Kick-off meeting strateškega projekta PRIMIS

Dogodki

28. marca, v palači Grandi Stazioni dežele Veneto v Benetkah, je potekal začetni dogodek projekta PRIMIS "Multikulturno potovanje med Italijo in Slovenijo skozi prizmo manjšin". Partnerji so se sestali za operativno razpravo in ugotavljanje splošnega okvira za naslednje cilje in dejavnosti projekta. Organizirana je tudi novinarska konferenca, na kateri je bil uradno predstavljen projekt.

36 mesečni projekt se financira z 2,8 milijona evrov sredstev EU v okviru programa Interreg Italija-Slovenija in vključuje najpomembnejše jezikovne manjšine na območju Zgornjega Jadrana. Območje, kjer živi približno 8 milijonov prebivalcev, po svoji naravi večkulturno in večjezično zaradi prisotnosti slovenske in italijanske manjšine ter drugih jezikovnih skupnosti (Kimbrov, Ladincev, Furlanov); zato je to območje edinstveno v primerjavi z drugimi ozemlji v Italiji in Sloveniji.

PRIMIS je namenjen krepitvi jezikovne, kulturne in naravne dediščine jezikovnih skupnosti Furlanije Julijske krajine, Veneta in Slovenije, z namenom, da bi okrepili povpraševanje po trajnostnem turizmu. Cilj je posredovati materialne in nematerialne, večkulturne in večjezične posebnosti avtohtonih jezikovnih skupnosti turističnemu sektorju in sektorju promocije čezmejnega območja kot dodano vrednost za gospodarske dejavnosti, kulturni in trajnostni turizem prek inovativnih, interaktivnih in multimedijskih instrumentov, z navidezno in »potopitveno« resničnostjo (multimedijska središča, info točke).  Izvajali se bodo ukrepi za spodbujanje in promoviranje kulturnih prireditev,  aktivnosti obveščanja in izobraževanja, zlasti za mlade.

Veliko partnerstvo, ki ga vodi Italijanska Unija iz Kopra, sestavljajo: Ciljno začasno združenje PROJEKT (SKGZ-SSO), Dežela Veneto – Direkcija za mednarodne odnose, komunikacijo in SISTAR, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Direkcija za kulturo in šport, Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje v Trstu, Regionalna razvojna agencija Zeleni Kras iz Pivke, Turistično Gostinska Zbornica Slovenije, Čezmejni študijski center Comelico in Sappada, VEGAL - GAL vzhodni Veneto.

Pridruženi partnerji projekta: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Slovenska Turistična Organizacija (STO).

Tools