Projektni dogodek - NAT2CARE - Kick off meeting

Dogodki

V četrtek,  7. decembra 2017, je v Pušlji vasi potekala uvodna konferenca projekta NAT2CARE (Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij  2000).

Projekt sofinancira Program Evropske Skupnosti Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 z namenom boljšega poznavanja in upravljanja narave v čezmejnem območju.

Posebna pozornost bo namenjena tako območju treh parkov oziroma partnerjev projekta (deželna parka Julijsko predgorje in Dolomiti Friulane ter slovenski Triglavski narodni park) kot tudi drugim bližnjim območjem, ki so del evropskega omrežja  Natura 2000.

Cilj projekta je zagotoviti dejanske in inovativne aktivnosti v okviru čezmejnega upravljanja habitatnih tipov in  živalskih vrst ter aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju širše javnosti in sodelovanju z njo, s posebno pozornostjo do mladih generacij.

Posebna sekcija je namenjena temi ekosistemskih storitev oziroma tistim izjemnim prednostim, ki jih okolje brezplačno nudi človeku, ne da bi ta doumel njihovo ustrezno ekonomsko vrednost.

Dejansko je projekt konkreten in očarljiv izziv, ki poudarja bogatost udeleženih območij na evropski ravni, začenši prav s predpostavko, da "narava ne pozna meja".

Naravni park Julijsko predgorje je vodilni  partner projekta, ki ima dotacijo 1,3 milijona evrov in bo trajal 30 mesecev. Pri projektu sodelujejo  še Triglavski narodni park, Deželni naravni park Dolomiti Friulane, Univerza v Vidmu, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehnični center Naklo. 

Tools