REZULTATI LETNEGA DOGODKA POGRAMA SODELOVANJA V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014–2020 - 20.1.2021

Dogodki

 

V sredo, 21. 1. 2021 je preko zoom aplikacije potekal osrednji Letni  dogodek programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020, že tretji po vrsti.

Organizator dogodka je bila Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z Organom upravljanja Programa - Avtonomno deželo Furlanija Julijska krajina in s Fakulteto za Management na Univerzi na Primorskem - vodilnim partnerjem projekta NUVOLAK 2 in partnerjem ECIPA Nordest.

Dogodka se je udeležilo 82 predstavnikov različnih institucij, tako tistih, ki so v čezmejno sodelovanje vključeni že več obdobij, kot tistih, ki se v sodelovanje nameravajo vključiti kot tudi institucij, ki so dogovorne za spodbujanje pogojev za sodelovanje.

Letni dogodek je predstavljal nekakšno vez med dobrimi praksami zaključenih projektov programskega obdobja, ki se izteka in novimi izzivi prihodnosti.

Po uvodnih pozdravih predstavnikov obeh sodelujočih držav v programu je  vsebinski nagovor podal dr. Sučić iz Instituta Jožef Stefan, ki je izpostavil temeljno razvojno usmeritev evropskega zelenega dogovora za vzpostavitev trajnostnega in podnebno nevtralnega gospodarstva, to je učinkovito ravnanje z viri in pomen sodelovanja.

Nato so udeleženci imeli priložnost slišati dobre prakse štirih projektov iz Interreg IT-SI 2014-2020 in enega iz transnacionalnega programa Alpski prostor.

Projekte so predstavili:

- prof.dr. Mitja Ruzzier, Fakulteta za Management, Univerza na Primorskem: NUVOLAK 2 - Spletna platforma www.mikrobiz.net in dogodek festiNNO

- ga. Claudia Baracchini, Friuli Innovazione:  CAB – Nov, čezmejni model pospeševanja za Startup ter mala in srednja podjetja,

- dr. Uroš Novak,  Kemijski inštitut: BioAPP - Zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo s pomočjo biopolimerov

- dr. Alenka Mauko Pranjic, Zavod za gradbeništvo Slovenije:  RETRACKING - Oblikovanje pogojev za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo

- g. Uroš Strniša, Biotehniški center Naklo: AlpBioEco - Razvoj poslovnih praks za biogospodarstvo (iz transnacionalnega programa Alpski prostor)

V zadnjem delu, v javni razpravi, so besedo prevzeli udeleženci. Poudarili so, da vodilni dokument Zeleni dogovor (Green Deal), od vseh nas zahteva ukrepe za hiter premik proti podnebno nevtralni Evropi (do 2050) in preobrazbo v digitalno razvito skupnost. Spremembe niso možne s starimi pristopi, zato je nujno ukrepanje vseh sektorjev gospodarstva ter naložbe v okolju prijazne tehnologije, dekarbonizacija, podpora novim pristopom industriji za  inovacije...

S projekti čezmejnega sodelovanja gradimo zaupanje preko meja in utrjujemo integracijo EU. Čeprav projektni partnerji delujejo na različnih teritorialnih ravneh, z različnimi pristojnostmi, vsi zasledujejo skupni cilj čezmejnega sodelovanja, to je izboljšati pogoje za inovativnost in trajnostni razvoj preko meje.

Poudarili so, da je potrebno graditi na obstoječem podpornem okolju ter institucijam omogočiti še višjo stopnjo medsebojne povezave vsebin, ki so bile v teh letih razvite in so se v okolju dobro prijele, prinašajo rezultate in imajo potencial za nadaljnji razvoj in nadgradnjo ter so seveda skladne s strategijami in smernicami EU ter tega čezmejnega območja. Krepiti je potrebno povezovanje deležnikov na vseh nivojih in razvijati pripadnost skupnemu čezmejnemu prostoru.

Zelo pogosto izrečena beseda je bila »kapitalizacija«, pa tudi »sinergije«. Kapitalizirati pomeni izkušnje/vedenje pretvoriti v znanje, ki ga delimo z drugimi, zato so dogodki, ki pripomorejo k prenosu doseženih rezultatov potrebni in zelo zaželjeni. Prispevajo k sinergičnemu delovanju, omogočajo izkoristiti že raziskane dobre prakse in jih prenašati, uporabiti v drugih okoljih.  Prav vsak predstavljen projekt ponuja možne spremembe k trajnostnemu obnašanju, le te pa so predpogoj za prehod v podnebno nevtralno EU.

BioApp - Interreg ITA- SLOBioApp - Interreg ITA- SLO
ProjektBioAppSVRKdogodek202021.pdf
( 4 byti, published on 25 Januar, 2021 - 18:25 )
AlpBioEco - Interreg Alpine SpaceAlpBioEco - Interreg Alpine Space
AlpBioEcoBCNaklo.pdf
( 889 bytov, published on 25 Januar, 2021 - 18:25 )
CAB - Interreg ITA - SLOCAB - Interreg ITA - SLO
FINN_CAB.pdf
( 4 byti, published on 29 Januar, 2021 - 14:45 )
NUVOLAK2 - Interreg ITA - SLONUVOLAK2 - Interreg ITA - SLO
Projekt NUVOLAK2_ SVRK dogodek 2021.pdf
( 5 bytov, published on 29 Januar, 2021 - 14:45 )
Retracking - Interreg ITA - SLORetracking - Interreg ITA - SLO
Retracking_Mauko.pdf
( 1 byte, published on 29 Januar, 2021 - 14:45 )
Tools