TechMOlogy

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
18 mesecev
Začetek: 01.10.21
Konec: 01.04.23
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
640.990,00€
Prispevek ESRR:
544.841,49€

The project in numbers

Trajanje: 
18 mesecev
Start / End: 
01.10.21 to 01.04.23
Project progress: 
70%
Budget: 
640990.00€
Prispevek ESRR: 
544841.49€

TechMOlogy

Nove tehnologije in transnacionalna omrežja za mobilnost
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Spodbujanje novih modelov sodelovanja med podjetji in raziskovalci, ki temeljijo na 3 načelih (javno-zasebno sovlaganje, odprta inovacija, deljeno gospodarstvo) za krepitev digitalnih znanj in uporabo spodbujevalnih tehnologij v verigi mobilnosti.
TechMOlogy bo podpiral prenos strokovnega znanja o ključnih nastajajočih tehnologijah na področju avtomobilske industrije v manjša podjetja, ki predstavljajo največji odstotek celotne industrije, in prispevajo k razvoju novih izdelkov in storitev.

Povzetek projekta: 

TechMOlogy uresničuje predpogoje za povečanje uporabe ključnih spodbujevalnih tehnologij (KST) „Industrije 4.0“ v podjetjih, predvsem malih, ki delujejo znotraj vrednostne verige mobilnosti. Razvili in preizkusili bomo nove modele sodelovanja med raziskovalci in podjetji, ki bodo temeljili na načelih odprtih inovacij, javno-zasebnega sovlaganja in souporabe raziskovalne infrastrukture na programskem območju. Z olajšanjem dostopnosti do KST in podpiranjem MSP pri razvoju novih izdelkov in storitev, ki temeljijo na tovrstnih tehnologijah, se bo začel proces preoblikovanja v smeri „Industrije 4.0“ tistih podjetij s strokovnim znanjem obrtnega značaja, ki jim grozi izginotje in ki so ključnega pomena za čezmejno gospodarstvo. Vertikalnost projekta na področju mobilnosti je odraz njegove strateške pomembnosti v smislu števila uslužbencev/podjetij, nišnega dela z visoko dodano vrednostjo in strokovnosti. Ker gre za visoko tehnološke sektorje, bo večja stopnja usklajevanja poslovnih modelov s pametno proizvodnjo, vključno s KET, izboljšala konkurenčni položaj celotnega področja, opredelila digitalna znanja delovne sile in spodbujala naložbe v raziskave in inovacije.

Glavni rezultati: 

Glavni pričakovani rezultat projekta TechMOlogy je splošna krepitev čezmejnega sodelovanja med ključnimi akterji inovacijskega sistema, ki temelji na novih modelih in storitvah, razvitih v medsebojnem sodelovanju tekom projekta in sprejetih predvsem s strani partnerjev.
Novi modeli bodo namenjeni večjemu vključevanju podjetij, zlasti malih, v sektor mobilnosti, vključno s krepitvijo grozdov.
Učinki, od katerih bodo imeli koristi neposredni upravičenci bodo:
- Vzpostavitev stalne opazovalnice za najpomembnejše nove in prihodnje tehnologije na področju mobilnosti in v avtomobilskem sektorju.
- Izgradnja dolgotrajnih formalnih in neformalnih oblik sodelovanja, namenjenega optimizaciji uporabe znanj in orodij na področju usklajene specializacije pametne proizvodnje.
- Eksperimentiranje novih pristopov (oblikovalski način razmišljanja, industrijski izzivi) za podporo konkurenčnosti.
- Učinki, od katerih bodo imeli koristi posredni upravičenci projekta (vpliv na ozemlje):
- Izboljšanje znanj in tehnoloških spretnosti “Industrije 4.0” med malimi podjetji, zlasti tistimi, ki imajo strokovno znanje in izkušnje obrtnega značaja in ki jim grozi izginotje.
- Novi poslovni modeli za podjetja iz sektorja mobilnosti, ki temeljijo na vključevanju spodbujevalnih tehnologij.
- Sodelovanje med velikimi podjetji, inovativnimi zagonskimi podjetji in raziskovalnimi središči.
- Nove storitve in izdelki, nastali kot posledica pridobljenih znanj, in možnost njihove uporabe v javnih storitvah.
- Možne naložbe v ekološke inovacije, ki jih spodbuja povpraševanje.

Partner

Vodilni partner

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

Udine
ITA

Projektni partner št.1

SLOVENSKI AUTOMOBILSKI GROZD

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

ECIPA Soc.Cons. a R.L.

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

SIEVA Podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni partner št.4

Lean Experience Factory scarl

Pordenone
ITA

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni pričakovani rezultat projekta TechMOlogy je splošna krepitev čezmejnega sodelovanja med ključnimi akterji inovacijskega sistema, ki temelji na novih modelih in storitvah, razvitih v medsebojnem sodelovanju tekom projekta in sprejetih predvsem s strani partnerjev.
Novi modeli bodo namenjeni večjemu vključevanju podjetij, zlasti malih, v sektor mobilnosti, vključno s krepitvijo grozdov.
Učinki, od katerih bodo imeli koristi neposredni upravičenci bodo:
- Vzpostavitev stalne opazovalnice za najpomembnejše nove in prihodnje tehnologije na področju mobilnosti in v avtomobilskem sektorju.
- Izgradnja dolgotrajnih formalnih in neformalnih oblik sodelovanja, namenjenega optimizaciji uporabe znanj in orodij na področju usklajene specializacije pametne proizvodnje.
- Eksperimentiranje novih pristopov (oblikovalski način razmišljanja, industrijski izzivi) za podporo konkurenčnosti.
- Učinki, od katerih bodo imeli koristi posredni upravičenci projekta (vpliv na ozemlje):
- Izboljšanje znanj in tehnoloških spretnosti “Industrije 4.0” med malimi podjetji, zlasti tistimi, ki imajo strokovno znanje in izkušnje obrtnega značaja in ki jim grozi izginotje.
- Novi poslovni modeli za podjetja iz sektorja mobilnosti, ki temeljijo na vključevanju spodbujevalnih tehnologij.
- Sodelovanje med velikimi podjetji, inovativnimi zagonskimi podjetji in raziskovalnimi središči.
- Nove storitve in izdelki, nastali kot posledica pridobljenih znanj, in možnost njihove uporabe v javnih storitvah.
- Možne naložbe v ekološke inovacije, ki jih spodbuja povpraševanje.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 01.10.2021

Kontakti

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

0039 0432629928; 0039 0432629912
Via Jacopo Linussio 51, 33100 Udine Italia
Saverio D'eredità; Elide Hrvatin

SLOVENSKI AUTOMOBILSKI GROZD

+386 31344741; +386 41636582
DIMIČEVA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA Slovenija
Podlesnik Dunja; Tanja Mohorič

ECIPA Soc.Cons. a R.L.

+39 041924128; +39 041928638
Via della Pila 3/b int.1 30175 Venezia (VE) Italia
Matteo Povolato; Simona Aceto

SIEVA Podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

+386 53756617; +386 41780076
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici Slovenija
Miloš Šturm; Gverino Ratoša

Lean Experience Factory scarl

+39 0434858756
Piazzetta del Portello, 2 33170 Pordenone Italia
Marco Olivotto; Gouya Harirchi