DIVA

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
40 mesecev
Začetek: 01.03.19
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 15
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
3.525.018,70€
Prispevek ESRR:
2.996.265,87€

The project in numbers

Trajanje: 
40 mesecev
Start / End: 
01.03.19 to 30.06.22
Project progress: 
77%
Budget: 
3525018.70€
Prispevek ESRR: 
2996265.87€

DIVA

Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij - Strateška Tema 2 Kreativna industrija
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta je ustvariti ekosistem čezmejnega sodelovanja v katerem bodo vznikale družbene in tehnološke inovacije za družbo prihodnosti.

Osnovna namera je izboljšati čezmejno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi inovacijskimi platformami, izobraževalnimi ustanovami, ter malimi in srednje velikimi podjetji. Ob tem namenjamo posebno pozornost razvoju in implementaciji metodologij za omogočanje in spodbujanje sodelovanja med ustvarjalnimi in umetniškimi posamezniki in organizacijami ter podjetji. Vpeljevanje umetniškega načina razmišljanja v procese inoviranja bo omogočilo pretok vizionarskih idej v tehnološke, komercialne in socialne inovacije.

Vse organizacije, iz območja Interreg ITA-SLO, zainteresirane za različne priložnosti sodelovanja v okviru projekta DIVA, so vabljene da nas kontaktirajo ([email protected]) ali da neposredno ocenijo svoj potencial in pripravljenost za ART – BIZnis sodelovanje s pomočjo spletnega vprašalnika AAT: http://diva-borderless.eu/en/aat/.

Povzetek projekta: 

Namen mednarodnega projekta DIVA je vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kreativnega sektorja in gospodarstva, ki bodo na področju digitalne transformacje ustvarjale pametne tehnologije za skupnosti in tako uspešno nastopale na globalnem trgu. V projektu DIVA bomo vzpostavili čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi transdisciplinarnimi inovacijskimi platformami v okviru katerih bo potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design). Z analiziranjem, mapiranjem, modeliranjem, izobraževanjem in pilotiranjem bomo omogočili delovanje inovacijskega, produkcijskega in uporabniškega ekosistema v katerem bodo verižne strukture spenjale inovatorje z gospodarstvom tako, da je pretok od ideje do preverjene rešitve čim hitrejši in dolgoročno vzdržen ter uporabnikom prijazen.

Vzpostavljanje čezmejnih ekosistemskih povezav je priložnost za povezovanje in razvijanje kapacitet naprednih tehnoloških podjetij in pametnih skupnosti. Te bodo v bližnji prihodnosti prevzemale vodilno vlogo pri dvigovanju pripravljenosti tradicionalnih gospodarskih subjektov in za opolnomočenje najširše družbe za sprejemanje izzivov digitalne transformacije in krožnega gospodarstva.

Glavni rezultati: 

V prvi fazi projekta DIVA bomo ustvarili pogoje za boljše razumevanje inovacijskih dinamik v katerih bomo zbrali, sistematizirali in analizirali različne primere sodelovanj med inter-medijsko uprizoritveno umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in gospodarstvom. Na ta način bomo ustvarili metodološke okvire za vzpostavljanje razvojnih platform, ki bodo sodelovale pri tehnoloških in družbenih inovacijah za družbo prihodnosti.

V drugi fazi projekta bomo vzpostavili regionalna inovacijska vozlišča, ki jih bomo povezali z zainteresiranimi SME. Tu bomo vzpostavili metodološke pristope za sodelovanje z sodobnimi in tradicionalnimi podjetji, ki bodo lahko participirale v inovacijskih protokolih s katerimi bomo reševali njihove potrebe. Istočasno bomo vodili niz podpornih dejavnosti s katerimi bomo ustvarjali participativno okolje za posameznike in družbene skupine, ki jih bomo senzibilizirali in izobraževali za kvalitetno sobivanje z novimi visokotehnološkimi rešitvami.

Tretja raven projekta bo realizacija vsaj 20 konkretnih čezmejnih pilotnih projektov s katerimi bomo testirali sodelovanje med posameznimi akterji v inovacijskih, razvojnih in aplikativnih procesih neglede na to ali bo rezultat pilotov tehnološka aplikacija ali družbena inovacija.

Partner

Projektno partnerstvo vključuje 15 partnerjev ter enega pridruženega partnerja. 
Udeležba 15. partnerjev je potrebna, da se na najboljši možni način zagotovi načelo večje kohezije programskega območja s pomočjo uravnoteženega teritorialnega vpliva vseh ukrepov, ki bodo pomagali aktivirati postopke širjenja in kapitalizacije posegov na celotnem programskem področju. Kompleksnost projekta, njegova inovativnost in potreba po vključevanju širokega spektra strokovnosti, upravičuje število udeleženih partnerjev.

Spodaj so predstavljeni Vodilni partner in 14-ih projektnih partnerjev.

Projekt vključuje naslednjega pridruženega partnerja: Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

Vodilni partner

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Universita Iuav di Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

ECIPA Scarl

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Informest - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

Gorizia
ITA

Projektni partner št.6

Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Udine
ITA

Projektni partner št.7

Area Science Park

Trieste
ITA

Projektni partner št.8

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.9

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

Goriška
SLO

Projektni partner št.10

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni partner št.11

Primorski tehnološki park d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.12

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.13

Gospodarska zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.14

RRA Zeleni kras d.o.o

Primorsko-Notranjska
SLO

Projektni dokumenti

DIVA posterDIVA poster
DIVA_poster_A3_SI_May19.pdf
( 7 bytov, published on 17 Junij, 2019 - 08:20 )
DIVA zgibankaDIVA zgibanka
Flyer_game_v04.pdf
( 12 bytov, published on 10 Oktober, 2019 - 13:35 )
DIVA rollupDIVA rollup
DIVA_rollup_June19_preview.pdf
( 7 bytov, published on 18 Oktober, 2019 - 10:56 )
DIVA zgibanka 2DIVA zgibanka 2
DIVA_HUB promotion_leaflet2.pdf
( 3 byti, published on 11 Januar, 2021 - 09:36 )
Model sodelovanja DIVA - povzetekModel sodelovanja DIVA - povzetek
DIVA_Cooperation Model_slo.pdf
( 1 byte, published on 21 Maj, 2021 - 11:04 )

Cilji in aktivnosti

Specifični cilji projekta so: 

 

1. Dvigovanje zavesti o vrednosti in načinih umetniškega inoviranja (Art Thinking) s prepoznanjem trendov uporabe le teh za načrtovanje izdelkov MSP in za dvigovanje pripravljenosti lokalnih skupnosti.

 

Planirane aktivnosti:

a)       Analiza potrebe uporabnikov in SWOT analiza.

b)       Aktivnosti za krepitev čezmejnega sodelovanja med deležniki in aktivnosti osveščanja.

c)       Priprava modela sodelovanja DIVA.

 

2. Prevajanje umetniških načinov razmišljanja za ustvarjanje disruptivnih inovacij z namenom gospodarskega preboja in družbenega razvoja v čezmejnem prostoru na novih ustvarjalnih platformah (Hub).
 

Planirane aktivnosti:

a)       Razvoj orodij za spodbujanje vzajemnega oplajanja med kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami (ICC) in »tradicionalnimi« MSP.

b)       Aktivnosti za krepitev zmogljivosti, namenjene lokalnim subjektom, za spodbujanje povezovanja med ICC in tradicionalnimi MSP.

c)       Oblikovanje mreže lokalnih subjektov in spodbujanje sodelovanja med uporabniki.

d)       Oblikovanje vozlišč (HUB) za krepitev sodelovanja med ICC in "tradicionalnimi" MSP.

e)       Opredelitev in izvajanje programov za razvoj veščin pri otrocih, mladih itd.

 

3. Preizkus krepitev čezmejnega sodelovanja med gospodarstvom, tehnologijo, znanostjo umetnostjo in skupnostmi za skupno ustvarjanje tehničnih in družbenih inovacij skozi pilotne projekte.

 

Planirane aktivnosti:

a)       Čezmejne pripravljalne aktivnosti za oblikovanje sistema upravljanja za  izbor pilotnih Projektov.

b)      Pripravljalne aktivnosti in objava razpisa s strani Centralnega nabavnega organa.

c)       Izvajanje pilotnih projektov.

d)      Širjenje rezultatov pilotnih projektov na programskem območju za krepitev učinka modela predlaganega za ICC.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (september 2021)
Konec avgusta je bil v znanstveni reviji »Creative Industries Journal« objavljen članek z naslovom »Establishing Ecosystems for Disruptive Innovation by Cross-fertilizing Entrepreneurship and the Arts« avtorjev, Petra Purga, Silvie Cacciatore in Jerneja Čučka Gerbca. Gre za obsežen članek, ki je nastajal eno leto in temelji na ugotovitvah projekta DIVA. Članek je javno dostopen na spletu.
Slovenski pilotni projekti, izbrani na razpisu DIVA Open Call, so se predstavili na dogodku »DIVA pitch«, 14. septembra v Ljubljani. Na dogodku so bili predstavniki prijaviteljev in KKI seznanjeni s podporo, ki jo med izvajanjem projektov nudijo DIVA HUB-i, in s pravili za diseminacijo pilotnih projektov.
Informest je zagnal aktivnosti povezane s pričetkom dela na pilotnih projektih in pripravil smernice ter obrazce za poročanje in zahteve za spremembe, ki jih je objavil na spletni strani.
DIVA HUB-i so izvedli kar nekaj različnih dogodkov za promocijo in ozaveščanje, zlasti med mladimi, o pomenu in priložnostih, ki jih ponujajo.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (julij 2021)
Junija je komisija za ocenjevanje in izbor prijavljenih projektnih predlogov izbrala 21 najboljših projektov, ki so prispeli na javni razpis DIVA Open Call. Komisija je imela res zahtevno nalogo, saj je morala izbirati med preko 120 projekti.
20. julija se je sestal DIVA Evaluation Committee in potrdil izbrane pilotne projekte.
Medtem so se DIVA HUBi pripravljali na izvajanje podpornih aktivnosti, ki jih bodo nudili izbranim pilotnim projektom med procesom inoviranja.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (maj 2021)
31. marca 2021 je bil objavljen javni razpis »DIVA Open Call« za pilotne projekte. Za tem je bila izvedena digitalna promocija razpisa na DIVA družbenih omrežjih, na portalu Interreg in na spletni strani DIVA. Na razpis smo prejeli 124 prijav.
V začetku aprila je bil razposlan 4. digitalni novičnik, katerega najpomembnejša informacija je bila objava razpisa. Poleg tega vključuje tudi informacije o drugih projektnih aktivnostih in povezavo do drugega DIVA videa ter druge DIVA zgibanke.
V vseh treh regijah so bili izpeljani Informativni dnevi, namenjeni predstavitvi razpisa. DIVA HUBi pa so organizirali več delavnic za pomoč / podporo prijaviteljem na razpis.
V lokalnih časopisih »Primorske novice« in »Il Gazzettino« sta bila aprila objavljena članka o projektu DIVA in razpisu DIVA za pilotne projekte.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (marec 2021)
V mesecu marcu so se zaključile aktivnosti vezane na pripravo razpisne dokumentacije za namene objave javnega razpisa za pilotne projekte »DIVA Open Call«. Pripravljen je načrt in vsebine za digitalno promocijo  razpisa na DIVA socialnih omrežjih, na Interreg portalu in na DIVA spletni strani. V pripravi je  četrti digitalni novičnik, ki bo razposlan po objavi razpisa »DIVA Open Call«. Njegov glavni namen je promocija javnega razpisa DIVA, poleg tega pa vsebuje tudi informacije o drugih projektnih aktivnostih. V teku so aktivnosti povezane z organizacijo in izvedbo informativnih dni v mesecu aprilu, na katerih bo podrobneje predstavljen javni razpis »DIVA Open Call«. Namenjeni bodo zainteresiranim potencialnim prijaviteljem (MSP - podjetjem) in kulturno kreativnim organizacijam, ki želijo sodelovati pri skupnem inoviranju. Na spletni strani je že objavljen kontaktni obrazec, za vprašanja povezana z javnim razpisom in izvajanjem pilotnih projektov.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (december 2020)
V novembru so bila pod vodstvom DIVA koordinatorjev (Innovation Catalyst) izpeljana regionalna izobraževanja za DIVA operaterje, ki bodo skupaj s koordinatorji predstavljali vezni člen med podjetji in kulturno kreativnim sektorjem pri skupnem inoviranju.
Z namenom promoviranja in spodbujanja medsebojnega sodelovanja so bile izvedene regionalne spletne delavnice za mala in srednje velika podjetja ter predstavnike kulturne in kreativne industrije. Na teh dogodkih so bili tudi uradno odprti regionalni DIVA HUB-i. Virtualna Creative HUB Veneto in DIVA HUB FVG, ter DIVA HUB Slovenija, ki ga predstavlja šest lokacijsko ločenih enot.
Izdelana je bila tudi druga
zgibanka za promocijo DIVA HUB-ov. Promocija je potekala preko digitalnih medijev.
Oktobra je bil objavljen drugi DIVA video, v katerem je predstavljen projekt DIVA in vmesni rezultati, doseženi v prvi polovici izvajanja projekta. Pripravljen in razposlan je bil tretji Newsletter, z informacijami o projektnih aktivnostih.
V teku so priprave na javni razpis DIVA za pilotne projekte.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (oktober 2020)
Na projektu DIVA smo v septembru uspešno zaključili usposabljanje za »Innovation Catalyst« oziroma koordinatorje inovacij. Njihova vloga bo, v procesih inoviranja podpirati podjetja in ustvarjalce pri vzpostavljanju sodelovanja za razvoj in izvajanje inovativnih pilotnih projektov. Podjetnikom in ustvarjalcem iz kulturno kreativnega sektorja bodo tudi nudili podporo pri prijavi pilotnih projektov na javni razpis »DIVA Open Call«, ki je v pripravi.
Vse je pripravljeno za lansiranje DIVA HUB-ov, ki predstavljajo podporno okolje pri ustvarjanju čezmejnega inovacijskega ekosistema. V DIVA HUB-ih bodo lahko gostovali tudi pilotni projekti iz »Diva Open call«, ki bodo imeli možnost koristiti edinstvenost prostorov, njihovo opremo in tehnologijo ter strokovno znanje.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (junij 2020)
Kljub situaciji povezani s COVID-19, so partnerji projekta DIVA nadaljevali z delom in se srečevali na delovnih sestankih preko videokonferenc. Na DS3.1 se posodablja zadnja verzija Modela sodelovanja DIVA, ki vključuje metodologije in orodja za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti, s ciljem čezmejnega povezovanja kulturnega in kreativnega sektorja in podjetij (MSP) na področju kreativnega inoviranja in razvijanja inovativnih projektov. Na DS3.2 so se v zadnjih mesecih pričele aktivnostih na nalogah povezanih z organizacijo izobraževalnih tečajev in dejavnostmi DIVA HUB-ov. Precej pozornosti je bilo namenjeno »Katalizatorju inovacij«, ki bo imel ključno vlogo v naslednjih fazah projekta; nekdo, ki bo olajšal procese soustvarjanja in sistematično pomagal razvijati inovativno kulturo.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (marec 2020)
V torek, 31.3. je potekalo 3. SC & TC srečanje DIVA projektnih partnerjev. Glede na okoliščine, povezane z virusom COVID-19, je sestanek potekal »online«. To pa ni motilo delovnega vzdušja in razprave o poteku projekta in izvedbi nadaljnjih projektnih aktivnosti, tudi v luči trenutne CORONA situacije.
V zadnjih mesecih je bilo veliko pozornosti namenjene zbiranju, sistematiziranju in analiziranju primerov obstoječih sodelovanj med intermedijsko umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in gospodarstvom na celotnem Interreg ITA-SLO programskem območju. To predstavlja izhodišče za razvoj metodoloških okvirov načrtovanja inovacijsko razvojnih platform in okolij ter Modela sodelovanja, za spodbujanje novih načinov soočanja s problemi današnje družbe in gospodarstva, ter za dvig družbene zavesti o vrednostih umetniškega inoviranja. 
Izpeljanih je bilo okoli 100 intervjujev in tematske delavnice za odkrivanje potreb zainteresiranih uporabnikov in za oceno pripravljenosti posameznih organizacij s področja umetnosti, kulture in gospodarstva za medsebojno sodelovanje in povezovanje. 
Izpeljane so bile SWOT analize. Rezultati in ključne ugotovitve so bile predstavljene na seminarjih na italijanski in slovenski strani Interreg območja in bodo za javnost še večkrat povzete v okviru prihajajočih DIVA dogodkov.
Kot podpora intervjujem je bilo razvito tudi spletno orodje AAT, ki omogoča zainteresiranim organizacijam ocenitev lastnega potenciala in pripravljenosti za sodelovanje v aktivnostih projekta DIVA. 
V mesecu februarju je bil izdelan in razposlan drugi digitalni novičnik. Ves čas potekajo tudi druge komunikacijske aktivnosti.
V Ljubljani je potekal dogodek kreaDIVA!, namenjen predstavitvi projekta in nekaterih že doseženih rezultatov; rezultati SWOT analize trenutnega stanja, nekateri obstoječi primeri dobrih praks ter sodelovalni model projekta DIVA, tudi s pomočjo vodenih delavnic.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (november 2019)
Poleg aktivnosti projektnega vodenja in komunikacijskih aktivnosti, ki potekajo neprekinjeno, v projektu DIVA trenutno potekajo aktivnosti delovnih sklopov 3.1 in 3.2. Vodja delovnega sklopa 3.1, univerza IUAV, je izdelala in predstavila metodologijo za izvedbo mapiranja deležnikov. Trenutno potekajo anketiranja na terenu v vseh treh vključenih regijah, pripravlja se SWOT analiza. V zaključni fazi je tudi izdelava spletnega orodja za oceno stopnje pripravljenosti posameznih MSP in KKI za medsebojno sodelovanje in povezovanje v okviru projekta. V začetku decembra bodo izpeljana prva ocenjevanja. Aktivnosti delovnega sklopa 3.2 so v začetnih fazah; partnerji usklajujejo načrte za zagon regionalnih DIVA vozlišč (hub).

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (september 2019)
Projektno partnerstvo pod vodstvom beneške univerze IUAV opravlja temeljito analizo trenutnega stanja med ciljnimi skupinami na obeh straneh meje. Raziskava je predvsem kvalitativnega značaja in bo skušala identificirati, v določeni meri tudi ovrednotiti, tiste lastnosti, ki jih potrebujejo na eni strani podjetja, na drugi pa različni ustvarjalci, da bodo sposobni med seboj aktivno sodelovati. Razposlan je bil prvi Newsletter, kjer je predstavljen projekt DIVA in trenutne aktivnosti, ki potekajo na projektu. Objavljen je prvi predstavitveni video o projektu DIVA. 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (julij 2019)
Zagnane so prve projektne aktivnosti, med katerimi so ključnega pomena aktivnosti vezane na popis in analizo potreb uporabnikov ter razvoj zemljevida čezmejnih deležnikov in akterjev za namene opredelitve modela sodelovanja DIVA. V Mestrah je bila 9. Julija organizirana “Uvodna konferenca projekta DIVA”. V polnem teku so tudi aktivnosti ozaveščanja javnosti.

 

Kontakti

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

0039 041786216
Banchina Molini 8, 30175 Venezia
Patrizia Reddi

Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport

0039 0412792411
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 30123, Venezia
Maria Teresa De Gregorio

Universita Iuav di Venezia

0039 0412571367
Santa Croce 191, 30135, Venezia
Maria Chiara Tosi

ECIPA Scarl

0039 041924128
Via della Pila 3b, 30175, Venezia
Matteo Povolato

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport

0039 0403773414
Piazza Unità d'Italia 1, 34125, Trieste
Elena Mengotti

Informest - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

0039 0481597417
Via Cadorna 36. 34170, Gorizia
Ivan Curzolo

Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Via J. Linussio 51, 33100, Udine
Saverio D'Eredità

Area Science Park

Padriciano 99, 34149, Trieste
Sara Baronio

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Tehnoloski park 19, 1000, Ljubljana
Gašper Juvančič

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

+386 41 609 736
Vipavska cesta 13, 5000, Nova Gorica
Peter Purg

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

Industrijska cesta 1A, 5000, Nova Gorica
Tomi Ilijaš

Primorski tehnološki park d.o.o.

Mednarodni Prehod, 5290, Šempeter pri Gorici
Tanja Kožuh

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Kersnikova ulica 4, 1000, Ljubljana
Andreja Lapuh Maležič

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičevaulica 3, 1000, Ljubljana
Žiga Lampe

RRA Zeleni kras d.o.o

Prečna ulica 1, 6257, Pivka
Martina Erjavec