Delavnica Retracking (Pordenone)

Dogodki

11. julija 2019 je v italijanskem Pordenonu potekala delavnica projekta Retracking o odpadkih na osnovi kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, kjer so se zbrali ključni deležniki in iskali odgovore na vprašanja, kako ustrezno ravnati z odpadki, ki vsebujejo GFRP. Eden glavnih izzivov na tem področju je, da evropski seznam odpadkov tej vrsti odpadkov ne dodeljuje jasne, specificirane šifre. Podaja namreč številne šifre za plastične materiale na splošno, ne pa tudi za odpadke iz kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, medtem ko je ustrezna klasifikacija teh odpadkov bistvenega pomena za njihovo pravilno razvrščanje. Zato so partnerji projekta Retracking pripravili in na delavnici predstavili Katalog odpadkov programskega območja, kjer je predlagana klasifikacija različnih vrst odpadkov, ki vsebujejo GFRP, ter tem odpadkom dodeljena oznaka glede na evropski seznam odpadkov. Na delavnici je bila podrobeneje predstavljena tudi Retracking IKT platforma za upravljanje postopkov recikliranja, ki bo omogočala veliko enostavnejše in hitrejše upravljanje logistike ravnanja z odpadki ter bo zagotavljala sledljivosti odpadkov in reciklažnih materialov.

Tools