Primorski tehnološki park organizira dogodek za NANO-REGIJO

Dogodki

Primorski tehnološki park, eden od partnerjev projekta NANO-REGION, financiranega iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je organiziral dogodek za svojo poslovno skupnost. Na dogodek so bila povabljena podjetja z območja Goriške, ki so bila prepoznana kot potencialni uporabniki nanotehnologij in bi lahko povečala dodano vrednost s pomočjo mreže laboratorijev v okviru projekta NANO-REGION. Na dogodku je sodelovalo tudi podjetje Polident, ki se je že pridružilo projektu NANO-REGION, da bi delili svoje izkušnje sodelovanja. Za več informacij obiščite https://www.primorski-tp.si/nanotehnologije-za-razvojni-preboj/

Tools