GREVISLIN: 5. SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV ONLINE

Dogodki

V ponedeljek, 9.11.2020 smo organizirali 5. srečanje projektnih partnerjev. Predstavitve napredka izvajanja aktivnosti kažejo, da je pred nami delovno leto do zaključka projekta čez eno leto. V teku so vse akivnosti projekta: priprava dolgoročnega načrta zelene infrastrukture, dejavnosti čezmejnega spremljanja stanja rek ter aktivnosti ozaveščanja o pomenu izboljševanja in ohranjanja kakovosti voda, habitatov in vrst na območjih Natura 2000. V teku je tudi izvedba vseh pilotnih investicij v zeleno infrastrukturo.

Tools