2. Delavnica o komunikaciji "UČINKOVITA KOMUNIKACIJA MED PARTNERJI IN JAVNOSTJO"

Dogodki

Dne 26. marca 2019 bo v Gorici, v dvorani Avditorija furlanske kulture (Auditorium della cultura friulana)  2. Delavnica o komunikaciji "UČINKOVITA KOMUNIKACIJA MED PARTNERJI IN JAVNOSTJO".

Delavnica o komunikaciji je namenjena vodilnim partnerjem in projektnim partnerjem projektov sofinanciranih v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija.

Dogodek bo potekal v slovenskem in v italijanskem jeziku, zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Zbiranje prijav bo potekalo do 21. marca 2019 prek naslednje povezave na e-prijavnico. Sekretariat bo prijave obravnaval in glede na razpoložljivost mest zainteresiranim potrdil prijavo prek naslova e-pošte, ki bo posredovan v prijavnici.

Šele po prejemu potrditve bo registracija dokončna.

 

AGENDA_26032019_Workshop_DEF.pdf
( 1 byte, published on 14 Marec, 2019 - 16:30 )
Tools