ISONZO-SOČA

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
48 mesecev
Začetek: 01.04.17
Konec: 31.03.21
Št. partnerjev: 1
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
5.000.000,00€
Prispevek ESRR:
4.250.000,00€

The project in numbers

Trajanje: 
48 mesecev
Start / End: 
01.04.17 to 31.03.21
Project progress: 
0%
Budget: 
5000000.00€
Prispevek ESRR: 
4250000.00€

ISONZO-SOČA

Čezmejni park Isonzo-Soča
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
ITI
Splošni cilj projekta: 

Namen projekta Isonzo-Soča je ohranjati naravno in kulturno dediščino na čezmejnem območju ob Soči ter povečati njeno prepoznavnost in vrednost.

Povzetek projekta: 

Reka Soča izvira v Alpah v zahodni Sloveniji in se v Italiji izliva v Jadransko morje, na svoji poti pa preteče 130 km. Soča je izredno pomemben naravni vir in dediščina, ki povezuje Novo Gorico, Šempeter, Vrtojbo in italijansko Gorico. Reka z izjemno krajinsko vrednostjo poleg tega zagotavlja tudi široko biotsko raznovrstnost, vendar pa prebivalci na tem območju niso vedno najbolj premišljeno izkoriščali vsega, kar ponuja. Cilj projekta Isonzo-Soča je izkoristiti možnosti, ki jih ponuja Soča, razširiti ponudbo za tamkajšnje prebivalce in jih o tem obveščati, izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost na območju ter narediti območje bolj privlačno za turiste. V ta namen se bodo v predvidenem časovnem razporedu izvajali ukrepi za ohranjanje in povečanje vrednosti dediščine, tako da se bo zgradila skupna čezmejna mreža poti za pešce in kolesarje, ki bodo tvorile čezmejni mestni park. Zgradili bomo rekreacijsko infrastrukturo, zahvaljujoč kateri bo območje postalo turistično bolj zanimivo, poleg tega se bo oblikovala tudi prepoznavna tržna znamka za učinkovitejšo komunikacijo, hkrati pa bomo tako lažje stopili v stik tudi z obiskovalci. Vse to se bo pozitivno odražalo v gospodarstvu celotnega mestnega območja. Projekt vodi EZTS GO kot edini upravičenec oziroma edina institucija, odgovorna za oblikovanje in izvajanje infrastrukturnih ukrepov, kas vključuje usklajevanje financiranja, izvajanje postopkov javnega naročanja ter oblikovanje skupne strategije komuniciranja in obveščanja javnosti. Skupni razvoj projektnih dejavnosti bo povečal njihovo učinkovitost, zmanjšal stroške ukrepov in okrepil čezmejno sodelovanje med tremi občinami.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta bo povečana prepoznavnost novonastale urejene turistično-rekreacijske destinacije na območju treh mest EZTS GO. Posamezni rezultati, ki jih v okviru izvedbe projekta nameravamo doseči, so naslednji: - celostno čezmejno omrežje kolesarskih in pešpoti in poenotenje turistične destinacije; Vers. UOI 1/2016 13 - naložbe, usmerjene v nastanek in promocijo nove turistične destinacije in nove turistične ponudbe, v skladu z enotno vizijo Čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča; - povečana prepoznavnost čezmejnega območja kot celostne turistične destinacije za prijetno preživljanje prostega časa; - celostna tržna strategija, ki bo zaradi celostne priprave na območju treh mest bolj učinkovita od ločenih strategij za posamezno mesto; - povečano število obiskovalcev zaradi sinergij skupnih turistično-promocijskih aktivnosti in trajnostnih investicij, izvedenih na območju treh mest; - povečana dostopnost do in znotraj Čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča tudi s strani oseb z zmanjšanimi motoričnimi sposobnostmi.

Partner

Vodilni partner

GECT GO

Gorizia
ITA

Projektni dokumenti

ISONZO_SLO.pdf
( 600 bytov, published on 26 Julij, 2018 - 12:57 )

Kontakti

GECT GO

0039 0481 535446
Via Cadorna 36, 34170 Gorizia, Italy
Sandra Sodini