Projektni dogodek: SECNET Kick off meeting

Dogodki

V četrtek, 12. oktobra 2017 je na sedežu Pristaniške uprave v Trstu (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste) potekal začetni sestanek standardnega projekta “SECNET - Čezmejno institucionalno sodelovanje za krepitev pristaniške varnosti”, ki je sofinanciran s strani programa Interreg V-A Italija-Slovenija.

Standardni projekt SECNET vodi Pristaniška uprava v Trstu. Projekt ima proračun okoli 1,3 milijona evrov in traja 18 mesecev. Poleg vodilnega partnerja, so v izvajanje projekta vključeni tudi naslednji projektni partnerji: še Luka Koper d.d., Pristaniška uprava Benetke (l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia), Univerza na Primorskem, Univerza v Trstu in Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude (CEI).

Tools