Prednostna os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja

TC 11: izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi
PN ETS: izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem sodelovanja glede pravnih in upravnih vprašanj in sodelovanja med državljani in institucijami.
PC 4.1.: okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.

Pričakovani rezultat
Večja intenzivnost čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami programskega območja.