DIVA

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
40 mesecev
Začetek: 01.03.19
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 15
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
3.525.018,70€
Prispevek ESRR:
2.996.265,87€

The project in numbers

Trajanje: 
40 mesecev
Start / End: 
01.03.19 to 30.06.22
Project progress: 
100%
Budget: 
3525018.70€
Prispevek ESRR: 
2996265.87€

DIVA

Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij - Strateška Tema 2 Kreativna industrija
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta je bil ustvariti ekosistem čezmejnega sodelovanja v katerem bodo vznikale družbene in tehnološke inovacije za družbo prihodnosti.

Osnovna namera je bila izboljšati čezmejno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi inovacijskimi platformami, izobraževalnimi ustanovami, ter malimi in srednje velikimi podjetji. Ob tem je bila posebna pozornost namenjena razvoju in implementaciji metodologij za omogočanje in spodbujanje sodelovanja med ustvarjalnimi in umetniškimi posamezniki in organizacijami ter podjetji. Vpeljevanje umetniškega načina razmišljanja v procese inoviranja je omogočilo pretok vizionarskih idej v tehnološke, komercialne in socialne inovacije.

Vse organizacije, iz območja Interreg ITA-SLO, zainteresirane za različne priložnosti sodelovanja v okviru projekta DIVA, so bile vabljene da nas kontaktirajo ([email protected]) ali da neposredno ocenijo svoj potencial in pripravljenost za ART – BIZnis sodelovanje s pomočjo spletnega vprašalnika DIVA AAT: http://diva-borderless.eu/en/aat/.
Na spletni strani https://diva-borderless.eu/sl/ so na voljo učna gradiva, ki so bila uporabljena pri usposabljanju »katalizatorjev inovacij«, in informacije o DIVA HUB-ih.

Povzetek projekta: 

Namen mednarodnega projekta DIVA je bil vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kreativnega sektorja in gospodarstva, ki bo na področju digitalne transformacje ustvarjal pametne tehnologije za skupnosti, ki bodo tako uspešno nastopale na globalnem trgu. V projektu DIVA smo vzpostavili čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi trans-disciplinarnimi inovacijskimi platformami v okviru katerih je potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design). Z analiziranjem, mapiranjem, modeliranjem, izobraževanjem in pilotiranjem smo omogočili delovanje inovacijskega, produkcijskega in uporabniškega ekosistema v katerem verižne strukture spenjajo inovatorje z gospodarstvom tako, da je pretok od ideje do preverjene rešitve čim hitrejši in dolgoročno vzdržen ter uporabnikom prijazen.

Vzpostavljanje čezmejnih ekosistemskih povezav je bila priložnost za povezovanje in razvijanje kapacitet naprednih tehnoloških podjetij in pametnih skupnosti. Te bodo v bližnji prihodnosti prevzemale vodilno vlogo pri dvigovanju pripravljenosti tradicionalnih gospodarskih subjektov in za opolnomočenje najširše družbe za sprejemanje izzivov digitalne transformacije in krožnega gospodarstva.

Glavni rezultati: 

V prvi fazi projekta DIVA smo ustvarili pogoje za boljše razumevanje inovacijskih dinamik v katerih som zbrali, sistematizirali in analizirali različne primere sodelovanj med inter-medijsko uprizoritveno umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in gospodarstvom. Na ta način smo ustvarili metodološke okvire za vzpostavljanje razvojnih platform, ki so sodelovale pri tehnoloških in družbenih inovacijah za družbo prihodnosti.

V drugi fazi projekta smo vzpostavili regionalna inovacijska vozlišča, ki smo jih povezali z zainteresiranimi SME. Tu smo vzpostavili metodološke pristope za sodelovanje s sodobnimi in tradicionalnimi podjetji, ki so lahko participirale v inovacijskih protokolih s katerimi smo reševali njihove potrebe. Istočasno smo vodili niz podpornih dejavnosti s katerimi smo ustvarjali participativno okolje za posameznike in družbene skupine, ki smo jih senzibilizirali in izobraževali za kvalitetno sobivanje z novimi visokotehnološkimi rešitvami.

Tretja raven projekta je bila realizacija 21 čezmejnih pilotnih projektov s katerimi smo testirali sodelovanje med posameznimi akterji v inovacijskih, razvojnih in aplikativnih procesih neglede na to ali je bil rezultat pilotov tehnološka aplikacija ali družbena inovacija.

 

ZAKLJUČKI

Projekt DIVA predstavlja zagon aktivnosti, ki si prizadevajo za uspešno sodelovanje med predstavniki gospodarstva ter kulturno kreativnih industrij. Za doseganje trajnih učinkov v čezmejnem območju je potrebnih več novih projektov, ki bi naslavljali tematiko sodelovanja med MSP in KKI.  Sodelovanje med različnimi območji in partnerji je nujno in potrebno za doprinos zadovoljstva in pozitivnih  sprememb v čezmejnem območju.

Čezmejne dejavnosti so bile prekinjene zaradi pandemije 2020-2022, rezultate projekta DIVA pa je treba potrditi in preizkusiti v novem financiranem projektu. Prav čezmejna razsežnost, ki je bistvena za projekt, je najbolj trpela, kot je razvidno iz Poročila o validaciji uporabljene metodologije (model sodelovanja DIVA) in o pilotnih akcijah.

Model sodelovanja DIVA je eden glavnih dokumentov projekta. Gre za bogat dokument, ki naj bi služil kot podlaga oziroma izhodišče za projekte in akcije, ki spodbujajo kreativno inovativnost in uvajanje pristopov oblikovalskega in umetniškega razmišljanja v inovacijske procese v gospodarstvu.

V luči dolgoročnih učinkov bi bilo pomembno razširiti in ovrednotiti profil katalizatorja inovacij, osebe z ustvarjalno miselnostjo in proizvodno usmerjenim odnosom, ki lahko poveča ustvarjalnost v tradicionalnih MSP. Znanje katalizatorjev inovacij o načinih kreativnega inoviranja je treba deliti na formalne in neformalne načine ter vpoglede prenesti na druge ciljne skupine.

Razpis za pilotne projekte je kljub zakonodajnim razlikam med državama, ki so povzročile nekaj začetnih težav, predstavljal pomembno najboljšo prakso, ki bi lahko bila uporabna pri prihodnjih projektih. Razpis je predstavljal priložnost za sodelovanje tradicionalnih podjetij in organizacij iz kulturnih in kreativnih sektorjev, hkrati pa tudi spodbudo za nadaljnji razvoj vsem tistim, ki so do takega sodelovanja še vedno dvomljivi in zadržani.

Pomoč in usmerjevalna vloga DIVA HUB-ov pri krepitvi sodelovanja med tradicionalnimi malimi in srednje velikimi podjetji ter kreativnimi podjetji in/ali strokovnjaki je bistvenega pomena. HUB-i naj še naprej delujejo kot središča kreativne, podjetniške in inovacijske dejavnosti, ki posameznikom in kolektivom ponujajo spodbudno okolje za srečanja in priložnosti za ustvarjanje konkretnih inovativnih izdelkov ali storitev. Skoraj nujno je, da se DIVA HUB-i vključijo v druge projekte kot prostori za druženje, mreženje, eksperimentiranje in inoviranje z namenom reševanja izzivov današnje družbe in lokalnega čezmejnega okolja.

Najboljše prakse razpisa in čezmejnega sodelovanja bi lahko bili pomembni rezultati, ki bi jih bilo treba izkoristiti na prihodnjem projektu.

Nova Gorica-Gorica Evropska prestolnica kulture 2025 predstavlja še eno priložnost za vključevanje partnerstva DIVA v aktivnosti, povezane z GO2025!

Partner

Projektno partnerstvo je vključevalo 15 partnerjev ter enega pridruženega partnerja. 
Udeležba 15. partnerjev je bila potrebna, da se je na najboljši možni način zagotovilo načelo večje kohezije programskega območja s pomočjo uravnoteženega teritorialnega vpliva vseh ukrepov, ki so pomagali aktivirati postopke širjenja in kapitalizacije posegov na celotnem programskem področju. Kompleksnost projekta, njegova inovativnost in potreba po vključevanju širokega spektra strokovnosti, upravičuje število udeleženih partnerjev.

Spodaj so predstavljeni Vodilni partner in 14 projektnih partnerjev.

Projekt je vključeval naslednjega pridruženega partnerja: Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

Vodilni partner

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Universita Iuav di Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

ECIPA Scarl

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Informest - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

Gorizia
ITA

Projektni partner št.6

Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Udine
ITA

Projektni partner št.7

Area Science Park

Trieste
ITA

Projektni partner št.8

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.9

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

Goriška
SLO

Projektni partner št.10

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni partner št.11

Primorski tehnološki park d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.12

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.13

Gospodarska zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.14

RRA Zeleni kras d.o.o

Primorsko-Notranjska
SLO

Projektni dokumenti

DIVA posterDIVA poster
DIVA_poster_A3_SI_May19.pdf
( 7 bytov, published on 17 Junij, 2019 - 08:20 )
DIVA zgibankaDIVA zgibanka
Flyer_game_v04.pdf
( 12 bytov, published on 10 Oktober, 2019 - 13:35 )
DIVA rollupDIVA rollup
DIVA_rollup_June19_preview.pdf
( 7 bytov, published on 18 Oktober, 2019 - 10:56 )
DIVA zgibanka 2DIVA zgibanka 2
DIVA_HUB promotion_leaflet2.pdf
( 3 byti, published on 11 Januar, 2021 - 09:36 )
Model sodelovanja DIVA - povzetekModel sodelovanja DIVA - povzetek
DIVA_Cooperation Model_slo.pdf
( 1 byte, published on 21 Maj, 2021 - 11:04 )
Katalog DIVA Pilotni projektiKatalog DIVA Pilotni projekti
DIVA_Pilot Projects Catalog_ITA_SLO.pdf
( 2 byta, published on 3 December, 2021 - 09:45 )
DIVA Open Call - predstavitevDIVA Open Call - predstavitev
DIVA_predstavitev Open Call.pdf
( 3 byti, published on 17 December, 2021 - 10:09 )
Sodelovalni model DIVA - predstavitevSodelovalni model DIVA - predstavitev
DIVA Cooperation Model_presentation_slo.pdf
( 312 bytov, published on 20 December, 2021 - 12:18 )
Katalog DIVA HUB-ovKatalog DIVA HUB-ov
DIVA HUB_Catalog_SLO.pdf
( 2 byta, published on 19 Januar, 2022 - 10:52 )
Storitve DIVA HUB-ov - predstavitevStoritve DIVA HUB-ov - predstavitev
DIVA HUB_storitve_4PM_SLO.pdf
( 1 byte, published on 24 Januar, 2022 - 09:54 )
Dogodek DIVA brez meja! - vabiloDogodek DIVA brez meja! - vabilo
DIVA borderless_invitation.pdf
( 96 bytov, published on 3 Marec, 2022 - 15:56 )
Zaključni dogodek DIVA - vabilo in dnevni redZaključni dogodek DIVA - vabilo in dnevni red
DIVA_FINAL Event_AGENDA.pdf
( 261 bytov, published on 18 Maj, 2022 - 10:30 )

Cilji in aktivnosti

Specifični cilji projekta so bili: 

 

1. Dvigovanje zavesti o vrednosti in načinih umetniškega inoviranja (Art Thinking) s prepoznanjem trendov uporabe le teh za načrtovanje izdelkov MSP in za dvigovanje pripravljenosti lokalnih skupnosti.

 

Planirane aktivnosti:

a)       Analiza potrebe uporabnikov in SWOT analiza.

b)       Aktivnosti za krepitev čezmejnega sodelovanja med deležniki in aktivnosti osveščanja.

c)       Priprava modela sodelovanja DIVA.

 

2. Prevajanje umetniških načinov razmišljanja za ustvarjanje disruptivnih inovacij z namenom gospodarskega preboja in družbenega razvoja v čezmejnem prostoru na novih ustvarjalnih platformah (Hub).
 

Planirane aktivnosti:

a)       Razvoj orodij za spodbujanje vzajemnega oplajanja med kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami (ICC) in »tradicionalnimi« MSP.

b)       Aktivnosti za krepitev zmogljivosti, namenjene lokalnim subjektom, za spodbujanje povezovanja med ICC in tradicionalnimi MSP.

c)       Oblikovanje mreže lokalnih subjektov in spodbujanje sodelovanja med uporabniki.

d)       Oblikovanje vozlišč (HUB) za krepitev sodelovanja med ICC in "tradicionalnimi" MSP.

e)       Opredelitev in izvajanje programov za razvoj veščin pri otrocih, mladih itd.

 

3. Preizkus krepitev čezmejnega sodelovanja med gospodarstvom, tehnologijo, znanostjo umetnostjo in skupnostmi za skupno ustvarjanje tehničnih in družbenih inovacij skozi pilotne projekte.

 

Planirane aktivnosti:

a)      Čezmejne pripravljalne aktivnosti za oblikovanje sistema upravljanja za  izbor pilotnih Projektov.

b)      Pripravljalne aktivnosti in objava razpisa s strani Centralnega nabavnega organa.

c)       Izvajanje pilotnih projektov.

d)      Širjenje rezultatov pilotnih projektov na programskem območju za krepitev učinka modela predlaganega za ICC.


 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (junij 2022)
Z zaključnim dogodkom se je 20. maja v Benetkah slovesno zaključil triletni projekt DIVA. Gostujoči predavatelji so govorili o evropskih omrežjih, ki promovirajo kulturni in ustvarjalni sektor, o tekočih evropskih izkušnjah in novih razvojnih priložnostih.
Projektni partnerji so predstavili tudi rezultate triletnega dela, ki se odraža v 21-ih pilotnih projektih, financiranih na čezmejnem območju in izpostavili tri najuspešnejše. Na dogodku je bil predstavljen zaključni DIVA video in DIVA brošura, v kateri so predstavljeni vsi rezultati in vplivi pilotnih projektov DIVA.
Dan pred zaključnim dogodkom je Regija Veneto organizirala čezmejno delavnico na kateri so bile predstavljene pobude in namigi za prihodnje programsko obdobje za spodbujanje tega področja.
V juniju so partnerji organizirali regijske delavnice za prenos znanja na lokalni ravni.
Na delavnici za slovensko programsko območje z naslovom »Širjenje znanja in veščin strateškega projekta DIVA«, ki se je odvijala 10. junija v PTP v Vrtojbi, so slovenski projektni partnerji predstavili rezultate pilotnih projektov in skupaj z gosti, go. Ireno Marš z Ministrstva za kulturo RS, go. Anjo Zorko iz Centra za kreativnost iz Ljubljane in g. Markom Hrenom iz SVRK, razpravljali o nadaljnjem razvoju projekta in o možnostih financiranja.
Na delavnici »Contaminazioni innovative: sfide e risultati del modello DIVA«, 16. junija v Vidmu, so se osredotočili na podjetnike in kreativce iz Furlanije Julijske krajine, partnerje pilotnih projektov DIVA, ki so delili svoje izkušnje, metode in rezultate medsektorskih inovacijskih projektov. Srečanje je bilo priložnost dobiti navdih za inoviranje, ki so ga ustvarili procesi medsebojnega vplivanja med tradicionalnimi podjetji ter kulturnimi in kreativnimi podjetji, realizirani v okviru DIVA pilotnih projektov.
Spletna delavnica regije Veneto, ki je potekala 23. junija, je dala priložnost spoznati rezultate vseh sedmih pilotov območja Veneta, o katerih so govorili neposredno protagonisti: tradicionalna, kulturna in ustvarjalna podjetja, ki so jih predlagala in izvajala.
S temi delavnicami je partnerstvo DIVA zaključilo delo na projektu.
Ostanimo povezani preko DIVA HUB-ov in dogajanja v njih! Več informacij o DIVA HUB-ih
V zadnjem obdobju sta bila razposlana še dva novičnika. Tukaj so vsebine 6. novičnika in 7. novičnika.
Na spletni strani diva-borderless.eu so dostopna učna gradiva za katalizatorje inovacij in za navdihovanje ter spodbujanje pristopov umetniškega razmišljanja.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (marec 2022)
Vseh 21 izbranih pilotnih projektov je trenutno v polnem teku. DIVA HUB-i v FJK, Sloveniji in Venetu podpirajo sodelujoče organizacije s svetovalnimi in podpornimi dejavnostmi, da bi jim olajšali izvedbo projektov in obenem spremljajo njihovo izvajanje.
2. februarja sta potekala sestanka odborov TC in SC. Člani odborov so pregledali do sedaj izvedene aktivnosti, ocenili trenutno stanje in se nato osredotočili na aktivnosti, ki jih je še potrebno izvesti do zaključka projekta, 30. junija 2022. V planu za prihodnje mesece je zaključevanje pilotnih projektov in ocena rezultatov, izdelava tretjega DIVA videa in zaključne brošure za predstavitev pilotov ter organizacija zaključnih dogodkov.
10. marca je GZS organizirala spletni dogodek »DIVA brez meja!«, ki je županom, predstavnikom EPK - GO 2025!, gospodarstva in kulturno ustvarjalnega sektorja ponudil nekaj odgovorov o tem, kako nad izzive sodobne in visokotehnološke družbe z uvajanjem novih pristopov sodelovanja med podjetniki in ustvarjalci. Udeleženci dogodka so dobili odgovore na vprašanja, zakaj Art-Biz sodelovanje, kaj in kje so DIVA HUB-i in kako do prebojnih inovacij.
Po dogodku je bil v časopisu Primorske novice objavljen članek z naslovom »Umetniki so vir za prave inovacije«.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (december 2021)
V oktobru sta DIVA HUB FVG (6.10) in Creative Hub Veneto (18.10.) organizirala »pitching« dogodka za pilotne projekte, ki prihajajo s teh območij. Predstavniki pilotov so bili seznanjeni s podporo, ki jo nudijo DIVA HUB-i in s pravili za diseminacijo. 1. decembra pa so partnerji DIVAprojekta organizirali spletni čezmejni dogodek »Launch and Networking event«, na katerem so bili predstavljeni vsi pilotni projekti. V nadaljevanju pa so se naključno izbrani pari, sestavljeni iz predstavnikov pilotov (MSP in KKI) srečevali v ločenih »sobah« kjer so, ob prisotnosti facilitatorjev, imeli možnost boljšega medsebojnega spoznavanja, iskanja skupnih sinergij ter izmenjave idej in rešitev. Vsak udeleženec je sodeloval na petih »hitrih zmenkih«. Za potrebe dogodka je bil izdelan tudi katalog s kratkimi predstavitvami vseh pilotnih projektov.
12. oktobra je izšel 5. DIVA novičnik z naslednjo vsebino: Pilotni projekti (analiza in rezultati), Aktivnosti DIVA HUB-ov in storitve, ki jih ponujajo, DIVA dogodki in aktivnosti.
Ekipa DIVA partnerjev se je udeležila dveh virtualnih študijskih obiskov na katerih je spoznavala delovanje kreativnih hub-ov, Atӧlye iz Istanbula, 19. novembra in Ars Electronica Futurelab iz Linza, 3. decembra. Zelo zanimivo virtualno druženje, ki bo vir navdiha za naša vozlišča DIVA.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (september 2021)
Konec avgusta je bil v znanstveni reviji »Creative Industries Journal« objavljen članek z naslovom »Establishing Ecosystems for Disruptive Innovation by Cross-fertilizing Entrepreneurship and the Arts« avtorjev, Petra Purga, Silvie Cacciatore in Jerneja Čučka Gerbca. Gre za obsežen članek, ki je nastajal eno leto in temelji na ugotovitvah projekta DIVA. Članek je javno dostopen na spletu.
Slovenski pilotni projekti, izbrani na razpisu DIVA Open Call, so se predstavili na dogodku »DIVA pitch«, 14. septembra v Ljubljani. Na dogodku so bili predstavniki prijaviteljev in KKI seznanjeni s podporo, ki jo med izvajanjem projektov nudijo DIVA HUB-i, in s pravili za diseminacijo pilotnih projektov.
Informest je zagnal aktivnosti povezane s pričetkom dela na pilotnih projektih in pripravil smernice ter obrazce za poročanje in zahteve za spremembe, ki jih je objavil na spletni strani.
DIVA HUB-i so izvedli kar nekaj različnih dogodkov za promocijo in ozaveščanje, zlasti med mladimi, o pomenu in priložnostih, ki jih ponujajo.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (julij 2021)
Junija je komisija za ocenjevanje in izbor prijavljenih projektnih predlogov izbrala 21 najboljših projektov, ki so prispeli na javni razpis DIVA Open Call. Komisija je imela res zahtevno nalogo, saj je morala izbirati med preko 120 projekti.
20. julija se je sestal DIVA Evaluation Committee in potrdil izbrane pilotne projekte.
Medtem so se DIVA HUBi pripravljali na izvajanje podpornih aktivnosti, ki jih bodo nudili izbranim pilotnim projektom med procesom inoviranja.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (maj 2021)
31. marca 2021 je bil objavljen javni razpis »DIVA Open Call« za pilotne projekte. Za tem je bila izvedena digitalna promocija razpisa na DIVA družbenih omrežjih, na portalu Interreg in na spletni strani DIVA. Na razpis smo prejeli 124 prijav.
V začetku aprila je bil razposlan 4. digitalni novičnik, katerega najpomembnejša informacija je bila objava razpisa. Poleg tega vključuje tudi informacije o drugih projektnih aktivnostih in povezavo do drugega DIVA videa ter druge DIVA zgibanke.
V vseh treh regijah so bili izpeljani Informativni dnevi, namenjeni predstavitvi razpisa. DIVA HUBi pa so organizirali več delavnic za pomoč / podporo prijaviteljem na razpis.
V lokalnih časopisih »Primorske novice« in »Il Gazzettino« sta bila aprila objavljena članka o projektu DIVA in razpisu DIVA za pilotne projekte.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (marec 2021)
V mesecu marcu so se zaključile aktivnosti vezane na pripravo razpisne dokumentacije za namene objave javnega razpisa za pilotne projekte »DIVA Open Call«. Pripravljen je načrt in vsebine za digitalno promocijo  razpisa na DIVA socialnih omrežjih, na Interreg portalu in na DIVA spletni strani. V pripravi je  četrti digitalni novičnik, ki bo razposlan po objavi razpisa »DIVA Open Call«. Njegov glavni namen je promocija javnega razpisa DIVA, poleg tega pa vsebuje tudi informacije o drugih projektnih aktivnostih. V teku so aktivnosti povezane z organizacijo in izvedbo informativnih dni v mesecu aprilu, na katerih bo podrobneje predstavljen javni razpis »DIVA Open Call«. Namenjeni bodo zainteresiranim potencialnim prijaviteljem (MSP - podjetjem) in kulturno kreativnim organizacijam, ki želijo sodelovati pri skupnem inoviranju. Na spletni strani je že objavljen kontaktni obrazec, za vprašanja povezana z javnim razpisom in izvajanjem pilotnih projektov.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (december 2020)
V novembru so bila pod vodstvom DIVA koordinatorjev (Innovation Catalyst) izpeljana regionalna izobraževanja za DIVA operaterje, ki bodo skupaj s koordinatorji predstavljali vezni člen med podjetji in kulturno kreativnim sektorjem pri skupnem inoviranju.
Z namenom promoviranja in spodbujanja medsebojnega sodelovanja so bile izvedene regionalne spletne delavnice za mala in srednje velika podjetja ter predstavnike kulturne in kreativne industrije. Na teh dogodkih so bili tudi uradno odprti regionalni DIVA HUB-i. Virtualna Creative HUB Veneto in DIVA HUB FVG, ter DIVA HUB Slovenija, ki ga predstavlja šest lokacijsko ločenih enot.
Izdelana je bila tudi druga
zgibanka za promocijo DIVA HUB-ov. Promocija je potekala preko digitalnih medijev.
Oktobra je bil objavljen drugi DIVA video, v katerem je predstavljen projekt DIVA in vmesni rezultati, doseženi v prvi polovici izvajanja projekta. Pripravljen in razposlan je bil tretji Newsletter, z informacijami o projektnih aktivnostih.
V teku so priprave na javni razpis DIVA za pilotne projekte.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (oktober 2020)
Na projektu DIVA smo v septembru uspešno zaključili usposabljanje za »Innovation Catalyst« oziroma koordinatorje inovacij. Njihova vloga bo, v procesih inoviranja podpirati podjetja in ustvarjalce pri vzpostavljanju sodelovanja za razvoj in izvajanje inovativnih pilotnih projektov. Podjetnikom in ustvarjalcem iz kulturno kreativnega sektorja bodo tudi nudili podporo pri prijavi pilotnih projektov na javni razpis »DIVA Open Call«, ki je v pripravi.
Vse je pripravljeno za lansiranje DIVA HUB-ov, ki predstavljajo podporno okolje pri ustvarjanju čezmejnega inovacijskega ekosistema. V DIVA HUB-ih bodo lahko gostovali tudi pilotni projekti iz »Diva Open call«, ki bodo imeli možnost koristiti edinstvenost prostorov, njihovo opremo in tehnologijo ter strokovno znanje.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (junij 2020)
Kljub situaciji povezani s COVID-19, so partnerji projekta DIVA nadaljevali z delom in se srečevali na delovnih sestankih preko videokonferenc. Na DS3.1 se posodablja zadnja verzija Modela sodelovanja DIVA, ki vključuje metodologije in orodja za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti, s ciljem čezmejnega povezovanja kulturnega in kreativnega sektorja in podjetij (MSP) na področju kreativnega inoviranja in razvijanja inovativnih projektov. Na DS3.2 so se v zadnjih mesecih pričele aktivnostih na nalogah povezanih z organizacijo izobraževalnih tečajev in dejavnostmi DIVA HUB-ov. Precej pozornosti je bilo namenjeno »Katalizatorju inovacij«, ki bo imel ključno vlogo v naslednjih fazah projekta; nekdo, ki bo olajšal procese soustvarjanja in sistematično pomagal razvijati inovativno kulturo.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (marec 2020)
V torek, 31.3. je potekalo 3. SC & TC srečanje DIVA projektnih partnerjev. Glede na okoliščine, povezane z virusom COVID-19, je sestanek potekal »online«. To pa ni motilo delovnega vzdušja in razprave o poteku projekta in izvedbi nadaljnjih projektnih aktivnosti, tudi v luči trenutne CORONA situacije.
V zadnjih mesecih je bilo veliko pozornosti namenjene zbiranju, sistematiziranju in analiziranju primerov obstoječih sodelovanj med intermedijsko umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in gospodarstvom na celotnem Interreg ITA-SLO programskem območju. To predstavlja izhodišče za razvoj metodoloških okvirov načrtovanja inovacijsko razvojnih platform in okolij ter Modela sodelovanja, za spodbujanje novih načinov soočanja s problemi današnje družbe in gospodarstva, ter za dvig družbene zavesti o vrednostih umetniškega inoviranja. 
Izpeljanih je bilo okoli 100 intervjujev in tematske delavnice za odkrivanje potreb zainteresiranih uporabnikov in za oceno pripravljenosti posameznih organizacij s področja umetnosti, kulture in gospodarstva za medsebojno sodelovanje in povezovanje. 
Izpeljane so bile SWOT analize. Rezultati in ključne ugotovitve so bile predstavljene na seminarjih na italijanski in slovenski strani Interreg območja in bodo za javnost še večkrat povzete v okviru prihajajočih DIVA dogodkov.
Kot podpora intervjujem je bilo razvito tudi spletno orodje AAT, ki omogoča zainteresiranim organizacijam ocenitev lastnega potenciala in pripravljenosti za sodelovanje v aktivnostih projekta DIVA. 
V mesecu februarju je bil izdelan in razposlan drugi digitalni novičnik. Ves čas potekajo tudi druge komunikacijske aktivnosti.
V Ljubljani je potekal dogodek kreaDIVA!, namenjen predstavitvi projekta in nekaterih že doseženih rezultatov; rezultati SWOT analize trenutnega stanja, nekateri obstoječi primeri dobrih praks ter sodelovalni model projekta DIVA, tudi s pomočjo vodenih delavnic.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (november 2019)
Poleg aktivnosti projektnega vodenja in komunikacijskih aktivnosti, ki potekajo neprekinjeno, v projektu DIVA trenutno potekajo aktivnosti delovnih sklopov 3.1 in 3.2. Vodja delovnega sklopa 3.1, univerza IUAV, je izdelala in predstavila metodologijo za izvedbo mapiranja deležnikov. Trenutno potekajo anketiranja na terenu v vseh treh vključenih regijah, pripravlja se SWOT analiza. V zaključni fazi je tudi izdelava spletnega orodja za oceno stopnje pripravljenosti posameznih MSP in KKI za medsebojno sodelovanje in povezovanje v okviru projekta. V začetku decembra bodo izpeljana prva ocenjevanja. Aktivnosti delovnega sklopa 3.2 so v začetnih fazah; partnerji usklajujejo načrte za zagon regionalnih DIVA vozlišč (hub).

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (september 2019)
Projektno partnerstvo pod vodstvom beneške univerze IUAV opravlja temeljito analizo trenutnega stanja med ciljnimi skupinami na obeh straneh meje. Raziskava je predvsem kvalitativnega značaja in bo skušala identificirati, v določeni meri tudi ovrednotiti, tiste lastnosti, ki jih potrebujejo na eni strani podjetja, na drugi pa različni ustvarjalci, da bodo sposobni med seboj aktivno sodelovati. Razposlan je bil prvi Newsletter, kjer je predstavljen projekt DIVA in trenutne aktivnosti, ki potekajo na projektu. Objavljen je prvi predstavitveni video o projektu DIVA. 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (julij 2019)
Zagnane so prve projektne aktivnosti, med katerimi so ključnega pomena aktivnosti vezane na popis in analizo potreb uporabnikov ter razvoj zemljevida čezmejnih deležnikov in akterjev za namene opredelitve modela sodelovanja DIVA. V Mestrah je bila 9. Julija organizirana “Uvodna konferenca projekta DIVA”. V polnem teku so tudi aktivnosti ozaveščanja javnosti.

 

Kontakti

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

0039 041786216
Banchina Molini 8, 30175 Venezia
Patrizia Reddi

Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport

0039 0412792411
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 30123, Venezia
Maria Teresa De Gregorio

Universita Iuav di Venezia

0039 0412571367
Santa Croce 191, 30135, Venezia
Maria Chiara Tosi

ECIPA Scarl

0039 041924128
Via della Pila 3b, 30175, Venezia
Matteo Povolato

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport

0039 0403773414
Piazza Unità d'Italia 1, 34125, Trieste
Elena Mengotti

Informest - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

0039 0481597417
Via Cadorna 36. 34170, Gorizia
Ivan Curzolo

Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Via J. Linussio 51, 33100, Udine
Saverio D'Eredità

Area Science Park

Padriciano 99, 34149, Trieste
Sara Baronio

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Tehnoloski park 19, 1000, Ljubljana
Gašper Juvančič

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

+386 41 609 736
Vipavska cesta 13, 5000, Nova Gorica
Peter Purg

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

Industrijska cesta 1A, 5000, Nova Gorica
Tomi Ilijaš

Primorski tehnološki park d.o.o.

Mednarodni Prehod, 5290, Šempeter pri Gorici
Tanja Kožuh

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Kersnikova ulica 4, 1000, Ljubljana
Andreja Lapuh Maležič

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičevaulica 3, 1000, Ljubljana
Žiga Lampe

RRA Zeleni kras d.o.o

Prečna ulica 1, 6257, Pivka
Martina Erjavec