Delovno srečanje o aplikaciji za oddajo e-prijavnice s prijavitelji, ki so prevzeli vlogo vodilnih partnerjev

Dogodki

Obveščamo vas, da se bo v sklopu s Programom Interreg Italia-Slovenija 2014-2020 organiziralo - delovno srečanje (v italijanskem jeziku) s prikazom vnašanja v aplikacijo za oddajo e-prijavnice. Srečanje za italijanske VP, ki pripravljajo projekte v okviru prvega sklopa razpisov Interreg Italija-Slovenija, bo potekalo v četrtek, 1. septembra 2016 ob 10.00 uri v Trstu na sedežu Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine v ulici Udine 9 in - delovno srečanje (v slovenskem jeziku) s prikazom vnašanja v aplikacijo za oddajo e-prijavnice. Srečanje za slovenske VP , ki pripravljajo projekte v okviru prvega sklopa razpisov Interreg Italija- Slovenija bo potekalo v petek, 2. septembra 2016 ob 10.00 uri v Regionalni pisarni SVRK (Štanjel 1a, kvadratni stolp). Za srečanje je obvezna prijava na elektronski naslov [email protected] (za srečanje v Trstu) in [email protected] (za srečanje v Štanjelu), v kateri navedite naslednje podatke: ime in priimek, organizacija, akronim projekta, pri katerem imate vlogo vodilnega partnerja in prednostna os/specifični cilj, na katerega nameravate oddati vašo vlogo. Zaradi organizacijskih razlogov bodo dovoljene prijave le enega udeleženca na projekt oziroma prosimo, da prijavite le po enega predstavnika vodilnega partnerja.

Tools