MEMORI-net

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
21 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.06.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
808.406,10€
Prispevek ESRR:
687.145,18€

The project in numbers

Trajanje: 
21 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.06.19
Project progress: 
100%
Budget: 
808406.10€
Prispevek ESRR: 
687145.18€

MEMORI-net

Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski kapi
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

MEMORI-net je stremil k oblikovanju skupnega institucionalnega okvira za upravljanje rehabilitacijskih postopkov pacientov, ki so utrpeli možgansko kap, s pomočjo katerega bodo vsi centri, ki sodelujejo v različnih fazah rehabilitacije, ubrali skupni Postopek diagnostično terapevtske asistence (PDTA) s standardiziranimi protokoli ocenjevanja deficitov pacientov in celostno kognitivno-motorično rehabilitacijo ter IKT platformo, ki bo olajšala sodelovanje med institucijami, stakeholderji in družinami.

Povzetek projekta: 

MEMORI-net je skupno zavzemanje za izboljšanje strategij upravljanja rehabilitacij, ki sledijo možganski kapi, in za definiranje skupnih diagnostičnih ter terapevtskih protokolov, temelječih na najbolj naprednem znanstvenem znanju in najboljših mednarodnih praksah. Z ve kot 4000 novimi primeri na leto, ki se pojavljajo na programskem območju, možganska kap predstavlja enega najbolj perečih vzrokov intelektualne in motorične invalidnosti. Prizadene lahko osebe v produktivnih letih, kar pušča globoke posledice v zdravstvenem sistemu, družinah in celotnem lokalnem gospodarstvu. Čeprav je možganska kap akutna vaskularna poškodba možganov, lahko povzroči poškodbe celega telesa. Te zahtevajo interdisciplinarne rehabilitacijske prakse, ki pa niso v celoti razpoložljive v vseh centrih programskega območja. Rehabilitacija po možganski kapi zahteva vključenost različnih institucij in njihovo dobro koordinacijo, ki pa jo ovirajo pomanjkanje skupnih protokolov, omejenost možnosti koriščenja rehabilitacije na domu in IKT tehnologij, pomanjkanje pripomočkov za jezikovne manjšine, pravne omejitve pri prenosu osebnih zdravstvenih informacij. Zato da bi rešili omenjene teritorialne probleme MEMORI-net stremi k oblikovanju odlične medregionalne mreže, ki bo vključevala različne subjekte enot za možgansko kap in univerzitetne centre, specializirane v diagnostiki in IKT, rehabilitacijske centre, terme ter združenja bolnikov, ki jih je prizadela možganska kap. Preko učinkovitega programa komunikacije in izobraževanja zdravniških ekip ter družin pacientov bo MEMORI-net spodbujal medsebojno izmenjavo znanj in izboljšanje rehabilitacijskih praks. MEMORI-net bo prispeval k strategijam EUSALP in EUSAIR, tako da bo ponudil mrežo za klinično potrditev inovativnih rehabilitacijskih produktov in bo zanimiv tudi za bolnike iz drugih regij. Učinek MEMORI-neta se bo nadaljeval tudi po izteku projekta, saj bo odprl nove perspektive tudi rehabilitacijam, ki sledijo drugim nevrološkim boleznim.

Glavni rezultati: 

Prvi rezultat MEMORI-neta je bil oblikovanje skupnega institucionalnega okvira na področju socialne-oskrbe za promoviranje učinkovite rabe javnih kapacitet in sredstev pri usklajevanju prilagojenih rehabilitacijskih storitev, namenjenih pacientom, ki so utrpeli možgansko kap, pri čemer upošteva kulturne različnosti in jezikovne manjšine. Tudi zasebni rehabilitacijski centri, privatne klinike in zdravilišča so imeli olajšave pri dostoua do popolnih in standardiziranih programov celovite kognitivno-gibalne rehabilitacije. Lokalne zdravstvene enote so bile deležne znižanju stroškov zaradi manjšega števila hospitaliziranih bolnikov, saj je rehabilitacijske programe mogoče izvajati tudi izven bolnišnic ali na pacientov domovih, ki so pod zdravniškim nadzorom na daljavo preko informacijskih sistemov. Te rešitve so utrle pot trajnemu izboljšanju institucionalnega upravljanja z ljudmi, ki potrebujejo kognitivno in motorično rehabilitacijo. MEMORI-net je povečal posodobitev javne uprave in kakovost storitev, ki so imele koristi od medsebojnih izkušenj z izmenjavo znanj in usklajenosti protokolov ustanov z obeh strani meje. MEMORI-net je povečala institucionalno sposobnost za oblikovanje ekipe zdravstvenih strokovnjakov preko pridruženih partnerjev in partnerskih institucij skozi pot poklicnega usposabljanja osebja, s posebnim poudarkom na tehnologiji IKT in usklajevanju protokolov za diagnosticiranje in rehabilitacijo, ki so bili razviti v sklopu projekta. Cilj MEMORI-neta je bil tudi izvedba kognitivnih in gibalnih terapij bolnikov izven bolnic z pomočjo družin pri domači rehabilitaciji.

Partner

Partner del progetto:

 • Università degli Studi di Trieste, Italija (Lead partner, PP1)
 • Azienda USLL10 - Veneto Orientale, Portogruaro, Italija (PP2)
 • Splošna Bolnišnica Izola, Slovenija (PP3)
 • Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, Slovenija (PP4)
 • Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, SISSA, Trieste, Italija (PP5)
 • Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija (PP6)

Associated partners:

 • Medicina Riabilitativa – ASUITS Ospedale Maggiore Trieste, Italija
 • Bolnišnica Sežana, Slovenija
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SoCa, Slovenija
 • Bibione Thermae, Italija
 • Thermana d.d. Laško, Slovenija
 • Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo slovenije, Slovenija
 • Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia – Area servizi assistenza ospedaliera - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Italija
 • Health Ministry of Slovenia, Slovenija

Vodilni partner

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze della Vita

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Ospedale San Tommaso dei Battuti, Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" - Portogruaro, Italia

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Splošna Bolnišnica Izola - Izola, Slovenija

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Znanstveno-raziskovalno središče - Koper, Slovenjia

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA – Trieste, Italia

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Univerza v Novi Gorici UNG – Nova Gorica, Slovenija Laboratorij za vede o okolju in življenju in Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
MEMORI-NET_SLO.pdf
( 579 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:46 )
Brochure 2018Brochure 2018
brochure_2018.pdf
( 639 bytov, published on 24 Junij, 2019 - 17:35 )
Poster 2018Poster 2018
poster_2018.pdf
( 831 bytov, published on 24 Junij, 2019 - 17:35 )
Brochure 2019 - ZAKLJUČNI DOGODEKBrochure 2019 - ZAKLJUČNI DOGODEK
brochure_2019.pdf
( 687 bytov, published on 24 Junij, 2019 - 17:35 )
Poster 2019Poster 2019
poster_2019.pdf
( 915 bytov, published on 24 Junij, 2019 - 17:35 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

MEMORI-net stremi k oblikovanju skupnega institucionalnega okvira za upravljanje rehabilitacijskih postopkov pacientov, ki so utrpeli možgansko kap, s pomočjo katerega bodo vsi centri, ki sodelujejo v različnih fazah rehabilitacije, uporabljali skupni Postopek diagnostično terapevtske asistence (PDTA) s standardiziranimi protokoli ocenjevanja deficitov pacientov in celostno kognitivno-motorično rehabilitacijo ter IKT platformo, ki bo olajšala sodelovanje med institucijami, stakeholderji in družinami.

 

STANJE PROJEKTA NA KONCU (30.06.2016)

Dejavnost, izvedena v 21 mesecih, je prispevala k oblikovanju skupnega institucionalnega okvira na področju socialnega varstva za spodbujanje učinkovite uporabe javnih znanj in virov za usklajevanje prilagojenih rehabilitacijskih storitev za bolnike, ki so utrpeli možgansko kap, upoštevajoč kulturno raznolikost in jezikovne manjšine.

Obstajalo je več ciljnih pobud za različne ciljne skupine, ki jih predvideva projekt, vse je dokumentirano na spletni strani projekta, nekaj referenc pa je spodaj.
Nekateri izmed glavnih organiziranih javnih dogodkov so:

 • za medicinsko osebje in strokovnjake v sektorju: "CEREBRAL STROKE: Projekt MEMORI-net in nove perspektive rehabilitacije" - Bibione, 26. oktobra 2018;
 • za paciente, družine in negovalce: "Dan odprtih vrat nevroloških dejavnosti Splošne Bolnišnice Izole" - Isola, 19. januarja 2019;
 • za paciente, družine in negovalce: "Ishemična možganska kap: kako jo prepoznati in kako intervenirati" - Portogruaro, 14. junija 2019.

Obstajajo številne publikacije v časopisih, v različnih revijah, sodelovanje na znanstvenih konferencah ter v radijskih in televizijskih oddajah.
Poleg tega je bila na spletni strani projekta objavljena široka paleta različnih izobraževalnih gradiv. Poudarja veliko dela za razvoj številnih video lekcij s podnaslovom v italijanščini, angleščini in slovenščini za zdravnike in strokovnjake v sektorju in bolniki, družine in negovalci.

MEMORI-net je razvil in dal na voljo rešitev za e-zdravje, ki podpira celostno upravljanje rehabilitacije bolnikov po možganski kapi v skladu s protokolom, ki so ga določili projektni partnerji. Ta platforma je sestavljena iz dveh komponent:

 • mobilna kognitivna aplikacija, ki vključuje vrsto vaj, ki pokrivajo 5 različnih kognitivnih področij: pozornost, nadzor in inhibicija, delovni pomnilnik, načrtovanje in prilagodljivost;
 • spletni sistem, ki je na voljo bolnišnicam za lažjo komunikacijo in končno operacijo za izboljšanje bolnikov, ki jih upravlja čezmejna regija.

Projekt se je zaključil s sklepnim dogodkom, ki je potekal v Trstu 27. junija 2019, na katerem je potekala slovesnost za podpis skupnega sporazuma, namenjenega sprejetju operativnega protokola, med štirimi bolnišnicami, ki delujejo na obeh mejah med Italijo in Slovenijo: ULSS4 Vzhodno Veneto, ASUITS, Splošna bolnišnica Izola in Sežana Hospital.

Kontakti

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze della Vita

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34123, Trieste, Italia
Tongiorgi Enrico

Ospedale San Tommaso dei Battuti, Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" - Portogruaro, Italia

0039 0421228010
Piazza De Gasperi 5, 30027 San Dona' Di Piave, Italia, 0039 0421228010
D'Anna Sebastiano

Splošna Bolnišnica Izola - Izola, Slovenija

00386 (0) 56606399
Polje 40, 6310 Izola,Slovenija
Rojc Bojan

Znanstveno-raziskovalno središče - Koper, Slovenjia

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
prof. dr. Rado Pišot

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA – Trieste, Italia

0039 0403787111
Via Bonomea 265, 34136 Trieste, Italia
Rumiati Raffaella

Univerza v Novi Gorici UNG – Nova Gorica, Slovenija Laboratorij za vede o okolju in življenju in Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

00386 (0) 53315223
Rožna Dolina, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Donatella Gubiani