NUVOLAK2

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
33 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.06.20
Št. partnerjev: 7
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.194.855,00€
Prispevek ESRR:
1.015.626,75€

The project in numbers

Trajanje: 
33 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.06.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1194855.00€
Prispevek ESRR: 
1015626.75€

NUVOLAK2

Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj je razvoj, pilotna uvedba in diseminacija inovativnega marketinškega orodja s spletno podporo v okviru nadgrajene platforme Mikrobiz za povečanje inovativnosti startupov in MSPjev v multikulturnem mednarodnem okolju ter razvoju marketinških znanj, čezmejnega sodelovanja in mreženja med ključnimi deležniki inovacijskega okolja za doseganje globalne konkurenčnosti.

Povzetek projekta: 

Projekt NUVOLAK2 je nadgradnja uspešnega projekta NUVOLAK oziroma spletne platfome Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, ažurnejšimi infomacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obe strani meje ter podporno mrežo mentorjev in institucij. Integrirani bodo tudi novi komunikacijski kanali, ki bodo orodju dali ažurnost, možnost interakcije, sodelovanja in povezovanja med uporabniki in drugimi deležniki inovacijskega ekosistema. Z novostmi projekt naslavlja teritorialne izzive nizke stopnje raziskovanja, inoviranja in razvoja v mnogih (ruralnih) območjih in povezanim nezadostnim prenosom znanja in inoviranja, koncentracijo storitev in aktivnosti glavnih urbanih območjih oz. prešibkim prenosom znanja iz raziskovanja v prakso. Pristop temelji na izkušnjah z večletno uporabo dvojezi nega portala Mikrobiz, poznavanju potreb ciljnih skupin uporabnikov, integracijo specifik poslovanja in okolja čezmejnega območja, ter partnerstvu, ki bo projektne rezultate nadalje uporabljalo za svoje osnovne dejavnosti, s tem pa poskrbelo na trajnost rezultatov in njihov nadaljnji razvoj. Glavni neposredni učinki, ki jih bodo deležni raziskovalci, MSPji, startupi, študenti in druga javnost bodo: trajnejše sodelovanje podjetij s fakultetami, novi čezmejni raziskovalni projekti in 1 novo orodje v sklopu Mikrobiza preneseno na podjetja. Glavni cilj je razvoj, spletna podpora, pilotna uvedba in diseminacija novega orodja v okviru nadgrajene platforme Mikrobiz, kateri pričakujemo, da bo privedel do povečanja inovativnosti startpov in MSPjev v multikulturnem mednarodnem okolju ter razvoju znanj, čezmejnega sodelovanja, sinergij in mreženja med ključnimi akterji za doseganje globalne konkurenčnosti.

Glavni rezultati: 

1) posodobitev, nadgradnja obstoječe plaforme Mikrobiz (razvite v okviru projekta NUVOLAK) s spletnim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, dodatnim gradivom, dobrimi praksami, ažurnejšimi infomacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obeh strani meje ter mrežo mentorjev in podpornih institucij z obeh strani. Navedena projektna rezultata bosta povečala stopnjo čezmejnega sodelovanja med ključnimi akterji programskega območja s predstavitvijo dobrih praks; izmenjavami raziskovalcev, podjetnikov in strokovnjakov ter njihovo vključitvijo v pedagoške procese sodelujočih akademskih institucij; novih pogodb o sodelovanju med čezmejnimi akterji inovacijskega okolja/fakultetami/MSPji; skupnimi projekti študentov z obeh strani meje v okviru programskega območja; mreženjem in povezovanjem med mentorji, raziskovalci, študenti in institucijami v okviru osebnih srečanj in spletne platforme Mikrobiz; tekmovanjem za najbolj inovativne projekte/ideje/marketinške pristope z obeh strani meje, letno organizacijo čezmejnega Festivala Inovativnosti; srečanji MSPjev, podjetnikov, študentov, raziskovalcev in podpornih institucij z obeh strani meje. 2) nabor inovativnih marketinških praks MSP-jev na obmejnem območju, izmenjava idenficiranih dobrih praks, identifikacija ključnih vzorcev in predlog novega oziroma posodobitev obstoječega orodja, ki bo implementiran in promoviran s pomočjo pilotnih izvedb, delavnic, svetovanj, srečanj, seminarjev, skupnih študentskih projektov, tekmovanj, izmenjav raziskovalcev, strokovnjakov in organizacijo festivalov inovativnosti. Navedena projektna rezultata bosta povečala stopnjo stopnjo ezmejnega sodelovanja med ključnimi akterji programskega območja s: predstavitvijo dobrih praks; izmenjavami raziskovalcev, podjetnikov in strokovnjakov ter njihovo vključitvijo v pedagoške procese sodelujo ih akademskih institucij; novih pogodb o sodelovanju med čezmejnimi akterji inovacijskega okolja/fakultetami/MSPji; skupnimi projekti študentov z obeh strani meje v okviru programskega območja; mreženjem in povezovanjem med mentorji, raziskovalci, študenti in institucijami v okviru osebnih srečanj in spletne platforme Mikrobiz; tekmovanjem za najbolj inovativne projekte/ideje/marketinške pristope z obeh strani meje, letno organizacijo čezmejnega Festivala Inovativnosti; srečanji MSPjev, podjetnikov, študentov, raziskovalcev in podpornih institucij z obeh strani meje.

Partner

Vodilni partner

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Università Ca’ Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CONFCOMMERCIO TRIESTE

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

Azienda speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.6

PROTECTUS, storitve, razvoj in informacijska tehnologija, d. o. o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
Nuvolak2_SLO_1.pdf
( 572 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:15 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj je razvoj, spletna podpora, pilotna uvedba in diseminacija novega orodja v okviru nadgrajene platforme Mikrobiz. Aktivnosti bodo spodbudile , kateri pričakujemo, da bo privedel do povečanja inovativnosti start-up-ov in MSP-ijev v multikulturnem mednarodnem okolju ter razvoju znanj, čezmejnega sodelovanja, sinergij in mreženja med ključnimi akterji za doseganje globalne konkurenčnosti.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (31.01.2020)

Projekt Nuvolak2 se preveša v svoj zadnji del. Mnogo aktivnosti je zaključenih, druge pa so v zadnjih fazah izvajanja. Konkretno v delovnem sklopu 2, ki je vezan na komunikacijo, smo zaključili večino »jutranjih kav« oziroma INNOtalk-ov tako v Sloveniji kor Italiji, platforma INNO.si, pa predstavlja poleg uradne strani programa in projekta, še skupek vseh ključnih izročkov projekta: blog postov (INNOblog), posnetkov srečanj (INNOtalks), povezavo do nadgrajene platforme Mikrobiz.net (INNOtools) in drugih. Na omrežju Facebook bomo kmalu dosegli 3.000 všečkov in sledilcev z ogromno vsebinskimi objavami o širši tematiki projekta. Oblikovane so bile tudi določene brošure (vizitke INNO) za celostno promocijo projekta, večina gradiv je v digitalni obliki. Aktivnosti in izročki projekta so bili predstavljeni v več spletnih in tiskanih glasilih, kakor tudi na več specializiranih dogodkih na programskem območju kot širše. Novinarski konferenci bosta sledili junija meseca 2020, ob zaključku projekta.

V okviru vsebinskih sklopov je bila nadgrajena in posodobljena platforma Mikrobiz.net z več novimi orodji in pristopom za razvoj znamk in promocijo inovacijskih praks MSP, prevodom baze znanja in drugih zadev v angleščino, orodjem za benchmarking in drugimi, bazo mentorjev in institucij. Pregledano, analizirano in dokumentirano je bilo tudi 50 inovacijskih praks MSP, imeli smo pa tudi 2 ogleda inovacijskega podpornega okolja v Italiji in Sloveniji. V okviru izvedene kvantitativne raziskave se sedaj še pripravlja zaključno poročilo s primerjavami med slovenskimi in italijanskimi podjetji. Izvajajo se delavnice in svetovanja za diseminacijo razvitih orodij na obeh straneh meje s pomočjo strokovnjakov iz vrst partnerjev, ki smo jih pred tem opremili z ustreznimi gradivi iz usposabljanji. Izvedena sta bila tudi 2 dogodka festivala innnovativnosti (FestINNO), (maja meseca 2020 pa bo izvedena tretja prireditev z mednarodnim sodelovanjem in tekmovanjem študentov obeh držav, vrsto delavnicami, predstavitvami…), kjer se je vsakič zvrstilo preko 300 udeležencev ciljnih skupin projekta.

Kontakti

Univerza na Primorskem

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Kosančič Mihaela

Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC

00386 (0) 70 466 559
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Juvančič Polona

Università Ca’ Foscari Venezia

0039 0412348337
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia
Prof. Bagnoli Carlo

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CONFCOMMERCIO TRIESTE

0039 0407707366
Via Mazzini 22, 34121 Trieste, Italia
Farina Pietro

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

00386 (0) 17509080
Tržaška cesta 11, 1370 Logatec, Slovenija
Šraml Dejan

Azienda speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste

0039 0406701281
Piazza della Borsa 14, 34121 Trieste, Italia
Andolfatto Patrizia

PROTECTUS, storitve, razvoj in informacijska tehnologija, d. o. o.

00386 (0) 31 667801
Bukovčeva 54, 1230 Domžale, Slovenija
Peršolja Matej