DIVA

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 01.03.19
Konec: 28.02.22
Št. partnerjev: 15
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
3.525.018,70€
Prispevek ESRR:
2.996.265,87€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
01.03.19 to 28.02.22
Project progress: 
27%
Budget: 
3525018.70€
Prispevek ESRR: 
2996265.87€

DIVA

Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij - Strateška Tema 2 Kraetivna industrija
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta je ustvariti prepoznaven ekosistem čezmejnega sodelovanja v katerem bodo vznikale družbene in tehnološke inovacije za družbo prihodnosti.

Osnovna namera je izboljšati čezmejno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi inovacijskimi platformami, izobraževalnimi ustanovami, ter malimi in srednje velikimi podjetji, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti razvoj in implementacijo metodologij s katerimi bomo omogočali pretok vizionarskih idej v tehnološke, komercialne in socialne inovacije.

Povzetek projekta: 

Namen mednarodnega projekta DIVA je vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kreativnega sektorja in gospodarstva, ki bodo na področju digitalne transformacje ustvarjale pametne tehnologije za skupnosti in tako uspešno nastopale na globalnem trgu. V projektu DIVA bomo vzpostavili čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi transdisciplinarnimi inovacijskimi platformami v okviru katerih bo potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design). Z analiziranjem, mapiranjem, modeliranjem, izobraževanjem in pilotiranjem bomo omogočili delovanje inovacijskega, produkcijskega in uporabniškega ekosistema v katerem bodo verižne strukture spenjale inovatorje z gospodarstvom tako, da je pretok od ideje do preverjene rešitve čim hitrejši in dolgoročno vzdržen ter uporabnikom prijazen.

Vzpostavljanje čezmejnih ekosistemskih povezav je priložnost za povezovanje in razvijanje kapacitet naprednih tehnoloških podjetij in pametnih skupnosti. Te bodo v bližnji prihodnosti prevzemale vodilno vlogo pri dvigovanju pripravljenosti tradicionalnih gospodarskih subjektov in za opolnomočenje najširše družbe za sprejemanje izzivov digitalne transformacije in krožnega gospodarstva.

Glavni rezultati: 

V prvi fazi projekta DIVA bomo ustvarili pogoje za boljše razumevanje inovacijskih dinamik v katerih bomo zbrali, sistematizirali in analizirali različne primere sodelovanj med inter-medijsko uprizoritveno umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in gospodarstvom. Na ta način bomo ustvarili metodološke okvire za vzpostavljanje razvojnih platform, ki bodo sodelovale pri tehnoloških in družbenih inovacijah za družbo prihodnosti.

V drugi fazi projekta bomo vzpostavili regionalna inovacijska vozlišča, ki jih bomo povezali z zainteresiranimi SME. Tu bomo vzpostavili metodološke pristope za sodelovanje z sodobnimi in tradicionalnimi podjetji, ki bodo lahko participirale v inovacijskih protokolih s katerimi bomo reševali njihove potrebe. Istočasno bomo vodili niz podpornih dejavnosti s katerimi bomo ustvarjali participativno okolje za posameznike in družbene skupine, ki jih bomo senzibilizirali in izobraževali za kvalitetno sobivanje z novimi visokotehnološkimi rešitvami.

Tretja raven projekta bo realizacija vsaj 20 konkretnih čezmejnih pilotnih projektov s katerimi bomo testirali sodelovanje med posameznimi akterji v inovacijskih, razvojnih in aplikativnih procesih neglede na to ali bo rezultat pilotov tehnološka aplikacija ali družbena inovacija.

Partner

Projektno partnerstvo vključuje 15 partnerjev ter enega pridruženega partnerja.
Udeležba 15. partnerjev je potrebna, da se na najboljši možni način zagotovi načelo večje kohezije programskega območja s pomočjo uravnoteženega teritorialnega vpliva vseh ukrepov, ki bodo pomagali aktivirati postopke širjenja in kapitalizacije posegov na celotnem programskem področju. Kompleksnost projekta, njegova inovativnost in potreba po vključevanju širokega spektra strokovnosti, upravičuje število udeleženih partnerjev.

Spodaj so predstavljeni Vodilni partner in 14-ih projektnih partnerjev.

Projekt vključuje naslednjega pridruženega partnerja: Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

Vodilni partner

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Dežela Veneto –Direkcija za kulturo in šport

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Univerza Iuav Benetke

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

ECIPA Scarl

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Avtonomna Dežela Furlanija-Julijska krajina – Centralna direkcija za kulturo in šport

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Informest - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

Gorizia
ITA

Projektni partner št.6

Friuli Innovazione, Znanstveno in raziskovalno središče

Udine
ITA

Projektni partner št.7

Znanstveni in tehnološki park AREA

Trieste
ITA

Projektni partner št.8

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.9

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

Goriška
SLO

Projektni partner št.10

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni partner št.11

Primorski tehnološki park d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.12

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.13

Gospodarska zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.14

RRA Zeleni kras d.o.o

Primorsko-Notranjska
SLO

Projektni dokumenti

DIVA posterDIVA poster
DIVA_poster_A3_SI_May19.pdf
( 7 bytov, published on 17 Junij, 2019 - 08:20 )
DIVA zgibankaDIVA zgibanka
Flyer_game_v04.pdf
( 12 bytov, published on 10 Oktober, 2019 - 13:35 )
DIVA rollupDIVA rollup
DIVA_rollup_June19_preview.pdf
( 7 bytov, published on 18 Oktober, 2019 - 10:56 )

Cilji in aktivnosti

Specifični cilji projekta so: 
 

1. Dvigovanje zavesti o vrednosti in načinih umetniškega inoviranja (Art Thinking) s prepoznanjem trendov uporabe le teh za načrtovanje izdelkov MSP in za dvigovanje pripravljenosti lokalnih skupnosti.

 Planirane aktivnosti:

 • Analiza potrebe uporabnikov in SWOT analiza.
 • Aktivnosti za krepitev čezmejnega sodelovanja med deležniki in aktivnosti osveščanja.
 • Priprava modela sodelovanja DIVA.

 

2. Prevajanje umetniških načinov razmišljanja za ustvarjanje disruptivnih inovacij z namenom gospodarskega preboja in družbenega razvoja v čezmejnem prostoru na novih ustvarjalnih platformah (Hub).

      Planirane aktivnosti:

 • Razvoj orodij za spodbujanje vzajemnega oplajanja med kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami (ICC) in »tradicionalnimi« MSP.
 • Aktivnosti za krepitev zmogljivosti, namenjene lokalnim subjektom, za spodbujanje povezovanja med ICC in tradicionalnimi MSP.
 • Oblikovanje mreže lokalnih subjektov in spodbujanje sodelovanja med uporabniki.
 • Oblikovanje vozlišč (HUB) za krepitev sodelovanja med ICC in "tradicionalnimi" MSP.
 • Opredelitev in izvajanje programov za razvoj veščin pri otrocih, mladih itd.

3. Preizkus krepitev čezmejnega sodelovanja med gospodarstvom, tehnologijo, znanostjo umetnostjo in skupnostmi za skupno ustvarjanje tehničnih in družbenih inovacij skozi pilotne projekte.

      Planirane aktivnosti:

 • Čezmejne pripravljalne aktivnosti za oblikovanje sistema upravljanja za  izbor pilotnih Projektov.
 • Pripravljalne aktivnosti in objava razpisa s strani Centralnega nabavnega organa.
 • Izvajanje pilotnih projektov.
 • Širjenje rezultatov pilotnih projektov na programskem območju za krepitev učinka modela predlaganega za ICC.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (julij 2019)

Zagnane so prve projektne aktivnosti, med katerimi so ključnega pomena aktivnosti vezane na popis in analizo potreb uporabnikov ter razvoj zemljevida čezmejnih deležnikov in akterjev za namene opredelitve modela sodelovanja DIVA. V Mestrah je bila 9. Julija organizirana “Uvodna konferenca projekta DIVA”. V polnem teku so tudi aktivnosti ozaveščanja javnosti.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (september 2019)
Projektno partnerstvo pod vodstvom beneške univerze IUAV opravlja temeljito analizo trenutnega stanja med ciljnimi skupinami na obeh straneh meje. Raziskava je predvsem kvalitativnega značaja in bo skušala identificirati, v določeni meri tudi ovrednotiti, tiste lastnosti, ki jih potrebujejo na eni strani podjetja, na drugi pa različni ustvarjalci, da bodo sposobni med seboj aktivno sodelovati. Razposlan je bil prvi Newsletter, kjer je predstavljen projekt DIVA in trenutne aktivnosti, ki potekajo na projektu. Objavljen je prvi predstavitveni video o projektu DIVA.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (november 2019)

Poleg aktivnosti projektnega vodenja in komunikacijskih aktivnosti, ki potekajo neprekinjeno, v projektu DIVA trenutno potekajo aktivnosti delovnih sklopov 3.1 in 3.2. Vodja delovnega sklopa 3.1, univerza IUAV, je izdelala in predstavila metodologijo za izvedbo mapiranja deležnikov. Trenutno potekajo anketiranja na terenu v vseh treh vključenih regijah, pripravlja se SWOT analiza. V zaključni fazi je tudi izdelava spletnega orodja za oceno stopnje pripravljenosti posameznih MSP in KKI za medsebojno sodelovanje in povezovanje v okviru projekta. V začetku decembra bodo izpeljana prva ocenjevanja. Aktivnosti delovnega sklopa 3.2 so v začetnih fazah; partnerji usklajujejo načrte za zagon regionalnih DIVA vozlišč (hub).

Kontakti

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

0039 041786216
Banchina Molini 8, 30175 Venezia
Patrizia Reddi

Dežela Veneto –Direkcija za kulturo in šport

0039 0412792758
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 30123, Venezia
Maria Teresa De Gregorio
mariateresa[email protected]

Univerza Iuav Benetke

0039 0412571736
Santa Croce 191, 30135, Venezia
Maria Chiara Tosi

ECIPA Scarl

0039 041924128
Via della Pila 3b, 30175, Venezia
Matteo Povolato

Avtonomna Dežela Furlanija-Julijska krajina – Centralna direkcija za kulturo in šport

0039 0403773414
Piazza Unità d'Italia 1, 34125, Trieste
Elena Mengotti

Informest - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

0039 0481597417
Via Cadorna 36. 34170, Gorizia
Sandra Sodini

Friuli Innovazione, Znanstveno in raziskovalno središče

Via J. Linussio 51, 33100, Udine
Saverio D'Eredità

Znanstveni in tehnološki park AREA

Padriciano 99, 34149, Trieste
Sara Baronio

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Tehnoloski park 19, 1000, Ljubljana
Simona Knežević Vernon

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

+386 41 609 736
Vipavska cesta 13, 5000, Nova Gorica
Peter Purg

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

Industrijska cesta 1A, 5000, Nova Gorica
Tomi Ilijaš

Primorski tehnološki park d.o.o.

Mednarodni Prehod, 5290, Šempeter pri Gorici
Tanja Kožuh

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Kersnikova ulica 4, 1000, Ljubljana
Kristan Klemen

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičevaulica 3, 1000, Ljubljana
Žiga Lampe

RRA Zeleni kras d.o.o

Prečna ulica 1, 6257, Pivka
Martina Erjavec