DOGODEK »Building bridges between cross-border experiences 2007-2013 and perspectives 2014-2020« - 9. junij 2016

Dogodki

Objavijamo predstavitve, predstavljeni na zaključni dogodek Programa 2007-2013 in predstavitev Programa Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, ki je potekalo vceraj 9. junija 2016 v Vidmu.

Evropska komisija o Evropskem teritorialnem sodelovanju (Monfret)Evropska komisija o Evropskem teritorialnem sodelovanju (Monfret)
090616_MONFRET_ENG_F.pdf
( 800 bytov, published on 16 Februar, 2017 - 17:32 )
Vpliv Programa čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo 2007-2013 na programsko območje (Stefani/Becia)Vpliv Programa čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo 2007-2013 na programsko območje (Stefani/Becia)
090616_Becia -Stefani_ENG_F.pdf
( 541 bytov, published on 16 Februar, 2017 - 17:32 )
Predstavitev Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Comelli)Predstavitev Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Comelli)
090616_COMELLI_F.pdf
( 433 bytov, published on 16 Februar, 2017 - 17:32 )
Logični okvirLogični okvir
090616_AT_INTERVENTION-LOGIC_F.pdf
( 182 bytov, published on 16 Februar, 2017 - 17:32 )
Celostna teritorialna naložba(Silvestri) ENGCelostna teritorialna naložba(Silvestri) ENG
090616_SILVESTRI_ENG_F.pdf
( 861 bytov, published on 13 Marec, 2017 - 17:53 )
Standardni projekti programa: prvi razpisi(Vecchiato)Standardni projekti programa: prvi razpisi(Vecchiato)
VECCHIATO.zip
( 288 bytov, published on 16 Februar, 2017 - 17:32 )
E-kohezija(Girardini)E-kohezija(Girardini)
090616_GIRARDINI_ENG_F.pdf
( 341 bytov, published on 16 Februar, 2017 - 17:32 )
Upravičenost izdatkov in poenostavitve(Piccini)Upravičenost izdatkov in poenostavitve(Piccini)
090616_PICCINI_ITA_F.pdf
( 206 bytov, published on 16 Februar, 2017 - 17:32 )
Tools