SECAP: Osmo srečanje partnerjev

Dogodki

Osmo letošnje srečanje projekta Secap je potekalo v četrtek, 16. septembra 2021, na katerem so bili prisotni vsi projektni partnerji. Glavni poudarek srečanja je bil pregled rezultatov na koncu projekta, s posebnim poudarkom na novih strategijah za ublažitev in prilagajanje podnebnim spremembam, ki so jih skupaj razvili italijanski in slovenski partnerji, ter vodnik za občine programsko področje za razvoj akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP / SECAP). Potrjena je bila realizacija javnega dogodka s Konvencijo majorjev in predstavnikov EU za mesec marec 2022 ter zadnja zaključna konferenca projekta v naslednjem mesecu aprilu.

Tools