ENGREEN dogodek – Fokusna skupina za oblikovanje smernic za obnovo in vzdrževanje suhih zidov in kalov

Dogodki

V okviru projekta ENGREEN je Park Škocjanske jame, Slovenija (PŠJ) organiziral že drugo fokusno skupino. Povabljeni so bili ključni deležniki pri ohranjanju in obnovi suhih zidov in kalov, med drugim so sodelovali nekateri pridruženi partnerji. Po uvodni predstavitvi projekta so strokovnjaki za floro in favno,  vezano na kale in suhozide, predstavili ekološke zahteve ključnih vrst. Z nami so bili: dr. Martina Lužnik - UP FAMNIT, ki je predstavila dvoživke, dr. Anamarija Žagar – NIB, ki je predstavila plazilce, Tomaž Mihelič – DOPPS strokovnjak za ptice ter dr. Peter Glasnović - UP FAMNIT, ki je predstavil rastline, vezane na kale in suhozide.

Nato so se udeleženci razdelili v skupine ter se posvetili dvema ključnima vprašanjema: »Kako učinkovito in trajnostno obnavljati in ohranjati kale, ki so življenjski prostor (zavarovanih) vrst?« ter »Kako učinkovito in trajnostno obnavljati in ohranjati suhe zidove, ki so življenjski prostor (zavarovanih) vrst?«

Sledila je še skupna diskusija in zaključek. Udeleženci so z izmenjavo izkušenj in participativnim vključevanjem deležnikov skupaj oblikovali konkretne in uporabne smernice, ki bodo v pomoč tistim, ki se bodo tako kot PŠJ aktivno vključili v obnovo in varovanje teh ranljivih življenjskih prostorov.

Focus group PSJ 2.9.2021Focus group PSJ 2.9.2021
FS4.jpg
( 321 bytov, published on 10 September, 2021 - 13:57 )
Focus group PSJ 2.9.2021Focus group PSJ 2.9.2021
FS1.jpg
( 221 bytov, published on 10 September, 2021 - 13:57 )
Focus group PSJ 2.9.2021Focus group PSJ 2.9.2021
FS2.jpg
( 471 bytov, published on 10 September, 2021 - 13:57 )
Focus group PSJ 2.9.2021Focus group PSJ 2.9.2021
FS3.jpg
( 388 bytov, published on 10 September, 2021 - 13:57 )
ENGREEN_Vabilo_fokusna skupina_2.9.2021_SLO_ITA.pdf
( 499 bytov, published on 10 September, 2021 - 13:58 )
Tools