Kick-off meeting strateškega projekta DIVA

Dogodki

DIVA je strateški projekt sofinanciran s strani programa Interreg Italija-Slovenija, katerega glavni namen je povezovanje kreativnega sektorja z gospodarstvom ter vzpostavljanje inovativnega ekosistema, primernega za soočanje z izzivi globalnega trga, z uporabo pametnih tehnologij tako na področju gospodarstva kot širše socialne skupnosti.

V projektu DIVA bodo vzpostavljene čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi trans-disciplinarnimi inovacijskimi platformami v okviru katerih bo potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design).

18. marca 2019 je vodilni partner, Gospodarska zbornica Venezia Rovigo, združil vseh 14 projektnih partnerjev na Kick-off dogodku v Mestrah in tako zagnal prve aktivnosti projekta, komunikacijo ter pametno usklajevanje. 

Tools