MUSE | Slovesna otvoritev varovane kolesarnice za električna kolesa RRA LUR

Dogodki

V četrtek, 20. junija 2019, je bila v Grosupljem slovesno predana v uporabo nova varovana kolesarnica za električna kolesa s solarnimi paneli in sistem za upravljanje imenovan MUSE mojEkolo, ki omogoča enostavno uporabo preko aplikacije ali z uporabniško kartico. Kolesarnica je plod uspešnega sodelovanja Občine Grosuplje in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v okviru evropskega projekta MUSE in predstavlja novost, saj gre za pilotni projekt.

WhatsApp Image 2019-06-20 at 14.16.46_0.jpeg

Slovesnega dogodka so se udeležili župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije mag. Lilijana Madjar, kolegi župani Ljubljanske urbane regije, občinski svetnice in svetniki Občine Grosuplje, direktorica Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek in mnogi drugi ljubitelji kolesarstva, predvsem pa tisti, ki podpirajo projekte trajnostne mobilnosti, ki si prizadevajo, da bo zelena tudi naša prihodnost.

WhatsApp Image 2019-06-20 at 14.16.46 (1).jpeg

Na otvoritvi sta zbrane najprej nagovorila župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar, nato je sledil slovesen prerez traku in že so v novo kolesarnico zapeljali prvo električno kolo, kjer ga bodo lahko varno tudi napolnili.

WhatsApp Image 2019-06-20 at 14.33.16 (1).jpeg

Varovana kolesarnica omogoča shranjevanje in polnjenje do 8 električnih koles. Vsako parkirno mesto za e-kolo ima svoj vhod oziroma svoja vrata ter svojo vtičnico za direktno polnjenje. Vrata kolesarnice imajo vgrajeno električno ključavnico, na katero je priključen sistem za omejitev dostopa. Vstop v kolesarnico je mogoč z mobilno aplikacijo za upravljanje z garažami za e-kolesa ali z uporabniško kartico. Storitev - tako hrambe kot polnjenja - je brezplačna, s predvideno omejitvijo uporabe do 12 ur.

WhatsApp Image 2019-06-20 at 14.33.16.jpeg

Cilj projekta je spodbujanje ljudi k uporabi e-koles, kot oblike trajnostne mobilnosti in jim omogočiti, da svoje kolo lahko varno shranijo in ga istočasno napolnijo s pomočjo obnovljivih virov energije.

Namen je tudi testiranje in izdelava analize/študije, ki bo glede na rezultate meritev preučila situacijo in se osredotočila na smernice postavljanja tovrstnih kolesarnic (optimalna lokacija, moč panelov glede na želeno število električnih koles, morebitno predrugačenje tehničnih specifikacij, morebiten izris novega designa) tudi na drugih mestih v občini in regiji.

S postavitvijo kolesarnice kot pilotnim projektom in možnostjo razširitve mreže le-teh se prispeva k zmanjšanju prometnih zastojev, zmanjšanju onesnaževanja okolja in hrupa ter spodbujanju trajnostne mobilnosti in pridobivanju energije iz obnovljivih virov.

WhatsApp Image 2019-06-20 at 14.44.42.jpeg

V projektu MUSE sicer sodeluje šest partnerjev, trije italijanski in trije slovenski, z namenom, da bi povečali energetsko učinkovitost mobilnosti lokalnih javnih ustanov na čezmejnem območju in zmanjšali njihove emisije CO2. Vodilni partner v projektu je Univerza v Trstu, kot partner pa v projektu sodeluje tudi RRA LUR. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj programa Interreg ITALIA - SLOVENIA.

Tools