ENGREEN – Izlet z e-kolesi ob zeleni infrastrukturi

Dogodki

V četrtek, 6. 8. 2020, je Park Škocjanske jame, Slovenija (PŠJ) organiziral izlet z električnimi kolesi, v okviru katerega so udeleženci spoznavali zeleno infrastrukturo v vplivnem območju parka in izvedeli več o projektu ENGREEN, v okviru katerega je bil izlet izveden in sofinanciran. Ogledali so si drugo največjo ledenico v Evropi, številne kale in za to pokrajino značilne suhozide, vse od naštetega pa so tudi pomembni habitati redkih in zavarovanih vrst. Prijetno potepanje po nadzemnih lepotah so zaključili še z ogledom podzemnega sveta Škocjanskih jam.

kalRodiku_stagnoRodik_.jpg
( 4 byti, published on 19 Avgust, 2020 - 16:26 )
odhod_partenza.jpg
( 4 byti, published on 19 Avgust, 2020 - 16:26 )
ledenicaKacice_GhiaccaiaKacice.jpg
( 6 bytov, published on 19 Avgust, 2020 - 16:26 )
Tools