Dogodek - Seminar ESPON

Dogodki

16. maja bo v Novi Gorici potekal seminar »Novo razmišljanje o funkcionalnih urbanih območjih, policentričnih teritorialnih strukturah in čezmejnem sodelovanju: prispevki raziskav ESPON«, ki je bil organiziran v okviru Programa sodelovanja ESPON. Organ upravljanja Programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 je bil povabljen, da sodeluje s predstavitvijo Celostne Teritorialne Naložbe  "CTN EZTS GO”, ki ga financira Program  in ga EZTS izvaja na čezmejnem mestnem območju občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Več informacij o dogodku je na voljo na: https://www.espon.eu/nova-gorica.

Tools