Interreg projekt BEE DIVERSITY / Projekt analizira 10 študij primerov

Projekt Bee-Diversity uvaja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in monitoriranje biotske raznovrstnosti v projekt vključenih habitatov, kateri naj bi zagotovil izboljšanje ter trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov.

Dela se izvajajo na območjih Natura 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov in družb za upravljanje ter deležnikov (kmetov, čebelarjev, tehnikov itd.).  

5 partnerjev projekta Interreg BEE-Diversity, 3 italijanski:

  • Veneto Agriculture - agencija Veneta za inovacije v primarnem sektorju
  • tehnološki park Pordenone Andrea Galvani
  • Univerza v Vidmu

in 2 slovenska:

  • BSC, poslovno podporni center, d.o.o.
  • Kranj in Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta 

Projekt BEE-DIVERSITY analizira 10 študij primerov na skupno 8000 hektarjih med Italijo in Slovenijo, sestavlja protokole in ustvarja skupni model. Projekt, kot prvi, vključuje postopek nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih zelnatih rastlin s spremljanjem zdravja območij z opraševalci (čebelami) preko inovativnega sistema za ocenjevanje zdravja čebel, imenovanega "panjska elektronika" ali "pametni panj" (Smart Hive) za zbiranje, upravljanje in združevanje podatkov skupaj z aplikacijo (APP) za naknadno javno objavo pridobljenih podatkov. Preko aplikacije bo sistem na različne načine izmenjeval tehnične informacije s strokovnjaki in splošne informacije za ozaveščanje prebivalstva.  Preko aplikacije bo sistem na različne načine izmenjeval tehnične informacije s strokovnjaki in splošne informacije za ozaveščanje prebivalstva. 

Tools