio

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON

0039 042171329
Borgo San Gottardo 44, 30026 Portogruaro, Italia
Dal Ben Daniele

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria

00386 (0) 56659600
Krožna cesta 5, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Tomažič Neva

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d.

00386 (0) 82002400
Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kranjc Miha

INŠTITUT RS ZA SOCIALNO VARSTVO

00386 (0) 12000250
Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija
Kova Nadja