Programski dogodek - Predstavitev rezultatov projektov v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva

Dogodki

V okviru Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020, bo potekala 16. oktobra 2019 v Izoli (Slovenija), na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, konferenca, ki jo organizirajo programski in projektni partnerji, kjer bodo predvstavljeni rezultati projektov v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva strokovni javnosti in odločevalcem.

Namen konference je uresničitev enega od zaključkov tematskega omizja «Krepitev medinstitucionalnega sodelovanja pri izvajanju storitev na področju zdravstva«, ki je potekalo letos junija v Štanjelu v okviru Letnega dogodka programa, skupna predstavitev ključnih ciljev in doseženih ter pričakovanih rezultatov projektov v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva strokovni javnosti in odločevalcem.

 Projektni partnerji projektov INTEGRA, CrossCare, Memori-net in SALUTEZDRAVJE bodo predstavili kako lahko učinkovito medinstitucionalno sodelovanje in doseženi rezultati projektov s področja zdravstvene ter socialne oskrbe prispevajo k dvigu kakovost življenja čezmejnega prebivalstva in tudi širše. V okviru konference bo organizirana tudi okrogla miza na kateri bodo predstavniki različnih vladnih, nevladnih, stanovskih in projektnopartnerskih organizacij izpostavili svoje izkušnje in poglede na vprašanja, povezana s tematiko posameznih projektov, ki sodelujejo na konferenci.

Več informacij o programu tukaj.

 

 

Tools