RETRACKING

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
34 mesecev
Začetek: 25.09.17
Konec: 31.07.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.494.985,00€
Prispevek ESRR:
1.270.737,25€

The project in numbers

Trajanje: 
34 mesecev
Start / End: 
25.09.17 to 31.07.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1494985.00€
Prispevek ESRR: 
1270737.25€

RETRACKING

Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Oblikovanje konkurenčnega modela upravljanja, ki je skladen z evropskimi predpisi za reciklažo odpadkov iz kompozitov, ojačanih z vlakni (FRP) in omogoča reciklažo, analizo in beleženje, proizvodnjo, identifikacijo in sledljivost "sekundarne surovine" na osnovi trajnostnih proizvodov. Ustvarjanje ustreznih pogojev za prehod z linearnega na krožno gospodarstvo. Projekt izpolnjuje specifične cilje programa 3.3, saj prinaša razvoj in preizkušanje inovativnih tehnologij za ravnanje z odpadki.

Povzetek projekta: 

V pol stoletja proizvajanja FRP je nastalo 80 milijonov ton proizvodov, za katere ob izteku njihove življenjske dobe na področju reciklaže ni učinkovitih rešitev. Od začetka 60-ih let prejšnjega stoletja je v masovni proizvodnji prevladovala proizvodnja izdelkov iz steklenih vlaken, ki so jih zaradi nizkih proizvodnih stroškov uporabljali v različnih industrijskih panogah. Danes je odstranjevanje teh proizvodov ob koncu njihovega življenjskega cikla problem svetovnih razsežnosti, saj še nimamo učinkovitega sistema za njihovo odstranitev.

Od linearnega proti krožnemu gospodarstvu

Cilj projekta je pomagati pri ustvarjanju pogojev za uspešen prehod proizvodnega sektorja na območju projekta z linearnega na krožno gospodarstvo in se tako s predlogom modela krožnega gospodarstva za proizvodnjo "sekundarne surovine" iz odpadkov FRP za korak približati uresničitvi COM(2015) 614 “Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo”.

Reciklaža FRP je priložnost za preoblikovanje okoljskega problema v nova delovna mesta in nove gospodarske vire:

- večja ozaveščenost celotnega programskega območja v zvezi s ponovno uporabo, zmanjševanjem in predelavo odpadkov, kjer so že vidne priložnosti za okoljske in gospodarske prednosti, ki jih prinaša "zeleno gospodarstvo";

- ogromni potenciali za razvoj inovativnih proizvodov;

- koristi za okolje zaradi zmanjšanja količin odpadkov, ki končajo na odlagališču, in za odkrivanje neustreznih odlagališč;

- gospodarske koristi zaradi uporabe cenejših surovin, pridobljenih iz odpadkov;

- ustvarjanje novih delovnih mest.

Dodatno vrednost zagotavlja mešano italijansko-slovensko partnerstvo, saj je delovanje sistema možno preizkusiti na območju, ki sega preko državnih meja in ga zatem ponuditi drugim evropskim območjem s podobnimi težavami.

Glavni rezultati: 

Zagotoviti učinkovito upravljanje predelave in obdelave odpadkov iz FRP ter njihovo preoblikovanje v »sekundarno surovino«, ki se nato uporabijo za izdelavo novih proizvodov, ki jih bo mogoče v celoti reciklirati.

Namen projekta je podpreti čim širše informiranje o tehnologiji RFM in o prednostih, ki jih ta tehnologija prinaša pri uporabi "sekundarnih surovin" tako podjetij iz sektorja predelave in obdelave odpadkov, kot tudi proizvajalce kompozitnih materialov na programskem območju. Dostop do informacij o klasifikaciji odpadkov je s pomočjo sledenja novim proizvodom, nastalim v procesu reciklaže ter s kombinirano uporabo aplikacij kot sta ip RFID in kode QR, ki proizvodni verigi nudijo informacije o klasifikaciji in izvoru materiala, zagotovljen pristojnim organom, proizvajalcem in potrošnikom. Kot primer omenimo pravni in normativni okvir za sisteme zbiranja, upravljanje in sledljivost odpadkov, saj ima takšen okvir pomemben vpliv v čezmejnem okolju, kjer obstajajo različni predpisi in postopki. S tega stališča je izjemnega pomena razviti ukrepe, ki so tesno povezani z veljavnimi normami in predpisi. Projekt predvideva načrtovanje tehnološke infrastrukture, ki bo omogočala označevanje proizvedenih plošč z vstavljanjem čipa RFID, zagotovitev sledljivosti izdelkov iz FRP in spletno platformo v “oblaku” za vodenje informacij o različnih fazah reciklaže in predelave. Skupen razvoj procesa vrednotenja odpadkov in proizvodnih ostankov, kontrole in spremljanja novih proizvodov bo izveden z razvojem pilotnega projekta, s katerim se bo testiralo delovanje te metode in njeno ponovljivost po celotnem evropskem ozemlju. Rezultat projekta bo prototip tehnološke infrastrukture za označevanje predmetov iz FRP s sistemom RFID ter baza podatkov za spremljanje in upravljanje informacij.

Partner

Vodilni partner

Polo Tecnologico di Pordenone SCpA

Pordenone
ITA

Projektni partner št.1

Gees Recycling srl

Pordenone
ITA

Projektni partner št.2

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Infordata Sistemi Srl

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Gospodarska Zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

BrošuraBrošura
Retracking_Brochure.pdf
( 2 byta, published on 23 December, 2019 - 17:57 )
Novice št. 1 projekta RetrackingNovice št. 1 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 1-7 dec 2018-SI.pdf
( 543 bytov, published on 9 Januar, 2020 - 14:32 )
Novice št. 2 projekta Retracking Novice št. 2 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 2_Februar 2019_SI.pdf
( 476 bytov, published on 9 Januar, 2020 - 14:32 )
Novice št. 3 projekta Retracking Novice št. 3 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 3_April 2019_SLO.pdf
( 357 bytov, published on 9 Januar, 2020 - 14:32 )
Novice št. 4-5 projekta RetrackingNovice št. 4-5 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 4-5_Junij 2019_SI.pdf
( 396 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 6 projekta Retracking Novice št. 6 projekta Retracking
Retracking-e-novice-st-6_Avgust-2019_SI.pdf
( 340 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 7 projekta Retracking Novice št. 7 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 7_September 2019_SI.pdf
( 324 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 8 projekta RetrackingNovice št. 8 projekta Retracking
Retracking_e-novice_št_8_Oktober_2019_SI.pdf
( 409 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 9 projekta Retracking Novice št. 9 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 9_December 2019_SI.pdf
( 506 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 10 projekta Retracking Novice št. 10 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 10_Februar 2020_SI.pdf
( 737 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:21 )
Katalog odpadkov programskega območja Katalog odpadkov programskega območja
Katalog odpadkov GFRP.pdf
( 2 byta, published on 9 Januar, 2020 - 08:33 )
RETRACKING članek: Nove možnosti uporabe recikliranih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, v gradbenem sektorjuRETRACKING članek: Nove možnosti uporabe recikliranih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, v gradbenem sektorju
GEES Retracking article_SLO.pdf
( 592 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:21 )
RETRACKING članek: Razvoj metodologij za aplikacijo in branje RFID čipov v panelih iz polimerov, ojačanih s steklenimi vlakni RETRACKING članek: Razvoj metodologij za aplikacijo in branje RFID čipov v panelih iz polimerov, ojačanih s steklenimi vlakni
Retracking Tehnični članek_infordata_SLO.pdf
( 449 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:21 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt RETRACKING bo razvil konkurenčni model za pravilno ravnanje z odpadki, ki nastajajo iz proizvodov, izdelanih iz polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni. Model bo podprl reciklažo tega snovnega toka z njegovo analizo od proizvodnje naprej. Z izboljšano prepoznavnostjo in sledljivostjo snovnega toka bodo ustvarjeni pogoji za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (08/07/2020)

Projekt Retracking poteka po načrtih v skladu z zastavljenimi cilji in se bliža svojemu zaključku. V zadnjem obdobju smo organizirali zadnjo delavnico 24. oktobra 2019 v Novi Gorici, Zaključno konferenco 29. novembra 2019 v Ljubljani, dva študentska seminarja ter pripravili vrsto gradiv (tehnični članki, poslovni model). Še posebej pa nas veseli vzpostavljeno sodelovanje med slovenskimi podjetji in podjetjem Gees Recycling, s katerim udejanjamo krožno gospodarstvo v praksi, kot neposredno posledico mreženja na naših dogodkih. Uspešno se izvaja reciklaža in pretvorba odpadnih kompozitov, ter vključevanje RFID čipov za sledenje odpadkov.

Kontakti

Polo Tecnologico di Pordenone SCpA

0039 0434504411
Via Roveredo 20/b, 33170 Pordenone, Italia
Massimiliano Bertetti

Gees Recycling srl

0039 0434654183
Via I° Maggio 8, 33070 Budoia, Italia
Mioni Franco

Zavod za gradbeništvo Slovenije

00386 (0) 12804251
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Alenka Mauko Pranjic

Infordata Sistemi Srl

0039 040367189
Strada per Vienna 55/1, 34151 Trieste, Italia
Marko Petelin

Gospodarska Zbornica Slovenije

00386 (0) 15898196
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, Slovenija
Antonija Božič Cerar