Projektni dogodek: FISH-AGRO TECH CBC Kick off meeting

Dogodki

V petek, 10. novembra 2017, je bilo, na sedežu Trgovinske zbornice Julijske krajine v Trstu, organizirano začetno srečanje standardnega projekta z akronimom »FISH-AGRO TECH CBC« in naslovom »Pesca – Agricoltura: partecipazione e innovazione transfrontaliera / Ribištvo – Kmetjistvo: sodelovanje in inovacija na čezmejnem območju«, ki ga financira Program Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Isti dan je na tiskovni konferenci projektno partnerstvo predstavilo projekt, ki ga vodi posebna agencija Aries Trgovinske zbornice Julijske krajine. Predsednik Antonio Paoletti in direktorica Ariesa Patrizia Andolfatto sta poudarila, da se projekt »FISH-AGRO TECH CBC« vključuje v strategije Trgovinske zbornice Julijske kraijne za inovacijo in kompetitivnost za obdobje 2017-2021, kakor tudi v dejavnosti, ki jih Trgovinska zbornica opravlja v sektorjih, v katerih je Aries v nekaj letih razvil številne druge projekte.  

Aries in predstavniki projektnih partnerjev (Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka  Ljubljana; David Pizziga, predsednik LASa Kras; Fabio Tomasi, vodja Urada za projekte pri Areji Science Park; Robert Rakar, direktor Primorske gospodarske zbornice, Andreja Ramšak vodja Morske biološke postaje v Piranu – Nacionalni inštitut za biologijo) so poudarili pomen uvajanja tehnoloških inovacij v sektorjih ribištva in kmetijstva. Kljub temu da mogoče izgledajo malo »oddaljeni« od raziskave, se lahko učinkovito vključijo v dejavnosti inovativnega sodelovanja. To bo omogočilo izboljšanje kakovosti in varnosti živil in okrepitev kompetitivnosti podjetij s čezmejnega območja kakor tudi oblikovanje novih proizvodov oziroma storitev in pospeševanje čezmejnih omrežij med gospodarskimi in raziskovalnimi subjekti. Claudia Ferluga je v imenu Skupnega sekretariata programa Interreg V-A Italija-Slovenija potrdila podporo Skupnega sekretariata in Organa upravljanja pri uvajanju projekta kakor tudi največjo sinergijo vseh projektov, sofinanciranih iz drugih osi Programa. 

Dan se je nadaljeval s tehničnim sestankom med partnerji za poglobitev načrtovanih dejavnosti.

Tools