Projektni dogodek - TRAIN - Kick off meeting

Dogodki

V torek, 26. Septembra, se je odvijalo na sedežu ICGEB v Trstu začetno srečanje standardnega projekta “TRAIN - BIG DATA in MODELI BOLEZNI: ČEZMEJNA PLATFORMA VALIDIRANIH KOMPLETOV ZA BIOTEHNOLOŠKO INDUSTRIJO”, financiranega v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Na srečanju so bili prisotni predstavniki šestih projektnih partnerjev, Skupnega sekretariata Programa in Direkcija za zdravstvo, socialno in zdravstveno integracijo, socialne politike in družino Avtonomne Dežele  Furlanije Julijske krajine.

Na srečanju sta Serena Zacchigna in dr. Sašo Džeroski, koordinatorka projekta pri vodilnem partnerju ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) in predstavnik Inštituta Jožef Stefan, predstavila ključne cilje projekta, ki ima za cilj ustvariti nove sinergije na področju biomedicine za izboljšanje diagnoz in zdravljenje različnih bolezni in za pospešitev prenosa raziskav v industrijo, v skladu s strategijo Evropa 2020 in s strategijami za Pametno specializacijo (Smart specialization).

Prvič bo čezmejno strokovno znanje na področju biomedicine in bioinformatike združeno v prid izdelave kompletov in esejev, ki bodo na voljo biomedicinskim podjetjem za ustvarjanje novih biofarmacevtskih izdelkov. Projekt bo koristil strokovnjakom na kliničnem področju, študentom in raziskovalcem, bolnikom in zdravstvenim sistemom ter malim in srednjim podjetjam. Predstavniki drugih partnerjev, Simona Vernon s Tehnološkega parka Ljubljana, Irene Lasorsa z Biovalley Investments in Angelo De Bortoli iz Experteam-a, so nato opisali svojo vlogo v projektu. Dan se je nadaljeval s tehničnim sestankom med partnerji za določitev načrtovanih dejavnosti.

Tools