CROSSMOBY

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 01.09.18
Konec: 31.08.21
Št. partnerjev: 8
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
4.117.387,76€
Prispevek ESRR:
3.499.779,57€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
01.09.18 to 31.08.21
Project progress: 
22%
Budget: 
4117387.76€
Prispevek ESRR: 
3499779.57€

CROSSMOBY

Cezmejno celostno prometno nacrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta CROSSMOBY je narediti mobilnost čezmejnega območja trajnejšo tako, da se vlaga v storitve in načine prevoza, ki so prijaznejši okolju in z novimi pristopi načrtovanja mobilnosti, s čimer se prispeva k cilju Osi 2 Programa, tako preko izdelave akcijskega načrta za trajnostno mobilnost območja, kot z izboljšanjem kapacitete dežel in mest pri sprejemanju, razvoju in koordinaciji SUMP-ov (trajnostnih urbanih mobilnostnih načrtov).

Povzetek projekta: 

CROSSMOBY se spopada z izzivom izboljšati zmogljivosti v okviru načrtovanja trajnostne mobilnosti in nuditi čezmejne povezave javnega prevoza z uporabo pristopa, ki temelji na močnem inštitucionalnem sodelovanju, da bi tako dosegli konkretne rezultate za državljane na območju Programa, tudi v smislu zmanjšanja emisij iz prometa. Glavni namen projekta je vzpostavitev novih čezmejnih in trajnostnih transportnih storitev in izboljšanje praks načrtovanja mobilnosti v celotni regiji. Pričakovane bistvene spremembe se bodo pokazale preko preizkušanja novih železniških potniških storitev in preko novega pristopa k načrtovanju mobilnosti, ki temelji na obstoječi metodologiji SUMP, na omejenem številu pilotov. Glavni projektni izložki so ponovna vzpostavitev čezmejnih železniških potniških storitev in čezmejni strateški akcijski načrt za trajnostno mobilnost. Ker do danes še ni bilo uspešnih italijansko-slovenskih projektov, ki bi dosegli takšne rezultate, je CROSSMOBY izviren in nov projekt. Da bi se poleg tega spopadli s pomanjkljivo mobilnostjo potnikov in bistveno izboljšali čezmejno dostopnost, je nujno čezmejno sodelovanje pri čemer odgovorne avtoritete in organizacije v Italiji in Sloveniji na usklajen način razvijejo storitve.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultati, ki se pričakujejo od CROSSMOBY so: 1- prispevek k čezmejni mobilnosti oseb med Italijo in Slovenijo, ki bo višje kakovosti, varnejša, trajnejša in manj onesnažujoča. Ta rezultat se bo dosegel s povečanjem ponudbe povezav med obema državama, ki jo bodo omogočile nove čezmejne železniške storitve, ki so predvidene vzdolž osi Benetke – Trst – Ljubljana. 2 – razvito sodelovanje med najpomembnejšimi akterji obeh dežel na deželni in lokalni ravni, v smeri čezmejnega načrtovanja trajnostne mobilnosti, ki jo omogoča predviden inovativni pristop k sprejetju, razvoju in koordinaciji SUMP-ov (trajnostnih urbanih mobilnostnih načrtov). Oba rezultata sta v skladu s pričakovanimi rezultati, ki jih določa Program za posebni cilj 2.1, ker se po eni strani spodbuja uporaba železnice kot sistema prevoza oseb, kot alternativa prevozu po cesti, ki prevladuje ne tem območju, in istočasno določa izvedbo nove čezmejne strategije za razvoj načrtovanja trajnostne mobilnosti in torej z nizkimi emisijami ogljika. Navedeni rezultati so namenjeni zagotavljanja konkretnega prispevka k posebnemu kazalniku za Program za posebni referenčni cilj, ker se po zaslugi navedenih rezultatov tako neposredno, kot posredno predvideva, da se bo izboljšala raven kapacitete mest, ki jih zadevajo pilotne dejavnosti, da se zmanjša njihova poraba energije v povezavi s področjem prevozov. Poleg tega se od razvoja novih čezmejnih železniških storitev in od povečanja ponudb opcij za mobilnost v znamenju intermodalnosti, predvideva pozitivne vplive na celotno območje Programa, saj se bodo okrepile priložnosti za sodelovanje na območju po zaslugi volje institucij, da se poskrbi za stalnost teh železniških storitev po izteku prvega poskusnega leta (pilotna dejavnost), ki ga predvideva projekt.

Partner

Vodilni partner

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e territorio

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Management

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Veneto Strade SpA

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

OSR
SLO

Projektni partner št.4

Regionalni razvojni center Koper

Obalno kraška
SLO

Projektni partner št.5

Posoški razvojni center

Goriška
SLO

Projektni partner št.6

Občina Ilirska Bistrica

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.7

GECT Euregio Senza Confini R.l.

Trieste
ITA

Kontakti

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e territorio

00390403771111
Piazza Unità d'italia 1, 34100, Trieste, Italia
Angelotti Massimiliano

Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Management

041 2348701
Cannaregio, Fondamenta San Giobbe 873, 30121, Venezia, Italia
Andrea Stocchetti

Veneto Strade SpA

041 2907711
Via C. Baseggio 5, 30174, Venezia, Italia
Adriana Bergamo

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

386 14201310
Trnovski pristan 2, 1127, Ljubljana, Slovenija
Plevnik Aljaž

Regionalni razvojni center Koper

+386 56637580
Ulica 15. Maja 19, 6000, Koper, Slovenija
Heidi Olenik

Posoški razvojni center

+386 53841500
Trg tigrovcev 1, 5220, Tolmin, Slovenija
Miro Kristan

Občina Ilirska Bistrica

+386 57141361
Bazoviška cesta 14,6250 Ilirska Bistrica, Slovenija
Primc Boštjan

GECT Euregio Senza Confini R.l.

+39 040 3773547
Via Genova 9, 34121, Trieste, Italia
Francesca Cremasco