Projektni dogodek - ARTE - HealthDay.si

Dogodki

HealthDay.si podpira slovenske in čezmejne deležnike ekosistema zdravstvenega sektorja za uvedbo inovacij in širjenje znanja na mednarodni ravni. Prepričani smo, da bomo s tem dogodkom, HealthDay.si, 3. decembra 2018, napredovali v smeri ciljev, ki nas združujejo.

V prvem delu dogodka bomo predstavili primere ekosistemov, ki povezujejo akterje in podpirajo inovacije. V razpravi bomo predstavili Inovacijsko partnerstvo za zdravstveno varstvo v Sloveniji, ki ključnim deležnikom pri financiranju prenosa inovacij pacientom in zdravnikom predstavlja.

Drugi del dogodka se bo obrnil k malim in srednjim podjetjem in jim dal priložnost, da izpostavijo njihove strategije inoviranja. Predstavili bomo vsaj 6 različnih načinov financiranja razvoja in trženja rešitev. Med drugim bo Antonio Sfiligoj - vodja projekta ARTE- Ekosistem za napredne regenerativne terapije / INTERREG ITALIA - SLOVENIJA predstavil svoj lastni prispevek na temo "Biotehnologije v terapiji in industriji - primeri dobrih praks"; Giovanni Loser, predstavnik BioValley Investments (partner projekta ARTE), bo sodeloval na okrogli mizi z dobavitelji finančnih storitev.

 

Več informacij tukaj: http://www.healthday.si/ 

Tools