NANO-REGIJA prisotna na letnem dogodku INCASTRA

Dogodki

V soboto, 25. septembra 2021, je bila izvedena letošnja INCASTRA - Dan ajdovske industrije in podjetništva, ki ga vsako leto pripravi Ljudska univerza Ajdovščina. Dogodek je bil prejšnja leta organiziran kot dan oprtih vrat ajdovskih podjetij, ki pišejo uspešne zgodbe na svojem področju, tako doma kot v tujini. Obiščejo jih osnovnošolci in srednješolci, sobotni dogodek pa je poleg njih namenjen tudi splošni javnosti. Letos so podjetja svoja vrata odprla virtualno s posnetimi sprehodi in predstavitvami proizvodnje.

S svojo stojnico se je na dogodku predstavila tudi Univerza v Novi Gorici, eden od partnerjev projekta NANO-REGION, financiranega iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Sodelavci Laboratorija za raziskave materialov in Laboratorija za fiziko organskih snovi UNG so na stojnici prikazali različne fizikalne poskuse, med njimi tudi take, ki uporabljajo ali materiale ali metode iz področja nanotehnologij, kot na primer praktičen preizkus razenja stekla z in brez premaza – zaščitnega tankega filma na osnovi titanovega nanomateriala s površinskimi funkcionalnimi molekulami (razvit v laboratorijih naše univerze), prikaz posnetkov iz naših elektronskih mikroskopov (SEM, TEM). Naslovili so tudi zelo aktualne okoljske teme s prikazom modificirane naprave – elektronske vremenske postaje, ki je gnana izključno s pomočjo sončnih celic in bo uporabljena za preverjanje delovanja pri različnih stopnjah obsevanja, kar služi za utemeljitev ključne vloge hranilnikov energije pri prehodu na obnovljive vire energije.

Na stojnici je bil s plakatom predstavljen tudi projekt NANO-REGION.

Tools