SECNET

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
18 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.299.675,00€
Prispevek ESRR:
1.104.723,75€

The project in numbers

Trajanje: 
18 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.19
Project progress: 
100%
Budget: 
1299675.00€
Prispevek ESRR: 
1104723.75€

SECNET

SECNET: Čezmejno institucionalno sodelovanje za krepitev pristaniške varnosti
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je bil okrepiti institucionalno zmogljivost pristanišč na programskem območju in postaviti temelje za stalno skupno čezmejno usklajeno upravljanje vprašanj varnosti pristanišč. To je bilo storjeno predvsem s skupno oblikovanim in skupno usklajenim akcijskim načrtom ter skupno dolgoročno strategijo, pa tudi s pomočjo sodobnih sistemov icT, katerih končni cilj je dvig ravni varnosti pristanišč in konkurenčnosti pristanišč.

Povzetek projekta: 

31. marca 2019 se je zaključil projekt “SECNET - Čezmejno institucionalno sodelovanje za krepitev pristaniške varnosti”, sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Italija 2014 - 2020.

Glavni cilj projekta SECNET, ki se je začel oktobra 2017 pod vodstvom Pristaniške uprave Vzhodnega Jadrana, je bil okrepiti institucionalno sposobnost pristanišč Trst, Benetke in Koper ter s tem ustvariti podlago za usklajeno in trajno upravljanje pristaniške varnosti na čezmejni ravni, tudi z uporabo najsodobnejših digitalnih rešitev.

V letu in pol so tri pristanišča, s podporo Univerze v Trstu in Univerze na Primorskem ter Izvršnega sekretariata Srednjeevropske pobude, primerjala svoje operativne strukture z najboljšimi mednarodnimi praksami in skupaj razvila akcijske načrt in dolgoročne strategije ter s tem izboljšala svojo koordinacijo in s skupnimi močmi okrepila varnost in konkurenčnost. Projekt SECNET je okrepil operativno zmogljivost in čezmejno upravljanje pristaniške varnosti ter tako zadostil priporočilom Evropske unije za zaščito
kritične infrastrukture in upravljanje javno-zasebnega partnerstva.

Glavni rezultati: 

Na podlagi ugotovljenih prednosti in slabosti pomorskih objektov v Severnem Jadranu je bilo v okviru projekta pridobljeno tehnično znanje
za uporabo inovativne in usklajene IKT na področju informatike in varnosti ob zunanji meji pristanišč. Izvedene so bile konkretne pilotne aktivnosti, kot so postavitev radarjev, siren in kamer, uporaba dronov in izvedba testov vdorov za zaščito pred informacijskimi napadi, ki kot rezultati projekta SECNET ostajajo del vsakodnevne pristaniške prakse in so sprožile dodatni razvoj.

Temeljni rezultati projekta so bili predstavljeni in obravnavani na zaključni konferenci, ki je potekala 28. marca v Trstu, objavljeni pa so tudi v tej zgoščeni objavi, ki omogoča enostaven dostop do izvirnih dokumentov,
izdelanih v času trajanja projekta.

Novi izzivi, grožnje in strategije za njihovo premagovanje v okviru fizične in kibernetske varnosti v pristaniščih so zato področja, ki so obravnavana v skupnem protokolu za institucionalizacijo sistema čezmejnega sodelovanja na temo pristaniške varnosti, ki so ga podpisali predstavniki pristanišč Trst, Benetke in Koper ter drugih zainteresiranih uprav in podjetij in h kateremu lahko pristopijo tudi druga pomorska vozlišča, kot so Tržič, Porto Nogaro in Chioggia.

Partner

Vodilni partner

Oblast pristaniškega sistema Vzhodnega Jadrana

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Srednjeevropske pobude - Izvršni sekretariat

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Oblast pristaniškega sistema Severnega Jadrana

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Luka Koper, pristaniški in logistini sistem, d.d.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.5

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
SECNET_SLO.pdf
( 515 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:47 )
SECNET Brochure ITA-SLOSECNET Brochure ITA-SLO
SECNET_Pieghevole_v1.3.pdf
( 510 bytov, published on 19 December, 2018 - 14:41 )
NEWSLETTER SECNET SLONEWSLETTER SECNET SLO
SECNET_newsletter3_SI.pdf
( 2 byta, published on 14 Marec, 2019 - 11:35 )
SECNET_REPORT_SI_FINAL.pdf
( 3 byti, published on 16 April, 2019 - 11:25 )
SECNET_D.3.2.3.1_Čezmejna strategija za krepitev.pdf
( 1 byte, published on 17 Maj, 2019 - 12:04 )
SECNET NEWSLETTER 4SECNET NEWSLETTER 4
SECNET_newsletter4_SI_FINAL.pdf
( 2 byta, published on 21 Maj, 2019 - 17:23 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj SECNET-a je bil povečati institucionalno zmogljivost pristaniških uprav programskega območja in razviti nove podlage za usklajeno in stalno upravljanje varnosti pristanišč na čezmejni ravni s skupno oblikovanim in usklajenim akcijskim načrtom in dolgoročno strategijo, kot tudi uporabo sodobnih sistemov IKT za zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti pristanišč.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (31.3.2019)

Projekt so zaključili 31. marca 2019 - s podpisom Skupnega protokola o institucionalizaciji sistema čezmejnega sodelovanja na področju varnosti v pristanišču so ga predstavili predstavniki iz Trsta, Benetk in Kapadistrije. Ostala pomorska vozlišča so izrazila veliko zanimanje za pristop k Protokolu v prihodnosti.

Kontakti

Oblast pristaniškega sistema Vzhodnega Jadrana

0039 0406732692
Via Karl Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste, Italia
Alberto Cozzi

Srednjeevropske pobude - Izvršni sekretariat

0039 0407786722
Via Genova 9, 34121 Trieste, Italia
Poli Ugo

Univerza v Trstu

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Italia
Borruso Giuseppe

Oblast pristaniškega sistema Severnega Jadrana

0039 0415334243
Santa Marta - Fabbricato 13, 30123 Venezia, Italia
Orlandi James

Luka Koper, pristaniški in logistini sistem, d.d.

00386 (0) 56656100
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper/Capodistria, Slovenia
Richter Roberto

Univerza na Primorskem

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Kavur Boris