Prednostna os 2: Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti

Sporočilo o napaki

  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/ita-slo.eu/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/ita-slo.eu/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/ita-slo.eu/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/ita-slo.eu/modules/block/block.module).

TC 4:  podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih
PN 4e: spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.
PC 2.1: spodbujanje izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in okrepitev ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti.

Pričakovani rezultat
Sprejetje in izvajanje nizkoogljičnih strategij, ki spodbujajo varčevanja z energijo in uporabo alternativnih prevoznih sredstev in alternativnih virov energije.