ČEZMEJNI DELAVNICI INTERREG ITALIJA-SLOVENIJA

Dogodki

V okviru projekta CB_WBL sta 6. in 7. februarja potekali prvi čezmejni delavnici na temo “Razvoj sodelovalnih zmogljivosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju«.

Prva delavnica je bila izvedena v Šolskem centru Nova Gorica, namenjena je bila šolskim delavcem in predstavnikom sveta dela italijanskega dela programskega območja. Predstavljen je bil izobraževalni sistem v Sloveniji, še posebej poklicno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje dijakov v podjetjih. V ta namen je bil predstavljen konkreten primer sodelovanja šole s podjetjem MAHLE Letrika d.o.o. iz Šempetra pri Gorici.

Druga delavnica je potekala v Vidmu (Italija) na srednji šoli A. Malignani. Namenjena je bila šolskim delavcem in predstavnikom sveta dela slovenskega dela programskega območja. Predstavljen je bil način izmenjave šola-delo na način, kot ga izvaja gostiteljska šola, ter dualni sistem, ki ga uvaja poklicna šola Cecconi v Vidmu. Predstavnik korporacije Danieli iz Buttria (UD) pa je predstavil filozofijo dopolnjujočih se vlog, ki jih imata v usposabljanju šola in zasebno podjetje.

Zanimanje za delavnice in sama udeležba sta presegli pričakovanja organizatorjev. Skupna delavnica, namenjena tako slovenskim kot italijanskim upravičencem bo potekala 6. marca 2018 in bo kronala to vrsto usposabljanja. Na delavnici bo namreč predstavljen predlog protokola o čezmejnem praktičnem usposabljanju z delom.

Photo Workshop CB_WBL Photo Workshop CB_WBL
Šolski center Nova Gorica%2c 6.2.2018.jpg
( 421 bytov, published on 21 Februar, 2018 - 13:26 )
Photo Workshop CB_WBL Photo Workshop CB_WBL
ISIS Malignani%2c UD%2c 7.2.2018 (2).jpg
( 578 bytov, published on 21 Februar, 2018 - 13:26 )
Tools