ANNUAL EVENT- Letni dogodek Programa Interreg V-A Italija-Slovenija

Dogodki

30. maja 2018 bo v Štanjelu (Slovenija) potekal letni dogodek programa Interreg Italija-Slovenija, ki bo letos namenjen do sedaj sofinanciranim projektom. Na dogodek so vabljena partnerstva standardnih in EZTS GO projektov.

Tekom dneva se bodo zvrstile predstavitve in razprave. Vodilni partnerji in projektni partnerji, odgovorni za komunikacijo, bodo vabljeni k sodelovanju na tematskih omizjih (eno za vsako prednostno os).

Partnerji, ki ne bodo sodelovali na tematskih omizjih, bodo imeli možnost navezave stikov in izmenjave podatkov o projektih.

Zbiranje prijav bo potekalo do 22. maja 2018 prek naslednje povezave na e-prijavnico. Sekretariat bo prijave obravnaval in glede na razpoložljivost mest zainteresiranim potrdil prijavo prek naslova e-pošte, ki bo posredovan v prijavnici.

Šele po prejemu potrditve bo registracija dokončna.

Dogodek bo potekal v slovenskem in italijanskem jeziku. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

 

Podrobnejše informacije v programu tukaj spodaj.

AGENDA_ANNUAL EVENT.pdf
( 252 bytov, published on 16 Maj, 2018 - 14:13 )
Tools